Aautosoomsuse vastandnähtus on gonosoomsus ehk suguliitelisus. Selle kohaselt esmase vaatluse andmete kogumise järel püstitatakse hüpotees oletus, kuidas asi võiks olla , seejärel korraldatakse hüpoteesi kontrollimiseks eksperiment või sihipärane vaatlus , viiakse läbi andmetöötlus ja lõpuks tehakse järeldus hüpoteesi kehtivuse või mittekehtivuse kohta. Inimesega võrreldava efektiivsusega süllogisme konstrueerida loomad ei suuda. Nagu penetrantsuski , sõltub see nii genotüübilisest tagapõhjast kui ka keskkonnatingimustest, sh. Selgus, et füüsikalistel suurustel ja mõõtühikutel on olemas kindlad tähised — vastavate ladinakeelsete sõnade esitähed. Kõik loodusteadused püüavad tänapäeval üha rohkem muutuda täppisteadusteks, opereerides eelistatult arvuliste andmetega ning kasutades andmete töötlemisel ja oma mudelite kirjeldamisel matemaatikat.

DNA ligeerimine[ muuda muuda lähteteksti ] Selleks, et kloneerimisvektorisse uuritav DNA fragment sisestada, peab kõigepealt vektori restriktaasidega multikloneerimisjärjestuse alast lahti lõikama. Kui lahtilõigatud vektor ja uuritav DNA fragment kokku panna, peab need ligeerimisega kokku "kleepima".

DNA ligeerimine[ muuda muuda lähteteksti ] Selleks, et kloneerimisvektorisse uuritav DNA fragment sisestada, peab kõigepealt vektori restriktaasidega multikloneerimisjärjestuse alast lahti lõikama. Kui lahtilõigatud vektor ja uuritav DNA fragment kokku panna, peab need ligeerimisega kokku "kleepima". Selliseks kleepimiseks kasutatakse DNA ligaasimis liidab kokku fragmendi ja vektori.

Võõras DNA aga ei saa siseneda rakku ilma rakumembraanis toimuvate muutusteta. Selliseid meetodeid, kus Kunstliku terminite suurused muudetakse võõrale DNA-le vastuvõtlikuks, nimetatakse rakkude kompetentseteks muutmiseks.

Mart Viikmaa NB! See leksikon ei saa kunagi valmis. Viimati täiendatud

Kaltsiumkloriid laeb rakumembraani pinna positiivselt, mis lubab negatiivselt laetud DNA-l seonduda membraanile. Temperatuuri tõstmisega muudetakse membraan elastseks ja seejärel saab vektor rakku siseneda.

Kui vektor on sisenenud rakku, hakkab vektor replitseeruma koos rakuga. Kuna kloneerimisvektor on olemuse poolest DNA, siis saab see paljuneda tavalise replikatsioonimehhanismi alusel.

Kunstliku terminite suurused

Selleks kasutab vektor peremeesraku enda nukleotiide ja polümeraase. Replikatsiooni tulemusena saadakse suur kogus kloneerimisvektoreid, mis on järgneva uurimistöö toormaterjaliks. Selleks kasvatatakse plasmiidse DNA-ga rakke söötmes, kus on sees vektori selektiivsusmarkerile vastav antibiootikum.

Kunstliku terminite suurused

Vedelsöötmel kasvanud rakkudest saab eraldada plasmiidse DNA mitmel meetodil, kuid peamine on aluselise lüüsi meetod. Selle käigus lüüsitakse purustatakse rakud ning DNA denatureerub sulab lahti. Aluselise lüüsi metoodikas kasutatakse pH muutuste mõju DNA-le.

Kunstliku terminite suurused

Edasi saab neid vektoreid sisestada teistesse organismidesse ja jälgida, kuidas sünteesitud vektor neid mõjutab.