PS [20] § lg —st 2 tulenevalt võib KOV-le panna ka riiklikke kohustusi. Peate vastama ka järgmistele nõuetele. Alaealisele kodakondsuse saamiseks esitatavad dokumendid 1 Alla aastasele alaealisele käesoleva seaduse § -s 13 või 14 sätestatud juhtudel Eesti kodakondsuse saamiseks esitatud sooviavalduses peab olema märgitud: 1 alaealise ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja -koht; 2 vanemate või lapsendaja või eestkostja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja -koht või eestkosteasutuse nimi; 3 alaealise ja tema vanemate või lapsendaja või eestkostja elukoht või eestkosteasutuse asukoht; 4 alaealise ja tema vanemate või lapsendaja või eestkostja kodakondsus; 5 alaealise vanemate või lapsendaja või eestkostja või eestkosteasutuse juhi kinnitus selle kohta, et alaealine ja alaealise vanemad või lapsendaja või eestkostja vastavad käesoleva seaduse § -s 13 või 14 sätestatud tingimustele; 6 alaealise vanemate või lapsendaja või eestkostja või eestkosteasutuse juhi allkiri. Peate olema olnud vahetult enne vaimuliku viisa taotlemist kaks aastat oma konfessiooni liige Planeerite töötada oma konfessiooni teenistuses või vaimuliku ametis bona fide mittetulunduslikus religioosses organisatsioonis või selle organisatsiooni maksuvabas sidusüksuses. Tööloa avalduse vorm peab saama heakskiidu, enne kui saate USA saatkonnas või konsulaadis viisat taotleda. Alaealisena Eesti kodakondsuse saamine 1 Alla aastane alaealine saab Eesti kodakondsuse, kui seda taotlevad alaealisele tema vanemad, kes on Eesti kodakondsuses, või Eesti kodakondsuses olev vanem ametlikult kinnitatud allkirjadega kokkuleppel Eesti kodakondsuses mitteoleva vanemaga või alaealist üksi kasvatav vanem või lapsendaja, kes on Eesti kodakondsuses.

Alaealisena Eesti kodakondsuse saamine 1 Alla aastane alaealine saab Eesti kodakondsuse, kui seda taotlevad alaealisele tema vanemad, kes on Eesti kodakondsuses, või Eesti kodakondsuses olev vanem ametlikult kinnitatud allkirjadega kokkuleppel Eesti kodakondsuses mitteoleva vanemaga või alaealist üksi kasvatav vanem või lapsendaja, kes on Eesti kodakondsuses.

Liikme suurus ja kodakondsus millest liige kasvab, kuidas suurendada

Alaealisena Eesti kodakondsuse saamine koos vanema või lapsendajaga Alla aastane alaealine saab koos oma Eesti kodakondsust taotleva vanema või lapsendajaga Eesti kodakondsuse vanemate või alaealist üksi kasvatava vanema või lapsendaja taotlusel, kui alaealine viibib püsivalt Eestis ning on vabastatud senisest kodakondsusest või vabastatakse sellest seoses Eesti kodakondsuse saamisega või on tunnistatud kodakondsuseta isikuks. Alaealist üksi kasvatav vanem Alaealist üksi kasvatavaks loetakse vanem, kui: 1 lapse sünniaktis puudub kanne teise vanema kohta või Liikme suurus ja kodakondsus on tehtud vanema ütluse alusel; 2 teiselt vanemalt on võetud vanema õigused; 3 teine vanem on seadusega kehtestatud korras tunnistatud tagaotsitavaks ja ta on olnud tagaotsitav ühe aasta jooksul; 4 teine vanem on piiratud teovõimega või teadmata kadunud; 5 teine vanem on surnud; 6 vanemate abielu ei ole sõlmitud või jäi laps abielu lahutamisel Eestis elava vanema juurde, kusjuures teine vanem ei ela Eestis ning on kaotanud kontakti lapse ja last kasvatava vanemaga.

Liikme suurus ja kodakondsus Mitu suurust liikmeid

Alaealisele kodakondsuse saamiseks esitatavad dokumendid 1 Alla aastasele alaealisele käesoleva seaduse § -s 13 või 14 sätestatud juhtudel Eesti kodakondsuse saamiseks esitatud sooviavalduses peab olema märgitud: 1 alaealise ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja -koht; 2 vanemate või lapsendaja või eestkostja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja -koht või eestkosteasutuse nimi; 3 alaealise ja tema vanemate või lapsendaja või eestkostja elukoht või eestkosteasutuse asukoht; 4 alaealise ja tema vanemate või lapsendaja või eestkostja kodakondsus; 5 alaealise vanemate või lapsendaja või eestkostja või eestkosteasutuse juhi kinnitus selle kohta, et alaealine ja alaealise vanemad või lapsendaja või eestkostja vastavad käesoleva seaduse § -s 13 või 14 sätestatud tingimustele; 6 alaealise vanemate või lapsendaja või eestkostja või eestkosteasutuse juhi allkiri.

Eesti kodakondsuse taastamise õigus 1 Igaühel, kes on alaealisena kaotanud Eesti kodakondsuse, on õigus selle taastamisele.

Liikme suurus ja kodakondsus Suurendage veebipoe liige

Eesti kodakondsuse taastamiseks esitatavad dokumendid 1 Eesti kodakondsust taastada sooviv isik esitab omakäeliselt kirjutatud sooviavalduse, milles on märgitud: 1 ees- ja perekonnanimi; 2 andmed Folk viiside suurendamiseks ja perekonnanime muutmise kohta; 3 sünniaeg ja -koht.