MTÜS § 4 järgi peab nimi selgesti erinema teistest registrisse kantud mittetulundusühenduste nimedest, see ei tohi eksitada ühingu eesmärgi, tegevuse ulatuse ega vormi poolest. Ühingu põhikirjas on kirjas, et ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus ning et juhatuse pädevus on lisaks muudele võtta vastu uusi liikmeid ja otsustada liikmete väljaarvamise, v. Ta on ka meile lähedal asuv riik, mis ta ei võiks meile eeskujuks olla? Alaealised saavad luua MTÜ eestkostjate abil, aga ei saa ise olla ühingu juhatuses. Äriregistri kanne ei tekita ega lõpeta juhatuse liikme volitusi, st kui inimene kustutatakse registrist juhatuse liikme staatusest, kuid sellele ei lisata üldkoosoleku protokolli, siis on ta endiselt juhatuse liikmena vastutav. MTÜ saab ka palgata töötajaid ja neile tasu maksta.

Sotsiaalteadustes ei eksisteeri sageli midagi sellist, mida võiks nimetada seaduseks sellises tähenduses nagu seda on loodusseadused.

Parlamentide suurus on üks väga vähestest ühiskondlikest poliitilistest nähtustest, mille kohta taoline seadus on olemas.

MTÜ likvideerimine

Selle on avastanud ja sõnastanud ei keegi muu kui peaaegu ainus maailmakuulus eesti politoloog, Rein Taagepera, ning seda juba ndatel. Parlamendi suurus sõltub riigi rahvaarvu suurusest ning seda viisil, mis on ka loogiliselt seletatav.

Eesti oma liikmelise esinduskoguga on täpselt selle seaduspära keskel. Ühe riigi parlamendi suurus on keskeltläbi kuupjuur tema rahva arvust.

Paksus liige soltub kaalu

Kui üks eraldiseisev nähtus aitab teist seletada nii suurel määral, on tegu väga selge ja väga tugeva seosega. Kuid miks see seos just selline on, miks on keskeltläbi nii, et kuupjuur elanikkonnast on see parlamendi suurus, mille poole riigid on endale teadvustamata liikunud? Sellesse süvitsi minekuks soovitan lugeda Taagepera teoseid, kuid viimase loogika lühikokkuvõte on järgmine. Parlamendisaadikud ning parlamendid tervikuna üritavad vähendada oma üldist kommunikatsioonikoormust, mis sõltub nii elanike arvust, keda peab esindama, kui ka esinduskogu suurusest.

Kuupjuur elanikkonnast on ligikaudu see suurus, kus vastav kommunikatsioonikoormus on kõige efektiivsem. Mõtleme üldiselt sellest, kuidas üks esinduskogu liige ja esinduskogu tervikuna peaks toimima. Milliste valikute ees nad seisavad?

  • Mees Dick ja selle suurus
  • Juhatuse liikmete tasustamine projektide raames Millisel alusel ja kelle nõusolekul maksta juhatuse liikmetele töötasu või kompenseerida kulutusi projektide elluviimisel?
  • Mida suurendada liikme suurust meestel
  • Kui palju on keskmine liige paksus
  • Juhatuse liikmete tasustamine projektide raames - Hea Kodanik
  • Klopsake uksust 100.
  • KKK - MTÜ asutamine ja tegutsemine - ddr.ee
  • Mittetulundusühingu nimi on Tartu Arstide Liit edaspidi Liit 2.

Ühelt poolt peaks esinduskogu suhestuma esindajatega, rahvaarvuga. Mida suurem on elanikkond, seda rohkem peab üks esindaja esindama, seda rohkem on tal võimalikke kommunikatsioonikanaleid oma esindajatega.

Osaniku häälte arv 1 Osaniku häälte arv peab olema võrdeline tema osa suurusega.

Ning vastupidi, mida enam on poliitikuid, seda vähem on neid esindatavaid, kellega igaüks neist peaks suhtlema. Eksisteerib surve esinduskogu liikmete arvu tõsta. Kuid poliitikud peavad suhtlema ka üksteisega. Mida rohkem on esinduskogus liikmeid, seda enam on selliseid võimalikke esinduskogusiseseid suhtluskanaleid, milles iga esindaja peaks mitte ainult otseselt osalema, vaid mida ta peaks ka jälgima.

Iga poliitik ei suhtle ainult potentsiaalselt iga teise poliitikuga, vaid ta tahab ka kuulata, kuidas teised poliitikud omavahel suhtlevad. Mida rohkem poliitikuid, seda suurem on nendevaheline kommunikatsioonikoormus esinduskogus.

Eksisteerib surve esinduskogu suurust piirata.

Prokurist ei või prokuurat üle anda. Prokuura kanne 1 Prokuura kanne tehakse äriregistrisse ettevõtja avalduse alusel. Avaldusele lisatakse prokuristi allkirja näidis, äriühingu korral ka prokuristi määranud organi otsus. Kui prokuura on antud mitmele prokuristile, tuleb kandes märkida, kas ja kellele neist on antud ühisprokuura.

Seega on kaks üksteist tasakaalustavat jõudu. Ühelt poolt oleks rohkem esinduskogu liikmeid hea, kuna siis oleks koormus valijatega suhtlemisel väiksem, kuid teisalt, mida enam on poliitikuid, seda keerulisem on neil omavahel tervikuna suhelda.

Keskmise suurusega liige pusivates tingimustes

Need suundumused on matemaatiliselt väljendatavad ning just täpselt selles olukorras, kui esinduskogu suurus on ligikaudu kuupjuur riigi elanikkonna suurusest, on need kaks jõudu tasakaalus. Poolale liikmega parlament? Eesti rahvaarv on praegu umbes 1,3 miljonit.

Subways Are for Sleeping / Only Johnny Knows / Colloquy 2: A Dissertation on Love

Kuupjuur sellest onmis on põhimõtteliselt sama, mis meie praegune riigikogu suurus Eestil on täpselt nii suur parlament kui meil võiks olla. Kui see oleks oluliselt väiksem, siis ajapikku hakkaks vajadus seda suurendada süsteemset survet avaldama. Ei ole mõtet odava populaarsuse nimel lõhkuda midagi, mis on õige.

Kõige viimati tuli riigikogu suuruse vähendamise ideega välja Riigireformi Sihtasutus. Erinevalt paljudest teistest, kes selle ideega päevavalgele on tulnud, oli neil aga olemas ka natuke sisulisem põhjendus, miks Eestil peaks väiksem parlament olema. Paraku ei ole see põhjendus aga pädev.

Nad juhtisid tähelepanu sellele, et teistes Baltimaades ning Skandinaaviamaades on umbes 30 kuni 50 parlamendisaadikut ühe miljoni elaniku kohta, Eestis aga üle Järelikult on Eestis Mis on oige liikme suurus liiga palju.

MTÜ asutamine

Kas tõesti? See argument põhineb eeldusel, et seos elanikkonna suuruse ja parlamendiliikmete arvu vahel on või peaks olema lineaarne. Olenemata riigi rahvaarvust, peaks olema üks optimaalne parlamendiliikmete arv inimese kohta.

See ei ole aga tõsi, kui vaatame, mis Mis on oige liikme suurus toimub, ning sellele oleks väga keeruline kui mitte võimatu leida loogiliselt veenvat seletust.

Juhatuse liikmete tasustamine projektide raames

Kõik Eesti naaberriigid on suuremad kui Eesti ning see on paratamatu, et suuremas riigis on vähem parlamendisaadikuid ühe elaniku kohta. Miks peaks näiteks 50 saadikut miljoni elaniku kohta olema nii fundamentaalselt parem kui 70?

Kui 50 oleks see õige suurus, siis peaks näiteks Poola rahvaarv umbes 40 miljonit esinduskogus olema liiget, mis on üpriski naeruväärne. Poola esinduskogus alamkoda on liiget. Kuupjuur 40 miljonist onmis on tegelikule parlamendi suurusele üpriski lähedal.

Ühiskonnaseadused ei ole täpsed, neis on alati natuke müra ja juhuslikkust. Või proovime teistpidi. Poolas on Tosi, saate suurendada peenise umbes 12 alamkoja saadikut ühe miljoni elaniku kohta.

Sa oled siin

Ta on ka meile lähedal asuv riik, mis ta ei võiks meile eeskujuks olla? Siis peaks Eesti parlamendi suurus olema näiteks 15 liiget.

Kuidas suurendada Dick 7 Watch

Kõlab kahtlaselt. Riigireformi Sihtasutus oleks võinud enne taolise toore põhjenduse välja käimist konsulteerida mõne politoloogiga ning seejärel konkreetsest ettepanekust loobuda. Riigikogu liikmete arvu vähendamine lootuses, et see Eesti poliitikas midagi paremaks muudab, on madal ja halb idee. Ärme lõika pead otsast siis, kui ta valutab, ning mõtleme pigem sellest, mida reaalselt saab paremaks teha.