Oma tegevuses peab juhatus kinni pidama Ühistu põhikirjast ning üldkoosoleku ja nõukogu otsustest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Moodustab toimkondi ja asutab allüksusi. Ühingu üldkoosolekul on õigus kehtestada liikmetele täiendavaid kohustusi. Liidu liikmel on õigus: 3.

Mis suuruse liige haal

Ajalugu[ muuda muuda lähteteksti ] Heli mitte silmapilkset levimist õhus teati ilmselt ammu enne esimesi katseid helikiiruse mõõtmiseks. Teadaolevalt mõõtis esimesena helikiirust Gassendi kasutas katses tulirelvi, mõõtes teada oleval kaugusel relvatorust tuleva sähvatuse ja heli saabumise vahelist aega.

Mis suuruse liige haal

Kõik need katsetused, ei võtnud arvesse õhu temperatuuri, niiskust, ega tuule kiiruse võimalikke mõjusi mõõtmistulemustele. Helikiiruse sõltuvust õhu temperatuurist demonstreeris itaallane Branconi Bolognas alles Ühed esimestest arvestatava täpsusega katsetest helikiiruse määramiseks õhus viisid läbi Prantsuse Akadeemia liikmed aastal Katses mõõdeti kahuri tulistamisel helilaine hilinemisaega eri kaugustel võrreldes nähtava plahvatusega kahuritorus.

Mis suuruse liige haal

Biot kasutas katses m pikkust raudtoru. Mõõtes õhus ja metallis levinud lainete vahelist viiteaega, järeldas Biot, et metallis levib helilaine mitu korda kiiremini kui õhus.

Vees mõõtsid teadaolevalt esmakordselt helikiirust prantsuse matemaatik Charles Sturm ja šveitsi füüsik Jean-Daniel Colladon.

See toimus Nende mõõteseadmestik koosnes paatidelt vette lastud kellast ja 13—14 km kaugusel olevast kuuldetorust.

Mis suuruse liige haal

Fikseerimaks kella löömise aega. Vedelike ja gaaside korral avaldub helikiirus üldiselt Newtoni-Laplace'i valemiga: c.