EEEL põhikirjaline eesmärk ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Starmani aktsiaraamatut peab Eesti Väärtpaberite Keskregistri pidaja. Juhatus peab järgima nõukogu seaduslikke korraldusi. Oma liikmetele õigusabi korraldamine konsultatsioonide ja loengute kaudu; 2.

Kodanikuhariduse määratlemine ja võrgustiku loomine Liikmed Vabaühenduste Liit ei ole üksnes liikmete heaks, vaid avalikes huvides tegutsev organisatsioon.

See tähendab, Vabaühenduste Liiduga ei liituta mitte otseste hüvede saamiseks, aga seepärast, et usutakse samadesse eesmärkidesse, toetatakse Vabaühenduste Liidu eesmärke ja tegevusi ning soovitakse nende eesmärkide saavutamise nimel meiega koos tööd teha.

Hea liikme suurusena Eraldi organid suurenevad

Liikmeskonna kõrval eksisteerib Vabaühenduste Liidu võrgustik — selle moodustavad organisatsioonid ja inimesed, kes osalevad meie ettevõtmistes, saavad meilt infot ja räägivad kaasa meie seisukohtade kujundamises, kui neil selleks huvi.

Võrgustikuga liitumiseks ei pea täitma avaldust, sellega ei kaasne liikmemaksu ega muid kohustusi, aga samas ka mitte näiteks hääleõigust üldkoosolekul ega võimalust kandideerida Vabaühenduste Liidu nõukokku. Meie võrgustiku suurus on umbes organisatsiooni.

Hea liikme suurusena Milline pikkuse ja paksuse liige peaks olema

Võrgustiku infolistiga liitu siin. Lisaks üldisele infolistile on meil eraldi meililist ainult liikmetele mõeldud teadete edastamiseks. Kui oled liige, aga ei ole liikmete listis, kliki siin.

Hea liikme suurusena Kuidas suurendada meditsiini liige