Ka koguduse misjonärid, koduõpetajad ja külastusõpetajad võivad aidata neid põhimõtteid õpetada. Isiklik teave See on teid tuvastav teave, mille meile esitate. Oma õiguste kasutamiseks ja valikute tegemiseks volitatud esindaja määramiseks võtke ühendust NortonLifeLocki tugiteenusega. Ta on ilmutanud seda sellistele prohvetitele nagu Aadam, Noa, Aabraham ja Mooses. Kiriku liikmetel on oluline roll aidata uutel pöördunutel aktiivseks ja ustavaks jääda. Pühakirjade uurimine.

Kui see on sobilik, võivad nad paluda, et põhimisjonärid osaleksid kodu- ja külastusõpetuses. Tee koostööd koguduse nõukoguga, et tugevdada uusi ja vähemaktiivseid liikmeid latud.

Protsess või reeglite komplekt, mida arvuti järgib probleemide lahendamiseks. Brauseri veebitalletus Brauseri veebisalvestus lubab veebisaitidel salvestada andmeid seadme brauserisse. Nii on andmed kättesaadavad ka pärast brauseri sulgemist ja uuesti avamist. Üks veebisalvestust võimaldavatest tehnoloogiatest on HTML 5. Teil on Google'i konto seadetes võimalik oma kontot alati muuta või see kustutada.

Kirikuga tutvujate õpetamine ja ristimine toimub sinu misjonijuhataja juhtimisel. Siiski liigub evangeeliumi kuulutamise töö edasi jõulisemalt siis, kui põhimisjonärid ja liikmed kooskõlastavad oma püüded ja tegutsevad ühtselt.

NortonLifeLock Global Privacy Statement - Estonian | NortonLifeLock

Sind võidakse sageli kutsuda osalema koguduse nõukogu ja preesterluse täitevkomitee koosolekutel. Sinu jaoks on esmatähtis hoolitseda selle eest, et sinu Kirikuga tutvujad käiksid kirikus. Sageli tähendab see seda, et sa oled neile saatjaks. Kui sul tuleb valida koguduse nõukogu koosolekul osalemise ja kellegi Kirikusse toomise vahel, tee viimast. Sel juhul valmista koguduse misjonitöö juhi jaoks ette edenemise kaart ja hoolitse selle eest, et tal oleks olemas kogu koguduse nõukogus või preesterluse täitevkomitees vajaminev info.

Selle Kiriku tunnusjooneks on aktiivsus. See on protsess, mille kaudu me kasvame. Usk ja armastus Issanda vastu on nagu minu käe lihased. Kui ma neid kasutan, muutuvad need tugevamaks. Kui ma neid ei kasuta, muutuvad need nõrgemaks.

ÕL —3, 7—8 Õpeta, kui leiad, leia, kui õpetad Leidmine ja õpetamine on omavahel seotud tegevused. Ole inimestega kohtudes valmis õpetama taastatud tõest lühikokkuvõtteid, et Püha Vaim saaks tunnistada, et te olete Issanda teenijad. Paljudes olukordades pead sa suutma esitada sõnumit ühe minuti või veelgi vähema aja jooksul.

Iga pöördunu väärib ülesannet. Koguduse nõukogu juhtimisel varustatakse uued pöördunud sõbra, ülesande ja vaimse toiduga. Sa võid neid aidata, tehes seda, mida sinult palutakse. Preesterluse juhid ja liikmed sõbrustavad uue pöördunuga ja sina aitad neid selles. Sõprus Hoolitse enne ristimist ja Kiriku liikmeks kinnitamist selle eest, et võimaluse korral osaleksid liikmed kõigi õppetundide õpetamisel.

Eesolevad muutused Google’i salvestusruumi toimimises

Need liikmed peaksid sageli kohtuma Kirikuga tutvujatega, et vastata nende küsimustele, mõista nende probleeme ja neid julgustada. Kutsu liikmeid osalema ristimiskoosolekul ja tervitama uusi pöördunuid kogudusse. Liikmed aitavad uutel pöördunutel tunda end erinevatel Kiriku koosolekutel mugavalt. Liikmed peaksid samuti tutvustama Kirikuga tutvujaid teistele liikmetele.

Tutvusta Kirikuga tutvujaid niipea kui võimalik piiskopile, tema nõuandjatele, vanemate kvoorumi ja Abiühingu juhatajatele ning teistele koguduse juhtidele. Ta on meie Isa. Kuna Ta on meie Isa, siis oleme meie omavahel vennad ja õed. Taevane Isa tahab, et me naaseksime elama Tema juurde Tema igavesse perekonda. Siin maa peal olevad pered seovad meid Jumala perega. Pere võib elada pärast seda elu üheskoos. Me teame seda, kuna meie armastav Taevane Isa on taastanud elava prohveti kaudu maa peale sellised õiged õpetused ja talitused, mis olid sajandeid kadunud, nagu näiteks ristimine vee alla kastmise teel.

Need taastatud tõed ei aita meil üksnes mõista meie kohta Jumala perekonnas, vaid annavad meile ka suurimat lootust saada endale siin elus tugev ja õnnelik perekond. Kas me võiksime õpetada teile veel … Sama võib teha ka teiste teemade puhul nagu näiteks õnn, ebaõnn, elu eesmärk või surm.

Kuidas teha koostööd vaia ja koguduse juhtidega?

Ükskõik kuidas sa inimeste poole pöördud, pea meeles seostada seda kiiresti meie ainulaadse sõnumiga maailmale. Liikmete tähtsus Tee Kiriku liikmetega koostööd, et leida inimesi, keda õpetada. Ideaalis kutsuvad liikmed teisi misjonäride õppetunde kuulama ja on õpetamise ajal ka ise kohal. Kui liikmed seda teevad, saab ristitud ja jääb Kirikus aktiivseks rohkem inimesi. Liikmetega lävimine on tähtis, kuna see pehmendab inimeste südant ja paneb neid sageli taastatud evangeeliumi uurima.

See tähendab tihti seda, et nad on toodud Kiriku liikmetest sõprade ringi, kuhu kuuluvad aktiivsed ja vähemaktiivsed liikmed, hiljuti pöördunud ja perekonnad, kus kõik ei ole Kiriku liikmed. President Gordon B. Igaüks, kes seda tööd tunneb, teab, et selleks on ka parem moodus. See käib Kiriku liikmete kaudu. Alati, kui liige tutvustab mõnda Kirikuga tutvujat, on kohe olemas ka toetussüsteem. Liige tunnistab selle töö õigsusest. Ta hoolib oma Kirikuga tutvujast sõbra heaolust.

Ta on põnevil, kui tema sõber teeb evangeeliumi uurimisel edusamme. Põhimisjonärid võivad küll õpetamise enda peale võtta, kuid liige toetab seda õpetust, võimaldades teha misjonitööd oma kodus. Ta jagab siirast tunnistust selle töö jumalikkusest. Liige on saadaval, et vastata küsimustele, ka siis, kui misjonäre kohal ei ole. Ta on sõbraks Kirikuga tutvujale, kes teeb läbi suure ja sageli keerulise muutuse. Liikmetega tugeva suhte loomisel lasub võtmeroll piiskopil.

Paku talle abi ja teeni igal õigemeelsel viisil, nagu ta palub. Kui sa otsid võimalusi, et teisi armastada, teenida ja õpetada, usaldavad piiskop ja koguduse liikmed tõenäolisemalt oma pereliikmed ja sõbrad sinu hoolde. Mõtiskle järgmise väljavõtte üle kirjast, mille üks misjonär kirjutas oma misjonijuhatajale: Kallis misjonijuhataja! Juhataja abid helistasid täna ja ütlesid mulle, et mind viiakse üle uude piirkonda.

Näiteks võite lisada oma Google'i kalendrisse sündmusi või hankida oma päevakava, uurida tulevase lennu värskendatud olekut või edastada telefonisse teavet, näiteks sõidujuhiseid. Lisateave kohandatud otsingutulemused Näiteks kui olete Google'i kontole sisse loginud ning veebi- ja rakenduste tegevuste haldamise funktsioon on sisse lülitatud, näete varasemate otsingute ja muudes Google'i teenustes tehtud toimingute alusel asjakohasemaid otsingutulemusi.

Privaatsuseeskirjad – Privaatsus ja tingimused – Google

Vaadake lisateavet siit. Samuti võite saada kohandatud otsingutulemusi ka siis, kui olete välja logitud. Kui te ei soovi, et otsingut sel moel kohandataks, võite otsida ja sirvida privaatselt või lülitada välja väljalogitud olekus otsingu isikupärastamist võimaldava funktsiooni. Nende juriidiliste nõuete täitmisel lähtume privaatsuse austamise ja Google'is talletatud andmete turvalisuse põhimõttest.

Eesolevad muutused Google’i salvestusruumi toimimises - Google Photos Abi

Meie juriidiline meeskond vaatab kõik nõuded olenemata nende tüübist üle ja lükkab need sageli tagasi, kui nõutakse põhjendamatult palju teavet või ei täideta nõude esitamise juhiseid. Lisateavet leiate jaotisest Läbipaistvusraport. Võime teie teavet töödelda ka juhul, kui inimesed otsivad teie nime ja kuvame otsingutulemustes saidid, mis hõlmavad teie avalikke andmeid. Samuti võite kustutada arvustusedmille olete postitanud Play poe rakenduste, mängude ja muu sisu kohta.

Teiseks näiteks on kauplejad meie ostlemislehekülgedel, kes kasutavad küpsisefaile, et näha, kui palju unikaalseid kasutajaid näeb nende toote kirjeid. Vaadake lisateavet nende partnerite ja teie teabe kasutamise kohta.

Lisateave kõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks ning sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks mõeldud teenused Sellised teenused on näiteks järgmised. Google Voice kõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks, tekstsõnumite saatmiseks ja kõneposti haldamiseks Google Meet videokõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks Gmail meilide saatmiseks ja vastuvõtmiseks Google Chat sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks Google Duo videokõnede tegemiseks suurendada liige 10 vastuvõtmiseks ning sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks Google Fi telefonipaketi puhul makseteave Kui lisate oma Google'i kontole krediitkaardi või muu makseviisi, võite selle abil kõigis meie teenustes asju osta — näiteks Play poest rakendusi soetada.

Võime ka küsida muud teavet, näiteks ettevõtte maksu-ID-d, mis aitab teie makset töödelda. Teatud juhtudel peame ka kinnitama teie identiteedi, misjuhul võime teilt teavet küsida. Võime ka makseteabe alusel kontrollida, kas vastate meie vanusenõuetele, näiteks kui sisestate vale sünnipäeva, mille järgi te ei ole Google'i konto jaoks piisavalt vana. Lisateave ohutus ja usaldusväärsus Teie teave võimaldab meil tagada oma teenuste ohutuse ja usaldusväärsuse näiteks järgmistel viisidel.

IP-aadresside ja küpsisefailide andmete kogumine ja analüüsimine, et kaitsta automatiseeritud väärkasutuse eest. Väärkasutust võib esineda mitmel kujul — nt Gmaili kasutajatele rämpsposti saatmine, reklaamijatelt raha varastamine reklaamidel Ja kuidas saate oma liikme suurendada klikkides või hajutatud teenusetõkestamise ründe DDoS korraldamise abil sisu tsenseerimine.

Funktsioon näitab teile teavet hiljutiste tegevuste kohta Gmailis, näiteks teie meilile juurde pääsenud IP-aadresse, seotud asukohta ning juurdepääsemise kellaaega ja kuupäeva. Lisateave reklaami- ja uuringuteenused nende nimel Reklaamijad võivad näiteks üles laadida lojaalsuskaardiprogrammide andmed, et mõista reklaamikampaaniate toimivust paremini. Esitame reklaamijatele ainult koondaruandeid, mis ei paljasta üksikisikute andmeid.

Seadme andurite andmete alusel Teie seadmes võivad olla andurid, mis aitavad teie asukohta ja liikumist paremini mõista. Näiteks kiirendusmõõturit saab kasutada kiiruse määramiseks ja güroskoopi liikumissuuna tuvastamiseks. Lisaks kasutame seda teavet teie konto kaitsmiseks.

Sisu ja reklaamide vaatamised ja interaktsioonid Kogume näiteks teavet reklaamide vaatamiste ja interaktsioonide kohta, et esitada reklaamijatele koondaruandeid, mis annavad teavet selle kohta, kas esitasime nende reklaame ja kas vaataja nägi tõenäoliselt reklaami. Samuti võime mõõta muid tegevusi, näiteks seda, kuidas kasutajad hiirt reklaami kohal liigutasid või kas kasutajad suhtlesid lehega, kus reklaam kuvatakse.

Kolmanda isiku andmed. See teave hõlmab andmeid, mida võime teie kohta saada kolmandalt isikult, või andmeid, mis on teie kohta saadud kolmandalt isikult meie teenuste kasutamise kaudu, sealhulgas ohuteadmuse andmed, mida kasutatakse ohtude analüüsimiseks ning teie, meie ja teiste klientide kaitsmiseks küberohtude vastu.

  • Seksuaalliige optimaalne mootmed
  • Целое шаровое скопление со всеми своими солнечными системами, со всеми своими мирами готовилось отправиться в полет через бесконечность.

Kolmanda isiku andmed võivad sisaldada pahavara saatja e-posti ja IP-aadressi. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk Kogume ja töötleme teie isikuandmeid järgmistel põhjustel. Teie soovil teie ja meie vahel sõlmitud lepingu täitmiseks, et: luua teie konto ja seda hallata; autentida teie isik enne meie teenustes registreerumist; kontrollida teie isikut ja õigust teenustele, kui võtate meiega ühendust või avate meie teenused; töödelda teie ostutehinguid; teavitada teid teie tellimuse oleku muutumisest; võimaldada teil registreerida teie ostetud teenused; hallata teie tellimusi; pakkuda teile tehnilist ja kliendituge.

Oma juriidiliste kohustuste täitmiseks võime olla kohustatud näiteks pidama arvestust ja töötlema andmeid maksustamise, raamatupidamise, muude kohustuste näiteks kohtu või muude juriidiliste korralduste täitmiseks ja muudeks vajalikeks andmete avalikustamiseks. Sõltuvalt kontekstist, kus selliseid andmeid kogutakse, võivad andmed sisaldada teie või kolmandate isikute isikuandmeid.

Sellistel juhtudel töötleme andmeid ainult ulatuses, mis on tingimata vajalik ja proportsionaalne, et tuvastada, blokeerida, raporteerida eemaldades kõik isikut tuvastavad elemendid ja leevendada küber- või identiteediohte, mis tekitavad meile muret või ohustavad muid meie teenustele tuginevaid kasutajaid, et kaitsta oma võrke, süsteeme ja identiteete. Isikuandmete töötlemisel selles kontekstis tuvastame konkreetsed andmesubjektid ainult sel juhul ja ulatuses, kui see on vajalik asjaomaste küber- või identiteediohtude kõrvaldamiseks või kooskõlas seadusega.

Pange tähele, et kui otsustatakse, et NortonLifeLock töötleb teid puudutavaid isikuandmeid, sest see on vajalik kindlakstehtud küber- või identiteediohu tuvastamiseks, blokeerimiseks või leevendamiseks, võidakse vastuväited, parandamise või kustutamise taotlused kooskõlas kehtivate seadustega tagasi lükata.

Privaatsus ja tingimused

Kuidas me teie isikuandmeid kogume Kogume teie kohta isikuandmeid järgmistest allikatest. Teie esitatud andmed Kui suhtlete meiega otse, võime koguda teie poolt meile edastatud isikuandmeid nt konto- ja makseteave. Andmed, mida me kogume automaatselt Kui vaatate ja kasutate meie veebisaite ja teenuseid, võime koguda automaatselt andmeid selle kohta, kuidas te meie veebisaite ja teenuseid kasutate.

Andmed, mida me kogume teie kohta kolmandatelt isikutelt Krediidiandmete agentuurid ja finantsasutused kasutatakse näiteks identiteedivarguste kaitseteenuste jaoks. Avalikud allikad, nt pimeveeb, et hoiatada teid teie andmete potentsiaalse väärkasutuse eest. Privaatsed allikad klientide teavitamiseks finantstehingute, omandiõiguse, sotsiaalmeedia kuritarvituste ja muud tüüpi hoiatustest meie toodetes.

Võime koguda teilt teiste inimeste isikuandmeid, näiteks sõprade ja pereliikmete isikuandmed klientide või töötajate soovitamise kaudu, või andmed pereliikmete kohta, kelle olete oma kontole lisanud. Millal ja mis põhjusel me teie isikuandmeid jagame Oleme pühendunud teie usalduse säilitamisele ja soovime, et mõistaksite, millal ja kellega võime kogutud teavet jagada.

  • Ja suurendada seksuaalset liiget
  • Meie kogutud isikuandmete kategooriad Kogutud isikuandmete kategooriad ja kogumise üldeesmärgid hõlmavad järgmist.

Me ei müü, liisi ega rendi teie teavet ilma teie nõusolekuta rahalise või muu tasu eest kolmandatele isikutele.