Kuna toetust antakse ainult äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja tegevuse alustamiseks, mille eesmärgiks või põhitegevuseks on tulu saamine, siis ei saa olla kindel, et taotlejal on piisav ülevaade ettevõtlusest ja ta on võimeline looma jätkusuutliku ettevõtte omades mittetulundusühingu juhatuse liikme kogemust. Et olla kindel, kas läbitud ainete maht on piisav, konsulteeri oma konsultandiga. Õppeinfosüsteemi andmebaas Majandusalane kutse- või kõrgharidus Kui soovite taotleda ettevõtluse alustamise toetust majandusalase kutse- või kõrghariduse alusel, peab avaldusele lisama haridust tõendava dokumendist koopia. Tööturul toimuvate muudatuste tõttu on meil üha enam inimesi, kellel puudub juurdepääs töötuskindlustussüsteemile nende töö tegemise vormi tõttu.

EVEA: hea uudis juhatuse liikmetele ja FIE-dele — ka teile on avanemas töötukassa teenused kommenteerimine on välja lülitatud EVEA ettepanek võimaldada FIE-del, ettevõttes töötavatel omanikel ja juhtidel juurdepääs töötuskindlustussüsteemile jõudis pärast suuri jõupingutusi valitsuse lauale.

Liikme laiendamise teenus

EVEA saatis Tööturul toimuvate muudatuste tõttu on meil üha enam inimesi, kellel puudub juurdepääs töötuskindlustussüsteemile nende töö tegemise vormi tõttu. Töötuskindlustusele on täna juurdepääs tagatud töölepingu, avaliku teenistuse ja võlaõigusliku lepingu käsund ja töövõtt alusel töötavatele isikutele.

Liikme laiendamise teenus

Samas ettevõtjana tegutsemise ja nn traditsioonilise töö piirid on hägustumas ning on oluline mõista, et ka ettevõtjana tegutsemine on töö, millega endale sissetulekut teenida. Seega, kui tehakse tööd läbi mõne ettevõtlusvormi, mis on täna täielikult töötuskindlustusega katmata, siis oleks ka õiglane tagada neile inimestele võimalus teha töötuskindlustusmakseid ja saada sellega koos töötuskindlustuskaitse.

Liikme laiendamise teenus

Sotsiaalministeeriumile saadetud EVEA seisukohti saab lähemalt lugeda siin. Ministeerium teatas EVEAle, et Kriis tõi probleemi eriti teravalt esile ning alates selle esimestest päevadest, sh oma Rits nentis, et hiljutine töötukassa nõukogu otsus ja ministeeriumi ettepanek on väga olulised sammud probleemi lahendamiseks Liikme laiendamise teenus, ja EVEA loodab, et nii valitsus kui Riigikogu ei hakka seda protsessi pidurdama ning kiidavad seaduste muudatused kiires korras heaks.

Liikme laiendamise teenus

Samas ei leevenda see käesolevas koroonakriisis töötukassa abita jäänud ettevõtjate olukorda. Seepärast ootab EVEA valitsuselt kiireloomulist ajutist kriisitoetuse lahendust neile ettevõtjatele ja juhatuse liikmetele, kellele praegu töötuskindlustuse kaitse ei laiene.

Liikme laiendamise teenus