Esialgu toetasid kõik keskfraktsiooni viis liiget otsust Max Kauri tagandamise küsimuses ja vajaduse korral pakkusid koalitsioonipartneritele uue vallavanema kandidaadi Keskerakonnast Arthur Sepperni. Lõime kontakte, rääkisime murekohtadest meie linnades, jagasime oma kogemusi ja lõbutsesime. Ehk siis minu foto on tehtud võimaliku uue presidendiga kes võib-olla vannutatakse ametisse Montrealis Lisandunud on liikmeid klubidesse. Tartus muutus parkimiskord ja sellega seoses vahetati ka liiklusmärke Foto: Anni Õnneleid Paljud Tartlased on kursis tänasest kehtima hakkava parkimiskorraldusega, mille järgi laieneb tasuline parkimisala Tartu kesklinnast kuni Vaksali tänavani. See-eest on aga ilus foto ametiketi üleandmisest iidses Paide vallitornis mis oli sellisel moel esmakordne sündmus.

Minu laiendatud liikme foto

MTÜ Eesti Fotopärandi arenguseminaride tulemus: tegevusplaan ja rahastusvõimalused Eesti erinevate mäluasutuste töötajaid ja ajalooliste fotode entusiaste kogunes seminaridele 12, seminare juhtis konsultant Ülle Puustusmaa. Suur tänu seminaridel osalejatele!

Minu laiendatud liikme foto

Koostati ka loend potentsiaalsetest tuluallikatest, mille abil ühingu eesmärkide täitmist toetada. Plaanitavate tegevuste seas on muuhulgas liikmelisuse laiendamine asutustele, ühingu eesmärkide täitmiseks liikmete kaasamine ja seeläbi võrgustiku tugevdamine, erialaspetsiifiliste teenuste arendamine ja pakkumine, et oleks võimalik värvata abijõude, Ajapaiga rakenduse käigushoidmine, muudatused kodulehel jm.

Minu laiendatud liikme foto

Vaata täpsemalt tegevusi Tuluallikate loend sisaldab koolitusi fotokogudega tegelevatele spetsialistidele, ekspertide vahendamist, teemaekskursioone, Ajapaiga liidestust kohalike omavalitsuste veebilehtedega, erinevatest projektidest potentsiaalselt laekuvat tulu näiteks juhendmaterjalide koostamine. Vaata täpsemalt tuluallikaid Ootame kommentaare ja ettepanekud valminud tegevuskava ja tuluallikate kohta 7.

Aitäh kõigile kaasamõtlejatele!

Minu laiendatud liikme foto

Posted on.