Täna tunnen rõõmu, kui inimene ütleb, et ta on minust saadud teadmisi kasutanud. Valdkonna juhtimiskoolitused: personali-, finants-, projekti-, turunduse-, tootmisjuhtimine jne. Siin kohal soovitan kindlasti läbi mõelda, mida Sa soovid muuta, arendada ning mis võiks olla lõplik eesmärk koolituse läbimisel? Valiku tegemisel olid olulisteks faktoriteks lisaväärtused, mida pakuti: 12 kuuline veebiabi, personaalsed konsultatsioonid, tasuta pluginad, pidev suhtlemine ja küsimustele tunni jooksul vastuse saamine. Iga koolituse juures on ära toodud sisukirjeldus, vastavalt kliendi soovile saame kohandada metoodikat, aega kui ka teemasid. Mis oleks veel parem vallutusplaan, kui praktiseerida seda ennekõike oma naaberriikide peal.

View Larger Image 4 vajalikku sammu koolituste valikul Kas sinu arvutis hüppab ka ekraanile kõikvõimalikest kanalitest koolituspakkumisi? Või soovid viia ellu muudatusi oma meeskonda protsessides?

Kuidas laiendada ja laiendada liige

Koolituste hooaeg on täie hooga käivitunud ning põnevaid seminaride ja koolituste pakkumisi tuleb kõikvõimalikel teemadel ja formaatides. Enne kui tormata ja registreerida välja reklaamitud üritustele tasuks teha väike analüüs ja mõelda, mis on sinu, kui juhi, ettevõtte ja meeskonna jaoks kõige väärtuslikum pakkumine ja sisu eesmärkide saavutamiseks ning meeskonna tugevdamiseks.

Siinkohal toon välja 4 olulist sammu enne, kui mõne kokkuleppe sõlmid. Loodan, et aitab see mõelda millised on võimalused arendada ennast ja oma meeskonda koolitusturul, et Sinu investeeringul oleks parimad tulemused ja kasutegurid.

Kaardista vajadused ja eesmärgid Soovitan mõelda eelkõige enda kui juhi, meeskonna, Mandingo liikme suurused liikmete arengust ja ettevõtte eesmärkidest lähtuvalt.

Mida vajad selleks, et oleksite konkurentsivõimelised, jätkusuutlikud ning saavutaksite oma planeeritud eesmärke? Mida on sul juhina vaja, et loodud strateegiaid ellu viia? Seda toetab hästi meeskonna liikmete personaalselt seatud eesmärgid, arengukavad ja arenguvestlused, mille käigus saad teada, milliseid oskusi ja teadmisi nad vajavad oma tööks ning sellega on suur eeltöö juba tehtud.

Koolitusvajadused võivad olla erinevad, näiteks: Uued spetsiifilised teadmised, oskused ja praktilised tööriistad töö efektiivsemaks muutmiseks raamatupidamise täiendkursused, sotsiaalmeedia, IT, ajaplaneerimine jne Juhtide juhtimisoskuste ja teadmiste laiendamine, uute meetodite kasutusele võtmine ja arendamine Meeskonna sisene arendamine- muudatuste elluviimine, konfliktide lahendamine, protsesside uuendamine ja loomine, üksteisele tagasiside andmine, ühtsustunde loomine ja eesmärkide seadmine jne Uute kontaktide, kliente ja koostööpartnereid leidmine ehk networking- olla nähtav Kogemuste Suurendage liige 3 kella, soov värskendada meelt ning olla kursis uudsete võimaluste ja trendidega Siinkohal on oluline mõelda, keda oma meeskonnast koolitada.

Kuidas laiendada liikmete koolitust

Võib see olla osakonna või meeskonna juht, kes annab teadmisi edasi oma meeskonnale või soovid hoopiski kogu meeskonda tugevdada omades ühtseid väärtusi ja Kuidas laiendada liikmete koolitust, luua tugevad ja toimivad protsessid ning kommunikatsioonisüsteemid. Kui mõni meeskonna liige avaldab soovi mõnel kursusel või koolitusel osaleda, siis mõelge koos, kuidas ta kavatseb neid teadmisi oma töös rakendada.

You Bet Your Life Outtakes 1950-52, Part 2

Selgita välja esmane ja oluline informatsioon Koolitusturul on palju erineva sisu ja ajakavaga programme. Kindlasti soovitan Sul tutvuda lähemalt ning selgitada välja olulised tegurid: Sisu ehk teemad-millistele teemadele Kuidas laiendada liikmete koolitust, milliseid praktilisi nõuandeid jagatakse ja kas antakse ka lisamaterjale.

Uudne lähenemine on coachingu meetoditel ülesehitatud programmid, kus peamiselt keskendutakse osavõtjate kogemuste vahetamisele, isiklike teadmiste vahendamisele ning suurendamisele Toitlustus-kas see on olemas ja kuulub hinna sisse Aeg-kui kaua koolitused kestavad, et teaksid oma igapäevatööd planeerida ning vajadusel asendajad leida Asukoht-kui see asub teises linnas, siis võivad kaasneda lisakulutused nagu transport ja ööbimine.

Kuidas olla koolitajate tsunfti uhke liige?

Hind ja koolitaja taust- hinnad on seotud koolitaja tausta ja kogemustega. Väga oluline on uurida koolitaja või coachi tausta, loe või küsi tagasisidet eelmistelt klientidelt programmile ja koolitajale endale. Ole kindel, et hind ja väärtuspakkumine on kooskõlas Tingimused Kuidas laiendada liikmete koolitust garantii-paljud tippkoolitajad on veendunud oma programmi headuses ning pakuvad tagasimakse võimalusi, kui osaleja ei olnud koolitusega rahul Tunnistus ja sertifikaat-kas koolitaja pakub erialastel koolitustel tunnistust, et osalenud ning programmi edukalt läbinud Mõtle sellele, kui palju on Sinul või sinu meeskonna liikmel reaalselt aega koolitusel või kursusel käia.

Kas sobib päeva koolitus või on vajadus osaleda pikemaajalisel kursusel? Palju on võimalik aega investeerida nii, et töised tegemised ei kannataks? Hea oleks saada koduseid ülesandeid, et koheselt saaksid uusi teadmisi tööalaselt kinnistada ja efektiivselt kasutusele võtta. Vali endale sobivaim formaat Võimalusi on erinevaid, kuid teen lühiülevaate erinevatest koolitustest ja arendamise võimalustest.

LIIKMELISUS

Spetsiifilised teadmiste koolitused ja kursused: need on siis keeleõpe, müük, arvutitarkvara, raamatupidamine, sotsiaalmeedia, tööohutus, turundus, aiandus, kokandus jne. Kindlal teemal koolitused ja pikemaajalised kursused on asjakohased siis, kui sinul kui juhil või meeskonna liikmetel jääb puudu konkreetsetest teadmistest ja oskustest.

Sellisel juhul on see pikaajaline investeering ettevõtte töötajatesse või iseendasse, kui ettevõtjasse. Tasub kindlasti teha võrdlus sarnaste koolituste pakkumistele ja analüüsida, mis on erinevused ja väärtuspakkumised.

Osalesin kevadel WordPressi kodulehe tegemise koolitusel www.

Kuidas laiendada liikmete koolitust

Valiku tegemisel olid olulisteks faktoriteks lisaväärtused, mida pakuti: 12 kuuline veebiabi, personaalsed konsultatsioonid, tasuta pluginad, pidev suhtlemine ja küsimustele tunni jooksul vastuse saamine.

Miks ma ei kasuta tasuta põhjasid kodulehe tegemiseks? Miks ei kasutanud tasuta veebilehe tegemise koolitusi? Miks sa üldse nii palju jändad selle kodulehega?

Koolitust viivad läbi täienduskoolitusasutuse pidajad vastavalt täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele tunnise õppekava alusel. Kui töötaja valitakse uuesti töökeskkonnavolinikuks ja ta jätkab volinikuna ilma vaheajata, sõltub koolitusvajadus eelnevast koolitusest.

AGA… kuna olen teadlik oma vajadustest ning oma vägagi tagasihoidlikest oskustest arvutimaailmas, siis vajasin pikaajalist toetust, asjakohast kriitikat, vastuseid minu sadadele lollidele ja korduvatele küsimustele ning tagasisidet professionaalidelt, kes tegelikult teavad, mis töötab ja mis ei tööta.

Juhtimiskoolitused- nende osakaal on väga suur koolitusturul ja hetkel tuleb erinevaid pakkumisi nagu seeni pärast vihma.

Juhtide areng ja oskused— selles kategoorias on palju pakkumisi erinevatel teemadel. Siinkohal pead olema väga teadlik oma vajadustest ning kitsaskohtadest.

Reeglina on need üpris kallid ning kuulata informatsiooni, mida sa juba tead ning sellest eest kallist raha maksta tundub raiskamisena. Olgu see siis liidrioskused ja eneseareng, protsesside ja muudatuste juhtimine, kommunikatsioon, ajajuhtimine, coachiv juhtimisstiil jne. Siin kohal soovitan kindlasti läbi mõelda, mida Sa soovid muuta, arendada ning mis võiks olla lõplik eesmärk koolituse läbimisel?

Kuidas aitab see sind eesmärkide saavutamisel? Valdkonna juhtimiskoolitused: personali- finants- projekti- turunduse- tootmisjuhtimine jne.

Seminarid ja konverentsid— reeglina päevased üritused, kus esineb mitmeid erinevaid oma valdkonna tippspetsialiste, koolitajad ja ettevõtjaid. Toimuvad networking-üritused ja tihti töötoad väiksemates gruppides erinevatel teemadel.

Töökeskkonnaalane ja esmaabi koolitus

Oluline on leida sinu jaoks aktuaalsed teema ning esinejad, kes ja mis sind kõnetavad. Küsi endalt kui palju nendest teadmistest kasu reaalses elus? Mitu uut kontakti või koostööpartnerit soovid ürituselt saada? Pane endale mõõdetavad eesmärgid. Ettevõtte sisesed koolitused, kus osalevad vaid ettevõtte oma meeskonnaliikmed. Võimalikud teemad: Meeskonna tunde suurendamine ehk team-building motivatsiooni ja inspiratsiooni saamiseks Rollid ja vastutus meeskonnas Ühiste visioonide, väärtuste, eesmärkide ja strateegia loomine Projektide käivitamine Konfliktide lahendamine Klienditeenindus, müük, turundus, ajaplaneerimine, jne Sellise koolituse vajaduse olemasolul soovitan küsida personaalset pakkumist sinu ettevõttele ning koostada sisu just sinu meeskonna vajadustest lähtuvalt.

Parandada laste ja noorte merehariduse kvaliteeti; Pakkuda kvaliteetset ning turvalist lohesurfi ja SUP koolitust; Arendada surfiklubide vahelist koostööd; Hoida puhtad ja korras ning kaitsta harrastamiseks sobivaid mere- ja ranna-alasid; Arendada Klubi tegevusi toetavat taristut sobivatel mere- ja ranna-aladel; Teha koostööd teiste merelis-sportlikes tegevustes osalejatega ning merepäästeüksustega; Muud eelnimetatud eesmärkidega seonduvad ajutised või ühekordsed tegevused. Ühtekuuluvustunne, sõbralik seltskond, tugivõrgustik, kogukonda kaasamine, kiirem areng sõitjana; Võimalus kaasa rääkida klubi eesmärkide seadmisel ja viia need koos ellu; Hea nõu ja kiire abi: tuul, ilmastik, sõidukohad, varustuse parandamine ja valik, ohutus; Meie Klubi on mitmekülgne ja tegeleb kõigega, mis seotud lohesurfi ja SUPiga; Eksklusiivne sõidukohtade ja tuuleinfo jagamine klubiliikmete chatis; Klubi sümboolikaga esemed ja aksessuaarid; Riietusruumi tasuta kasutamine No Work Surf Club Kakumäe surfiklubis; Soodustused No Work Surf Café söögile ja joogile; Soodustused No Work Surf Club teenustele näiteks lohesurfi koolitus, varustuse rent ; Piletita sissepääs No Work Surf Club tasulistele üritustele k. Liikmepanuse periood Klubi hooaeg on üks kalendriaasta, mis algab 1.

Coaching juhtidele, meeskondadele ja organisatsioonidele- see on pikaajaline arenguprotsess, kus keskendutakse eesmärkide seadmisele, teadlikkuse kasvatamisele ning muudatustele elluviimisele. Soovitatav kohtumiste arv korda.

Toon siinkohal metafoori coachingu kohta: Kohvimasinale teete regulaarselt hooldust ja viite aeg-ajalt spetsialisti juurde hooldusesse, sest soovite saada kiirelt ühe nupu vajutusega head, aromaatset kohvi ning soov on, et masin oleks jätkusuutlik ning vastupidav, eks? Nii nagu jõusaaliski ei piisa ühest korrast, et lihased oleksid treenitud, on coachingu tulemus ja mõju parim pikaajalisel ja regulaarsel protsessil.

Rätsepalahendustena koostatud arenguprogrammid juhtidele, meeskondadele ja organisatsioonidele.

Kuidas laiendada liikmete koolitust

See on nüüd üks uuemaid võimalusi koolitusturul, mida pakuvad koolitaja taustaga coachid-superviisorid. Reeglina teeb koolitaja-coach-superviisor eeltöö juhiga, kus analüüsitakse juhi, meeskonna ja organisatsiooni vajadusi, lepitakse kokku sisu, fookused, eesmärgid ning ajaplaan.

Kodanikuhariduse määratlemine ja võrgustiku loomine Koolitus Vabaühenduste Liit on ndate algusest saadik süsteemselt vabaühendusi ning nende partnereid koolitanud.

Programm koostatakse vajadusel kogu meeskonnale ja lisatakse liikmetele personaalseid ning meeskonna coachingu sessioone ja teemapõhiseid koolitusi. Reaalsete tulemuste saavutamiseks ja muudatuste elluviimiseks on parim koostöö kestvus minimaalselt kuud, individuaalsed programmid lausa kuni 12 kuud. Head infot leiad koolituste ja coachingu kohta üle Eesti näiteks.