Konkursil osalemise võimaldamisega ei ole teise töö pakkumise kohustus täidetud. Kui oled registreeritud kasutaja, siis sinu seaded on salvestatud andmebaasi. Teine põhjus võib olla aga see, et mõned foorumid nõuavad uutelt registreerumistelt, kas kasutajalt endalt e-kirja teel või siis foorumi administraatorilt.

Kui räägime maksudest, siis midagi erakorralist juurde ei tule. Põhjalikum informatsioon on olemas Maksu-ja Tolliameti veebilehel. Juhatuse liikmel on ka teine võimalus organisatsiooni rahaliselt toetada- anda MTÜle laenu. Selleks vormistatakse laenuleping, kus lepitakse kokku laenu andmise tingimused.

Ühendus on asutatud Ühendus ei ole kunagi taotlenud toetust projektiga ega sponsoritelt, vaid on oma huvitegevust rahastanud oma liikmete panustest. Majandusaasta aruannetesse oleme pikka aega kirjutanud nullid, sest liikmed on oma huvide objektidega tegelemise eest igaüks ise tasunud.

Kas nii on õige? Sellisel viisil saab tegutseda vaid registreerimata huviklubi, mittetulundusühenduse puhul on liikmete panused MTÜ käive ja majandusaasta aruandes nulle olla ei saa. Kui soovite samamoodi oma tegevust jätkata, tuleks lõpetada MTÜ tegevus ja edasi toimetada registreerimata huviklubina või seltsinguna. Väljastame liikmemaksude tasumiseks liikmetele arved ning nad tasuvad selle alusel liikmemaksu. Kas see, et nad liikmemaksu arve alusel tasuvad, on meie ettevõtlustulu ja peame käibemaksu arvestuses seda jälgima?

Arve väljastamine ei tähenda automaatselt seda, et tegemist on MTÜ jaoks saadava ettevõtlustuluga. Liikmemaksud ei ole MTÜ ettevõtlustulu. Käive tähendab MTÜ-de puhul osutatud teenuseid või müüdud kaupu.

Projektiga saadud toetusi ja annetusi ning liikmemakse käibe hulka ei arvata. Lisaks ei kuulu käibe hulka ega käibemaksuga maksustamisele teatud teenused tervishoiu- sotsiaal- turvakodu- ja MTÜ poolt mitmed oma liikmetele osutatud teenused; ning spordirajatise või spordivahendite kasutamise teenus, mida MTÜ või SA osutab füüsilisele isikule. Kas ei teki probleemi, kui enamus MTÜ sissetulekust Keskmise suurusega liige erektsiooni ühe juhatuse liikme minu töötasuks, arvestades, et tööjõud ongi kõige suurem MTÜ kulu?

On ju õige, et täiskohaga töö eest võib MTÜ palka maksta juhatuse liikmele.

Sa oled siin

Kõige suuremad kulud MTÜ jaoks tuleksidki siis tööjõukulud programmeerimine, disainimine, hooldus, arendusmida tuleb teha pidevalt. Poleks ju vahet, kas maksan IT spetsialistile või endale. Kuna aga oman oskusi enamuse vajamineva töö tegemiseks, siis saaksingi kogu oma tööaja pühendada MTÜ projektide arendamisele, tehes seda tööd täiskohaga ja saades normaalset palka.

Kas MTÜ raamatupidamine aktsepteerib kütusetšekke isikliku sõiduauto kasutamisel? Ainult kütusetšekid ei ole aktsepteeritavad, kui MTÜ kasutuses ei ole sõidukit.

Ehk siis MTÜ peab omama või rentima kasvõi 0 rendiga mingit sõidukit, et selle sisse kütust osta. Kui teete sõite isikliku sõiduautoga, siis kehtivad ikkagi isikliku sõiduauto hüvitamise reeglid.

MTÜ asub äripinnal ja on tekkinud olukord, kus ei suudeta maksta enam üüri ja kommunaalkulusid. Mis teha? Esmalt tuleks teha organisatsiooni majandusanalüüs. Analüüsida, kust ja missuguses mahus tulevad hetkel rahalised vahendid, kas hinnapoliitika on argumenteeritud, missugused on võimalused teisele pinnale kolimiseks ja kas see on kõige õigem lahendus, missuguseid fonde ja millisel eesmärgil on kasutatud.

Kui sissetulekud ikkagi ei võimalda seda pinda rentida, tuleb otsida uus rendipind. Kui ühing on käibemaksukohustuslane ja maksab ka palka, seda küll mitte kogu aeg, kas ka siis tuleb ka esitada TSD aruanne, kui palka ei maksa? Kuna ühing on käibemaksukohustuslane siis tuleb iga kuu esitada TSD aruanne, olenemata kas olete palka maksnud või ei ole. Kas MTÜ võib laekumata arve puhul nõuda viivist ning kuidas seda teha? Jah, MTÜl on õigus, samuti nagu teistel juriidilistel isikutel, nõuda viivist ehk viivitusintressi rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral.

Seda reguleerib võlaõigusseadus § Viivise määr tavaliselt protsent arvest päevas on hea märkida arvele.

Viivise tasumiseks võib samuti esitada arve. Viivise arvestuses tuleb korrutada võlasumma arve summa viivise protsendiga ning võlgu oldud päevadega. Viivist ei tohi arvestada viivise pealt — s. Milliseid kohustusi toob endaga kaasa tulumaksusoodustuse nimekirjas olemine? INF 4 on deklaratsioon, kuhu märgitakse annetuste tegijad nimi, äriregistrikood või isikukood ning annetatud summad. Deklaratsiooni esitamise tähtaeg on 1.

Deklaratsioonis INF 9 kirjeldatakse eelmise aasta kingituste ja annetuste kasutamist. Esitamistähtaeg on 1. Otstarbekas on esitada mõlemad deklaratsioonid läbi e-maksuameti, et olla kindel deklaratsioonide kohalejõudmises. Tulumaksusoodustuse nimekirjas olemine eeldab, et ühing vastab tulumaksuseaduse § 11 toodud nõuetele aruanded ja deklaratsioonid on esitatud õigeaegselt, maksusummad on tasutud tähtajaliselt, ühing tegutseb vastavalt põhikirjale, avalikes huvides jne.

Otsinguvorm

Vabariigi Valitsusel on õigus ühing nimekirjast välja arvata, kui ühing ei vasta tingimustele ja väljaarvamiseks piisab vaid ühest asjaolust. Lisainfot leiate Maksu- ja Tolliameti veebilehelt. Vaadake lisaks ka annetuste rubriigist. Tööandja nõudmisel peab töötaja esitama rasedust kinnitava arsti või ämmaemanda tõendi. Koondamise keeld ei kehti erandina juhul, kui koondatakse tööandja tegevuse lõppemisel või nn tööandja pankroti olukorras. Tööle jäämise eelisõigus Koondamisel on tööle jäämise eelisõigus töötajate esindajal ja töötajal, kes kasvatab alla kolmeaastast last.

Nimetatud isikutele on seadusandja ette näinud koondamise puhuks erilise kaitse. Tööle jäämise eelisõigus ei kehti erandina juhul, kui töötaja koondatakse tööandja tegevusel või nn tööandja pankroti olukorras.

Samuti saab nn eelisõigusega isiku koondada juhul, kui koondatakse ainult üks ametikoht, millel ta töötab. Ehk siis olukord, kus teda ei ole tegelikult kellegagi võrrelda, sest teisi samal ametikohal töötavaid töötajaid ei ole. Sellised situatsioonid võivad tekkida juhul, kui ettevõttes on näiteks üks raamatupidaja ametikoht, mis koondatakse. Kui raamatupidajaid rohkem ei ole ehk samal ametikohal töötavaid töötajaid rohkem ei olevõib ka töötajate esindaja ja alla kolmeaastast last kasvatava vanema koondada, sest teisi võrreldavaid isikuid teisi raamatupidajaid lihtsalt ei ole.

Nagu eelpool kajastatud, ei tohi koondada rasedat ega naist, kellel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust, ega ka isikut, kes kasutab lapsehoolduspuhkust või lapsendaja puhkust. Lisaks tuleb tööle jätmisel eelistada töötajate esindajaid ja töötajaid, kes kasvatavad alla kolmeaastast last.

KKK - MTÜ asutamine ja tegutsemine - ddr.ee

Ülejäänud töötajate osas on tööandja otsustada, kes tööle jätta kui ei tule just kõik töötajad koondada - ta võib soovi korral tööle jätta töötajad, kes teevad paremini tööd või on talle vajalikud. Seadusandja selles osas mingeid kriteeriume enam ette ei näe.

Peale selle, et tuleb järgida võrdse kohtlemise põhimõtet. Ehk siis diskrimineerimine rahvuse, rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude jms asjaolude alusel on keelatud. Eeltoodu osas on riigikohus selgitanud, et tööandja ei pea tööle jätmise valiku tegemisel lähtuma ainult töötajate tööoskustest, ta võib arvestada ka muid asjaolusid. Muu hulgas võib arvestada näiteks suhtlemisoskust ja isikuomadusi. Sotsiaalministeeriumi poolt töölepingu seadusele antud selgituste kohaselt ei pea koondatavate ringi määramisel lähtuma kõigist tööandja ettevõtetest ega üldjuhul ka ühest ettevõttest.

Tegemist peab olema nn võrreldavate töötajatega.

Language switcher

Kui tahad alati sisse logitud olla, märgi see kastike sisselogimisel. Seda ei ole soovitatav teha avalikes arvutites. Kui sa ei näe seda kastikest, on administraator selle keelanud. Kui sul esineb sisselogimises või väljalogimises probleeme, siis võib see link Sind aidata. Kasutaja eelistused ja seaded Kuidas saan ma oma seadeid muuta? Kui oled registreeritud kasutaja, siis sinu seaded on salvestatud andmebaasi. Seal saad Suur peenise suurus cm kõiki seadeid ja eelistusi.

Üles Kuidas ma saan peita oma kasutajanime foorumilolijate nimekirjast? Kui aktiveerid selle, siis näevad sind ainult administraatorid, moderaatorid ja sa ise.

Statistikas Sind loendatakse kui varjatud kasutaja. Üles Ajad on valed! Tõenäoliselt on ajad õiged, aga sa oled lihtsalt teises ajavööndis. Palun pane tähele, et ajatsooni muutmiseks, nagu ka muude seadete muutmiseks, pead olema registreeritud kasutaja.

Kui sa ei ole registreeritud kasutaja, siis ehk on nüüd õige aeg luua omale konto. Üles Muutsin oma ajatsooni, aga ajad on ikka valed! Sellisel juhul on tõenäoliselt tegemist suveajale üleminekuga. Teatud kuudel võivad esineda selle tõttu väiksed nihked kellaajas.

Palun teavita probleemist administraatorit. Üles Minu emakeelt ei ole nimekirjas! Tõenäoliselt ei installeerinud administraator seda keelt või ei ole keegi seda veel tõlkinud. Võta ühendust foorumi administraatoriga ja palu, kas oleks võimalik antud keelefail paigaldada foorumile.

Kui antud keelefaili ei eksisteeri, siis võid ka ise luua uue tõlke phpBB foorumile. Rohkemat informatsiooni kuidas tõlkida phpBB tarkvara leiad Kuidas teada saada tavalise liikme suuruse ® ametlikult veebilehelt. Üles Kuidas ma panen kasutajanime juurde omale pildi? Kasutajanime juures saab olla kaks pilti. Esimene on seotud tiitliga ja selle määrab administraator. Teine on avatar ja selle saad ise panna Juhtpaneeli alt kui avataride kasutamine pole foorumis keelatud.

Üles Kuidas ma saan lisada avatari? Samuti foorumi administraatorid saavad ise otsustada, kas nad lubavad avatare ja millisel viisil nad lubavad. Kui sa ei saa kasutada avatare, siis võta ühendust foorumi administraatoriga. Üles Mis on mu tiitel ja kuidas ma seda muudan? Tiitlid näitavad, mitu postitust oled teinud või identfitseerivad kindlaid kasutajaid, näiteks moderaatoreid ja administraatoreid.

Artiklist leiad enam levinud küsimused ja vastused MTÜ asutamise ja tegutsemise kohta. Küsimused on jaotatud erinevatesse kategooriatesse. Vastused on koostanud erinevate maakondlike arenduskeskuste MTÜ konsultandid.

Enamasti ei saa tiitleid muuta, kuna need määrab administraator. Palun ära riku foorumit, tehes mõttetuid postitusi, et tiitlit kõrgemaks saada. Enamik foorumite administraatoreid seda ei kannata ja nad madaldavad su postituste arvu. Üles Kui ma vajutan kasutaja e-posti lingi peale, siis küsib foorum minult sisselogimise. Ainult registreeritud kasutajad saavad foorumi kaudu e-maile saata. Ja sedagi ainult siis, kui administraator on selle võimaluse lubanud.

Postitamine Kuidas ma saan teha foorumisse uue teema või vastata teemale? Uue teema postitamiseks kasuta mingis alafoorumis vastavat nuppu "Uus teema".

Vastuse lisamiseks teemasse, vajuta "Vasta" nuppu. Võimalik, et sul on esmalt vaja registreerida kasutajaks, et saaksid seda toimi. Nimekirja oma õigustest igas alafoorumis näed all olevas jaluses, näiteks: Sa saad teha uusi teemasid siin foorumis, Sa saad postitada siin foorumis manuseid, jne. Üles Kuidas ma muudan või kustutan postitusi? Kui sa pole moderaator, saad sa kustutada ja muuta ainult oma postitusi. Muutmiseks kasuta postituse kõrval olevat nuppu.