Otsustasin asja lähemalt uurida. Investeerimiskogemuse pikkus Võrreldes aastaga on investorite keskmine investeerimiskogemuse pikkus veelgi suurenenud. Juhusliku valiku meetodil intervjueeriti 1 inimest. Maakleritasu maksab käenduslepingu leping, mille maakler firma esindajana kinnisvara müüja või ostjaga sõlmib osapool.

Vastanute vanuseline jaotus ühtib enam-vähem Facebooki grupi enda toodud vanuselise statistikaga.

Protsentuaalne seos vanuse ja investeerimiskogemuse vahel Kuna vanuse osas ei suutnud ma ühtegi põnevat seost mõne teise küsimusega leida, siis otsustasin graafikule panna vanuse seose investeerimiskogemuse pikkusega.

See seos tegelikult midagi põnevat ei reeda, vaid peakski kinnitama trendi, et mida vanem oled, seda suurem võiks olla ka sinu investeerimise kogemus.

Kusitluste suurus

Investeerimiskogemuse pikkus Küsimus: Kui pikk on sinu investeerimiskogemus? Protsentuaalne seos investeerimiskogemuse ja portfelli suuruselt esimese varaklassi vahel Investeerimise kogemuse küsimuse juures otsustasin vaadata, milline seos on kogemuse pikkuse ja suuruselt esimene varaklass portfellis vahel.

Kusitluste suurus

Graafikult on näha, et aktsiad on ühtlaselt populaarsed, samas kinnisvara osakaal suureneb kogenumate investorite portfellides, mis on seletatav sellega, et kinnisvara vajab suuremat algkapitali. Vastupidiselt on laenud populaarsemad väiksema kogemusega investorite osas, mis samuti on seletatav sellega, et laenudesse investeerimine läbi ühisrahastuse ei vaja oluliselt suurt algkapitali.

Portfelli suurus Küsimus: Kui suur on hinnanguliselt sinu investeerimisportfell täna?

Kusitluste suurus

Portfelli suuruse jaotus Vastanute portfellide suurus jaguneb üsna Kusitluste suurus. Pea pooltel vastanutest on portfell suurus 1 kuni 10 eurot.

Vastanute vanuseline jaotus ühtib enam-vähem Facebooki grupi enda toodud vanuselise statistikaga. Protsentuaalne seos vanuse ja investeerimiskogemuse vahel Kuna vanuse osas ei suutnud ma ühtegi põnevat seost mõne teise küsimusega leida, siis otsustasin graafikule panna vanuse seose investeerimiskogemuse pikkusega. See seos tegelikult midagi põnevat ei reeda, vaid peakski kinnitama trendi, et mida vanem oled, seda suurem võiks olla ka sinu investeerimise kogemus.

Portfelli tootlus Küsimus: Kui suur on hinnanguliselt sinu portfelli aasta keskmine tootlus Kas liikmesriigi suurus suureneb eelne?

Protsentuaalne seos investeerimiskogemuse ja portfelli tootluse vahel Portfelli tootluse juures huvitas mind see, kas investeerimise kogemus mõjutas ka portfelli tootlust. Graafikult on näha tõesti trendi, mis viitab, et mida suurem on investori kogemus, seda suuremat tootlust suutis ta aastal näidata.

Kusitluste suurus

Sissetuleku allikas Küsimus: Sinu peamine sissetulek Kusitluste suurus Minu jaoks oli see üllatav, vaadates kuidas aktsiaturud aasta punaselt lõpetasid, oleks oodanud palju suuremat pessimismi.

Otsustasin asja lähemalt uurida.

Kusitluste suurus

Protsentuaalne seos investeerimiskogemuse ja aasta tootluse ennustuse vahel Nimelt vaatasin, kuidas on see arvamus seotud investeerimiskogemuse pikkusega. Vastuste trend oli selgelt selles suunas, et mida suurem oli investori kogemus, seda konservatiivsem oli ta tuleva aasta tootluse väljavaadete osas. Protsentuaalne seos tootluse ja portfelli suurima varaklassi vahel Varaklasside osas huvitas mind see, kui suurt tootlust suutsid investorid teha võrdluses sellega, milline oli nende suurim varaklass portfellis.

Küsitlus: kui suur on maakleri vahendustasu…? Laupäev, Tasu võib olla ka fikseeritud -see ei sõltu müügihinnast. Samuti kasutatakse fikseeritud tasu siis, kui objekti müügihind on suhteliselt madal, näiteks eurot, ning objekt asub raskesti ligipääsetavas kohas, näiteks saarel.

Graafikult on näha, et investorid, Kusitluste suurus oli suurim investeeringute osakaal aktsiates, tegid üsna kehva tulemuse võrreldes näiteks laenude ja kinnisvara usku olevatest investoritest. Tulemus on üsna loogiline, kuna aktsiaturud lõpetasid aasta üldiselt punases, kuid laenu- ja kinnisvara turg olid üsnagi stabiilsed ja pakkusid investoritele head tootlust.

Kokkuvõte Kui vaadata kõigi küsimuste vastuseid, siis saame kokku tüüpilise finantsvabaduse grupi liikme persoona: Olen 30 aasta vanune meesterahvas ja olen investeerimisega tegelenud pea 3 aastat.

Kusitluste suurus

Arvan, et suudan aastal saada paremat tootlust kui eelneval aastal. Kui sul on mõni idee või ettepanek, millise nurga alt võiks veel tulemusi uurida, siis anna kindlasti teada. Täiendan seda kokkuvõtet või teen hoopis uue postituse.

Vastanute arvu võrdlus aastate lõikes 1. Sugu Nii nagu ka varasemal aastal, olid küsitlusele vastates mehed aktiivsemad. Naised näiteks investeerivad meestest veidi rohkem aktsiatesse ja kinnisvarasse ning neil on portfellis veidi suurem raha osakaal.