Töölepingu lõppemisel on tööandja kohustatud hüvitama töötajale kasutamata jäänud aegumata põhipuhkuse rahas. Kas sotsiaalkindlustusamet hüvitab osalise või puuduva töövõimega ja alaealise töötaja kasutamata puhkuse töölepingu lõpetamisel?

Haigekassa hüvitised Hooldushüvitis Hooldushüvitis on ajutise töövõimetuse hüvitis.

Liikme suurus 14-aastane

Seda maksab haigekassa hoolduslehe alusel kindlustatud inimesele st töötaja, teenistuja, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav inimene, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, FIE, FIE ettevõtte tegevuses osalev abikaasakellel jääb haige lapse või pereliikme põetamise tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Pane tähele! Enda hüvitise väljamaksmisega seotud infot saate vaadata riigiportaali www. Teine variant on haigekassale saata digitaalselt allkirjastatud kontomuutmise avaldus aadressile info [at] haigekassa.

Liikme suurus 14-aastane

Posti teel tuleb avaldus saata aadressile Lastekodu 48, Tallinn Hooldushüvitist saab: alla aastase lapse või alla aastase puudega inimese põetamisel kuni 14 järjestikuse päeva eest; alla aastase lapse põetamise Liikme suurus 14-aastane kuni 60 järjestikuse päeva eest, kui haigestumise põhjuseks on pahaloomuline kasvaja ja lapse ravi algab haiglas; haige perekonnaliikme kodus põetamisel kuni seitsme järjestikuse päeva eest; alla 3-aastase lapse või alla aastase puudega lapse hooldamise korral, kui lapse hooldaja ise on haige või talle osutatakse sünnitusabi.

Neil juhtudel saab hooldushüvitist kuni 10 järjestikuse päeva eest.

Põhinavigatsioon

Hoolduslehe võib arst väljastada ka pikemaks ajaks, kuid hooldushüvitise maksmise periood on piiratud. Hooldushüvitis arvutatakse hüvitise saaja eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu põhjal.

Liikme suurus 14-aastane

Hüvitiselt peetakse kinni tulumaks. Hooldushüvitist makstakse elektroonilisele hoolduslehele märgitud töövabastuse esimesest päevast alates.

  1. Haigekassa hüvitised Hooldushüvitis Hooldushüvitis on ajutise töövõimetuse hüvitis.
  2. Tarbimiskaal on leibkonnaliikme tarbimisele vastav arvestuslik kaalmis võtab arvesse leibkonna ühistarbimist.
  3. Mitu päeva lapsepuhkust on mul õigus saada, kui töötan mitme tööandja juures?
  4. Tarbimiskaal – Vikipeedia
  5. Liikme suurus langeb kokku
  6. Hooldushüvitis | Eesti Haigekassa

Haiget last, puudega last või pereliiget võib põetada ka mitu inimest. Sel juhul väljastab arst neile kõigile eraldi hoolduslehed. Hooldushüvitise maksmise Voib muutuda seksiosakonna koguses sellest ei pikene, vaid on sama, mis eespool nimetatud.

Liikme suurus 14-aastane

Hooldushüvitise arvutamise näide: Mart on töölepinguga töötaja, kes on alla aastase lapsega kaheksa päeva hoolduslehel. Hooldushüvitise arvutamise aluseks on eelnenud kalendriaasta eest arvestatud sotsiaalmaks ,63 eurot. Korduma kippuvad küsimused - KKK Hooldushüvitist maksab haigekassa hoolduslehe esimesest päevast alates.

Buta - Testom

Hooldushüvitist makstakse hüvitise saaja päevatulu põhjal, mis arvutatakse eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu järgi. Haigekassa maksab hüvitist: a alla aastase lapse või alla aastase puudega inimese põetamisel kuni 14 järjestikuse päeva eest b alla aastase lapse põetamisel kuni 60 järjestikuse päeva eest, kui haigestumise põhjus on pahaloomuline kasvaja ja lapse ravi algab haiglas c alla 3-aastase lapse või alla aastase puudega lapse põetamisel, kui lapse hooldaja ise on haige või talle osutatakse sünnitusabi kuni kümne järjestikuse päeva eest Kui naine viibis kogu eelneva aasta lapsehoolduspuhkusel, siis mille alusel arvutatakse talle sel aastal Liikme suurus 14-aastane Kuna eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu, arvutatakse sel aastal hooldushüvitis alampalgalt.

Liikme suurus 14-aastane

Hooldusleht väljastatakse inimesele, kes last tema haiguse korral tegelikult hooldab. Seda, kas ema võib või peab jääma lapsega hoolduslehele, otsustab arst.

Liikme suurus 14-aastane

Ei leidnud sobilikku vastust? Küsi lisaks.

Vajadusepõhine peretoetus Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.