Samuti kvalifitseeruvad föderaalsed töötajad, kes töötavad Põhja-Carolina osariigi ametkondades, osariigi riigikoolide juhatustes töötavad inimesed, osariigi rahvuskaardi liikmed, teatud maakonna töötajad ja pensionärid kõigist ülaltoodutest. Nõukogu kavandab Sihtasutuse tegevust ning korraldab Sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet selle tegevuse üle. Alates Erilised kaalutlused Oma veebisaidi andmetel osaleb riigitöötajate krediidiühistu aktiivselt kohalikes kogukondades, edendades nii finantskirjaoskust ja haridust kui ka muid teavitusteenuseid. Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Nõukogul on õigus saada juhatuselt teavet Sihtasutuse tegevuse kohta ning nõuda juhatuselt tegevusaruannet ja bilansi koostamist.

Liikme suurus ja tagasipoordumine

Piirikontroll 1 Laevapere liikme piirikontroll toimub piiripunktis, laeval või laevatrapi juures. Laevapere liige lubatakse Eestisse, kui laeva saabumisega seotud formaalsused on täidetud. Ühing palneerib oma tegevuse ja eelarve aastaks ette.

Liikme suurus ja tagasipoordumine

Majandusküsimused ja raamatupidamine tuleb üle kontrollida perioodi lõpuks. Ühingus kuulub võim liikmetele. Tähtsaimad otsused tehakse ühingu koosolekutel, mis on avatud kõikidele liikmetele.

Liikme suurus ja tagasipoordumine

SECU asutati Krediidiühistu põhieesmärk on pakkuda oma liikmetele taskukohaseid finantsteenuseid, sealhulgas tšeki- ja hoiukontod, laenud, hüpoteegid ja investeerimissäästu vahendid. Liit loodi selleks, et osutada osariigi ja avalike koolide töötajatele koos peredega tarbijatele finantsteenuseid.

Liikme suurus ja tagasipoordumine

Selle väljatöötamise ajal oli SECU-l vähem kui kaks tosinat liiget ja umbes dollarit vara. Eesti Endise maaeluministri Mart Järviku ametist lahkunud nõunikud Maido Pajo ja Mart Ummelas suure tõenäosusega enam ministeeriumisse tagasipöördumist ei usu, kui uus minister Arvo Aller peaks neile vastava pakkumise tegema.

Liikme suurus ja tagasipoordumine

Tunnistan, et olen riigis pettunud, tahaks teha tööd, aga nägin, et nõunikul pole midagi lubatud teha. Nii pole ju mõtet töötada," rääkis Pajo ERR-ile.

Liikme suurus ja tagasipoordumine