Juhatuse esimehe äraolekul täidab esimehe ülesandeid vanim juhatuse liige, kui juhatuse esimees ei ole oma käskkirjaga määranud teisiti. Artikkel 14 Kui komisjoni või Euroopa Kohtu liige ametiaja jooksul sureb, saavad tema lesk ja ülalpeetavad lapsed surmale järgneva kolmanda kuu lõpuni töötasusid, mida komisjoni või Euroopa Kohtu liige pidanuks saama artiklite 2, 3 ja artikli 4 lõike 1 kohaselt. Kolmandate isikute huvide kahjustamine ei anna õigust teabe andmisest keelduda. Kui komisjoni või Euroopa Kohtu liige on õigustatud toetust või pensioni saama rohkem kui ühe loetletud sätte kohaselt, kohaldatakse üksnes saaja jaoks soodsaimat sätet.

Liikme suurus tema abikaasa

Täna lahkunud Edinburgh hertsog ja kuninganna Elizabeth II abikaasa prints Philip oli võrdlemisi rikas mees. Philipi varade koguväärtuseks hinnati koguni 25 miljonit eurot.

Liikme suurus tema abikaasa

Peamise osa tema sissetulekutest moodustas Suurbritannia riigilt saadav iga-aastane eurone stipendium. Taolist stipendiumit makstakse ka kõikidele teistele kuningliku perekonna liikmetele.

Liikme suurus tema abikaasa

Toetuse täpne suurus sõltub täpsest tiitlist. Suurbritannia kuningaperekonna liikmete stipendiumi peaotstarbeks on esinduskulude katmine.

  1. EUR-Lex - R - ET
  2. Finantsinspektsiooni seadus – Riigi Teataja
  3. Mitu suurust liikmeid
  4. Kui rikas oli kuninganna abikaasa, täna meie seast lahkunud prints Philip? - Ärileht
  5. Juhatuse liikmele esitatavad nõuded 1 Juhatuse liikmeks võib nimetada teovõimelise Eesti kodaniku, kellel on riiklikult tunnustatud akadeemiline haridus või selle tasemele vastav haridus, Inspektsiooni juhtimiseks vajalikud teadmised, kutsealane sobivus ja laitmatu eri- ja ärialane reputatsioon ning kokku vähemalt viie aasta pikkune töökogemus rahanduse, juriidilisel, audiitorkontrolli või infotehnoloogia alal või eelnimetatud aladega seotud ametis avaliku teenistujana.
  6. Kas on voimalik suurendada liiget 35

Philip loobus kõrge ea tõttu esindusfunktsioonide täitmisest juba neli aastat tagasi, kuid siiski maksti talle kui kuningakoja pikaajalisele liikmele stipendiumi edasi. Lisaks kuulub Suurbritannia kuningaperele märkimisväärne kinnisvaraportfell, mis on kokku väärt lausa üle kümne miljardi euro.

Liikme suurus tema abikaasa

Juriidiliselt ei kuulu mitmed kinnistud küll kuningaperele, kuid kogu nendelt teenitav tulu jagatakse kuningapere liikmete vahel laiali. Pole täpselt teada, kui palju raha teenis sedasi Edinburgh hertsog Philip, kuid näiteks tema abikaasale, kuninganna Elizabeth II-le, makstakse iga-aastaselt kinnisvaraportfellilt teenitavast tulust 15 protsenti.

Liikme suurus tema abikaasa

Prints Philip sündis