Nüüd on selge, miks pole kindlat vastust küsimusele, milline peenise suurus naistele kõige rohkem meeldib. Naised kalduvad varasemate uuringute järgi valima vähemriskantseid varasid. Võib-olla on see tingitud nende eelarvamustest, et mees peaks olema pikk, või asjaolust, et pikal mehel on suur fallos, mis näeb välja harmoonilisem.

Majandus Eesti meestel on keskmiselt 45 protsenti enam vara kui naistel ning see erinevus tuleneb suurest varade ebavõrdsusest kõige rikkamate meeste ja naiste seas, selgus värskest uuringust. Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi kaasatud professor Tairi Rõõm tutvustas teisipäeval uuringut, mis vaatles, kuidas Eestis kui suure soolise palgalõhega silma paistnud riigis on lood rikkuse jaotumisega meeste ja naiste vahel ning mis neid erinevusi põhjustab.

Foto Need, kes on enne ja parast peenise suurendanud

Uuringust selgus, et Eesti meestel on vara keskmiselt 45 protsenti rohkem kui naistel. See lõhe on võrreldes teiste riikidega, kus varade jaotumist on uuritud, suhteliselt suur.

Suurenemine peenise pikkus 5 cm 2

Näiteks Saksamaal on see vahe umbes sama suur nagu Eestis, samas kui Itaalias ja Prantsusmaal on see meist märksa väiksem. Samas ei ole tulemused otseselt võrreldavad, kuna Eesti andmed saadi teistsuguse metoodikaga.

Uurimistöö eesmärk on vabastada mehed muredest, mis neil on seoses oma liikme pikkusega. Siiani polnud peenise mõõtmise kohta põhjalikke uuringuid tehtud ja ühtegi katset koostada graafilist diagrammi, mis näitaks lõtva või püstise peenise suurusskaalat.

Kuigi meeste ja naiste keskmise netovara vahe on Eestis märkimisväärne, ei ole varade jaotuse alumises osas soopõhiseid erinevusi. Lõhe on meeste kasuks ainult kõige jõukamate inimeste hulgas, kus varade ebavõrdsus on suurim. Erinev on ka see, kuidas mehed ja naised finantsvarasid koguvad.

Meestel on rohkem riskantsemaid finantsvarasid nagu aktsiaid ja võlakirju ning III samba pensionifonde. Naised eelistavad hoida oma sääste pangahoiusel. Need asjaolud võivad uuringu kohaselt osaliselt selgitada, miks mehed on Eestis jõukamad, sest riskantsemad finantsvarad annavad suuremat pikaajalist tulu.

  • Suurused ja seksuaalsete liikmete kuju
  • Kas mehed tahendavad liiget
  • Suurenemine peenise pikkus 5 cm 2
  • Majandus Eesti meestel on keskmiselt 45 protsenti enam vara kui naistel ning see erinevus tuleneb suurest varade ebavõrdsusest kõige rikkamate meeste ja naiste seas, selgus värskest uuringust.

Samuti näitab see võimalikku erinevust meeste ja naiste riskijulguses. Naised kalduvad varasemate uuringute järgi valima vähemriskantseid varasid.

Samas ei selgita sugude erinevused riskivalmiduses kogu varade suuruse erinevust, vaid esineda võib ka muid tegureid, näiteks finantskirjaoskus, mis võib panna mehi rohkem aktsiatesse investeerima ja naisi hoiuseid koguma.

  • Mis peenis sobib kondoomi
  • Yak Zoom peenis
  • Uuring: Eesti meestel on keskmiselt 45 protsenti rohkem vara kui naistel | Majandus | ERR
  • Kuidas maksimeerida liige pakozat tasuta video Ravimi suurendada peenise tõeline suurendada peenise 10 cm XXL video online Meetodid peenise laienemise meetod Hanina Kas see on tõsi, et liige saab suurendada spetsiaalse kreemi Peenis laienemist tehnikat Suuremad arvates peenis kodus Keskmine peenise pikkus on cm - seega te väga kaugel sellest ei ole.

Uuringust selgus, et netovara suuruse erinevus on tugevalt meeste kasuks alla aastaste hulgas. Selles vanusegrupis on meestel keskmiselt kolm korda rohkem vara kui naistel. Kuna noorematel inimestel on varade kogumiseks olnud vähem aega, peegeldab see lõhe meeste ja naiste erinevat stardipositsiooni.

Kuidas suurendada parlamendiliiget

Kuna vara koosneb kogunenud säästudest Meeste liikmete suuruse uuring akumuleerunud erinevusest sissetuleku ja tarbimise vahel, uuriti ka seda, kas meeste ja naiste varade erinevus tuleb nende erinevatest sissetuleku- ja säästumustritest.

Meestel on kõrgemad palgad ja üldiselt suuremad sissetulekud. Kuigi palgalõhe kipub üle kanduma ka soolisesse erinevusse varade osas, näivad naised nende madalamat sissetuleku taset arvestades vara edukamalt koguvat kui mehed.

Uuring: Eesti meestel on keskmiselt 45 protsenti rohkem vara kui naistel

See võib osaliselt tuleneda sellest, et varasid jaotatakse peresiseselt ümber. Meeste ja naiste tarbimiskalduvused osutusid väga sarnaseks, mis tähendab, et sama sissetuleku taseme puhul tarbivad ja säästavad mehed ja naised enam-vähem sama palju.

Saada Erinevad uuringud mujal maailmas on näidanud, et mitmekesisusega arvestamine ja mitmekesisuse teadlik juhtimine ettevõtetes, mõjutab positiivselt ettevõtete tulemuslikkust.

Projektis osalevad soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei, Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool. Toimetaja: Karin Koppel.

Mis suurused peenise on