Need õigused hõlmavad haigus- ja sünnitushüvitisi, invaliidsus töövõimetus -, vanadus- ja toitjakaotuspensioni, tööõnnetus- ja kutsehaigushüvitisi, matusetoetust, töötutele makstavaid hüvitisi ning peretoetusi. Esimese ja teise astme kohtute kohtuteenistujate koolituse korra võib kehtestada justiitsminister, kuulates ära kohtute haldamise nõukoja arvamuse.

Seda kiiremini kogu peenise suurendamiseks

Teavet pensioniküsimustest soome keel rootsi keel inglise keel vene keel eesti keel Pensioni taotlemine Kõiki pensioneid peab taotlema. Võid taotleda töö- ja rahvapensioni sama taotlusvormiga.

Võid täita taotlusvormi elektrooniliselt või viia selle ükskõik millisesse Kela büroosse, tööpensioniameti teeninduspunkti või Pensionikindlustuskeskusesse.

Suurenenud liikme folk meetod

Blankette saad teenindusest ja veebilehekülgedelt. Tagatispensioni võid taotleda Kela veebiteenuse kaudu või Kela büroos. Kela vanaduspensioni ja tagatispensioni võid taotleda ka helistades. Kela pensioniasjade teenindusnumber on Pension välismaalt Kui oled elanud või töötanud lisaks Soomele teistes EL-i riikides või riikides, kellega Soomel on sõlmitud sotsiaalkindlustusleping, võib sul olla õigus saada pensioni nendest riikidest.

Saad taotleda pensioni nendest riikidest üheaegselt Soome töö- või rahvapensioni taotlemisega.

Avaliku teenistuse seadus (lühend - ATS)

Vormi saad välja printida Kela veebilehelt. Kui oled töötanud sellistes riikides, kellega Soomel sotsiaalkindlustusleping puudub, pead ise välja selgitama, kas sul on õigus nendest riikidest pensioni saada.

Kust suurendada kliiniku liige

Kui pensioni saamine on võimalik, pead seda ise taotlema. Pensionikindlustuskeskus nõustab sind välisriigist pensioni taotlemisel.

Peretoetused ja pensionid Euroopa Liidus Et inimene saaks vabalt valida elu- ja töökohariiki, peavad talle olema tagatud sotsiaalkindlustusõigused.

Lisateavet vaata Pensionikindlustuskeskuse veebilehelt. Saad nõu küsida ka Kelast. Brošuur "Eläkkeen hakeminen ulkomailta" "Pensioni taotlemine välismaalt" pdf, ,2 kt soome keel rootsi keel inglise keel vene keel Pensioni maksmine välismaale Tööpensioni maksmine välismaale Kui kolid Soomest ära, makstakse sulle Soomest kogunenud tööpensioni, kui oled pensionieas.

Võid saada tööpensioni ükskõik kuhu riiki. Tähtis on, et sul on töötunnistus kõigi Soome töösuhete kohta. Ka palgateatised võiks alles hoida.

Pensioniiga, liigid ja soodustused

Pensioni taotlemine välisriiki sõltub sellest, kus riigis elad. Nõu saad küsida oma pensioniametist või Pensionikindlustuskeskusest.

Video Kuidas suurendada liikmete harjutusi

Enne pensioni taotlemist küsi tööpensioniametist või Pensionikindlustuskeskusest tööpensioni väljavõtet. Tööpensioni väljavõttelt näed, kui palju on sulle Soomes pensioni kogunenud. Kela pensionide maksmine välismaale Teata alati Kelasse, kui asud püsivalt välismaale elama või kui viibid välismaal kauem kui kolm kuud.

Pensioni saajale

Kui viibid välismaal ajutiselt ehk alla aasta, maksab Kela sulle pensioni tavapärases korras. Mõningatel juhtudel maksab Kela näiteks vanadus- ja perepensioni teatud riikidesse ka siis, kui asud sinna elama kauemaks kui aastaks. Sellised riigid on näiteks teised EL-i ja EMP riigid ning osa riike, kellega Soomel on sõlmitud sotsiaalkindlustusleping.

Kui asud välisriiki elama kauemaks kui aastaks, siis ei maksta garantiipensioni. Kela veebilehel on teavet selle kohta, millal makstakse Kela pensione välismaale.

Töövõimetuspension Töövõimetuspensionit saavad inimesed, kes ei ole võimelised tööga elatist teenima või see on raskendatud. Töövõimereformist lähemalt.

Saad enda olukorra kohta teavet küsida ka Kela büroost või telefoninõustamise teel. Osaline ennetähtaegne vanaduspension Kui oled saanud aastaseks, võid jääda osalisele pensionile juba enne minimaalset pensioniiga.

Pensioniiga, liigid ja soodustused | Sotsiaalkindlustusamet

Seda nimetatakse osaliseks ennetähtaegseks vanaduspensioniks. Kui soovid, võid jätkata täistööajaga töötamist või leppida tööandjaga kokku lühemas tööajas.

Võid ka töötamise lõpetada. Arvesta, et ennetähtaegne osaline vanaduspension vähendab püsivalt sinu lõpliku tööpensioni suurust. Küsi lisateavet oma pensioniametist. Töövõimetuspension Kui oled pikalt haige, saad tavaliselt esmalt umbes aasta aega haiguspäevaraha. Kui sul ei ole võimalik haiguse või vigastuse tõttu tööle tagasi minna, võid taotleda töövõimetuspensioni työkyvyttömyyseläke või rehabilitatsioonitoetust kuntoutustuki.

Vabariigi Presidendi ametihüve seadus – Riigi Teataja

Rehabilitatsioonitoetus on tähtajaline töövõimetuspension. Taotle töövõimetuspensioni taotlusvormiga, mille saad Kelast.

Suurenenud maitsetaimede liige

Taotlusvormi lisaks vajad arsti B-tõendit. Pensioni suurus oma teenistuja pereliikmetele ja tööpensioniamet hindavad, kas oled töövõimeline ja kas sul Pensioni suurus oma teenistuja pereliikmetele abi rehabilitatsioonist.

Lisainformatsiooni töövõimetuspensioni ja rehabilitatsioonitoetuse kohta saad Kelast, oma tööpensioniametist või oma töökoha töötervishoiust.

Kui oled töövõimetuspensionil, mõjutab su palgatulu pensioni suurust. Teata Kelasse ja tööpensioniametisse, kui tööle lähed.

  1. Riigikogu Kantseleis, Vabariigi Presidendi Kantseleis, Riigikontrollis, Õiguskantsleri Kantseleis, kohtutes ja kohaliku omavalitsuse üksuses lähtutakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1—5 nimetatud kordade kehtestamisel käesolevast seadusest.
  2. Töötamiseks loeme lepingu alusel sotsiaalmaksuga maksustatud tulu teenimist, tegutsemist füüsilisest isikust ettevõtjana või ettevõtluskonto vahendusel tulu saamist.
  3. Pensioni saajale | Sotsiaalkindlustusamet

Kui sinu töötulu kuus on piisavalt suur, võid oma pensioni ootele panna. See tähendab, et pead pausi pensioni välja võtmises. Paus võib olla minimaalselt kolm kuud ja maksimaalselt kaks aastat. Sa ei kaota õigust töövõimetuspensionile sellel ajal, kui selle ootele paned.

Teavet pensioniküsimustest soome keel rootsi keel inglise keel vene keel eesti keel Pensioni taotlemine Kõiki pensioneid peab taotlema. Võid taotleda töö- ja rahvapensioni sama taotlusvormiga. Võid täita taotlusvormi elektrooniliselt või viia selle ükskõik millisesse Kela büroosse, tööpensioniameti teeninduspunkti või Pensionikindlustuskeskusesse.

Muud toetused pensionäridele Lisaks pensionile võib Kela maksta väikese sissetulekuga inimestele pensionisaaja eluasemetoetust eläkkeensaajan asumistuki. Lisateavet pensionisaaja eluasemetoetuse kohta leiad Kela veebilehelt. Pikaajaliselt haigele või puudega inimesele võib Kela maksta pensionisaaja hooldustoetust eläkkeensaajan hoitotuki.

Küsi lisateavet Kelast.

Vabariigi Presidendi ametihüve seadus (lühend - VPAS)

Soodustused pensionäridele Kui oled jäänud pensionile, võid saada pensionärile mõeldud soodustusi, näiteks Soome rongi- lennuki- ja bussipiletitelt. Alla aastane pensionär võib saada soodustusi, esitades isikutunnistuse ja tööpensionikaardi työeläkekortti või rahvapensionisaaja kaardi kansaneläkkeensaajan kortti. Kontrolli pensionäride soodustuse tingimusi piletikassadest. Võid saada soodustust ka näiteks spordi- ja kultuuuriharrastustelt.

Eläketurvakeskus: Tööpension kasvab tööst.

Dragnet: Claude Jimmerson, Child Killer / Big Girl / Big Grifter