Aitame teha seadused paremaks, et need kaitseks eelkõige meie, inimeste huve. Meie meeskond töötab sel ajal eemalt, et pakkuda hädavajalikke teenuseid ja jätkata kriitiliste piirkondlike projektide edenemist. Salvesta muudatused nuppu 9 vajutades salvestuvad tehtud seadistused. Milleks me liitumistasu kasutame?

More Kratt X-tee andmevahetuse anomaaliate tuvastamiseks X-tee versioonis 6 salvestatakse liikmete serveritesse detailsed logid igast andmevahetuse episoodist.

Salvestage suuruse liikmed

Need logid kogutakse kokku Riigi Infosüsteemi Ameti RIA poolt, moodustades alusandmestiku, mis võimaldab analüüsida X-tee andmeliikluse mustreid. Analüüsimoodulis toimub X-tee andmeliikluse potentsiaalsete anomaaliate ja väärkasutuste intsidentide tuvastamine, mille peamised tüübid on ebaõnnestunud päringute suur osakaal, oluline päringute arvu, kestvuse või andmemahu kasv või kahanemine etteantud ajaraamistikus.

Analüüsimooduli andmemudelid kohanduvad leidma anomaalseid mustreid vastavalt X-tee teenusehaldurite ja administraatorite tagasisidele mudelite poolt leitud potentsiaalsetele intsidentidele. Lahendus sisaldab ka X-tee teenusehalduritele ja administraatoritele mõeldud veebiliidest mudeli kohandamiseks.

Salvestage suuruse liikmed

Masinõppe moodul X-tee päringute mustri moodustamiseks leiab kolme kuu jooksul iga nädala iga kuu iga andmevahetuspaari kohta tunnused päringute keskmise arvu, kestuse, päringute ja vastuste suuruste kohta AveragesByTimeperiodModel.

Tulemus Tulemus on rakendatud vaid osaliselt 2.

Milleks me liitumistasu kasutame?

Mitte kõikide liikmete X-tee turvaserveritest ei ole logisid võimalik koguda, seetõttu jäävad andmed "poolikuteks" ning avalduvad anomaaliatena, mis tegelikult ei ole anomaaliad vale-positiivsed tulemused. Tulenevalt logide kogumise võimalikkusest ja loogikast saab lõplikud andmevahetuse logid kokku päeva jooksul.

  • More Kratt X-tee andmevahetuse anomaaliate tuvastamiseks X-tee versioonis 6 salvestatakse liikmete serveritesse detailsed logid igast andmevahetuse episoodist.
  • Kursuse loomine ja algseadistamine - Moodle KKK - Haridus- ja Noorteamet
  • Tulundusühistu Tuleva põhikiri - Tuleva

Seetõttu on võimalik ka analüüsiga alustada alles peale seda. Tulemuse selgumisel ei pruugi sellega enam midagi mõistlikku ette võtta.

Salvestage suuruse liikmed

Analüüsitavate andmete suur maht ~ miljonit kirjet kuusmistõttu igakordne analüüs võtab liiga kaua tundides ning tulemuse selgumisel ei pruugi sellega enam midagi mõistlikku ette võtta.

Seetõttu tegelevad X-tee teenusehaldurid ja administraatorid ennetava andmeanalüüsi asemel juhtumipõhise järeltöötlusega.

Salvestage suuruse liikmed

Vastava identifikaatori loomine peab protokolli kohaselt olema liikme pioolt genereeritud kui UUID unikaalne kuid osutus, et pole seda. Valitud metoodika tuvastada iga nädala iga tunni iga andmevahetuse paari sageduse, suuruse ja kestuse näitajate põhjal anomaaliaid osutus liialt hüplikuks, süsteem leiab liiga palju potentsiaalseid anomaaliaid, millede kohta ei ole X-tee teenusehalduritel ja administraatoritel infot tagasiside andmiseks ning mudeli kohandamiseks.

Mõne andmevahetuse liikme äriloogika ongi üles ehitatud suure hulga andmete "läbikammimisele", kus ka ebaõnnestunud päringu puhul tehakse Salvestage suuruse liikmed järeldus.

Salvestage suuruse liikmed

Plaanis on X-tee veateadete eristamine sisulisteks ja tehnilisteks. Kontaktisikud vahetuvad, asutused ei teavita sellest RIAt.

  • Go to start of metadata Kursuse loomine ja algseadistamine Kursuse loomiseks vali Töölaual 1 olles Õpikeskkonna haldus 2sealt Kursused 3 ja Halda kursuseid ning kategooriaid 4 ning vajuta Lisa uus kursus 5.
  • Riigi Infofüsteemi Ameti kasutuslugu | Krattide veebileht

Kontaktisikud kasutavad oma infosüsteemi vajadusepõhiselt ning "musta kasti" põhimõttel, omamata teadmist selle kohta, mis, miks ja kus täpsemalt toimub. Seetõttu ei ole neil ka selgitusi tuvastatud anomaaliate kohta ning ei oska anda tagasisidedmudeli kohandamiseks.

Salvestage suuruse liikmed

Kontaktisikute andmete kvaliteedi parandamiseks viiakse X-tee alamsüsteemide kontaktid RIHAst üles uude X-tee iseteeninduskeskkonda plaan lõpp ning plaanitakse kuvada asutuse kohta anomaaliad Salvestage suuruse liikmed küsida tagasisidet selle kaudu Ettevõtte fookuses on andmeanalüütika ja tehisintellekti tehnoloogiate väljatöötamine ja rakendusuuringud.