Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans tegi Euroopa Regioonide Komitee presidendile ettepaneku koostada perspektiivarvamus piiriülese tervishoiudirektiivi rakendamise kohta, arvamus võiks aidata kaasa direktiivi paremale rakendamisele ja patsientide õiguste tugevdamisele. Hoolekogu otsustusvõime 1 Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

Arvamus Peavooluparteide liikmeskonnad on saavutanud oma maksimaalse suuruse ning jätkavad vananemist või isegi kahanemist. Tekkinud olukord soodustab n-ö ühe suve projektiparteide sündi ning kindlustab valimisliitude edu jätkumist kohalikel valimistel. Sellest tulenevalt on üsnagi tõenäoline, et juba lähitulevikus suureneb surve riigikogu valimistel valimisliitude osalemise lubamiseks, kirjutab Priit Kallakas.

Suurenda liikme arvamust Liikme suurused Kuidas suurendada

Sarnaselt üldise rahvastikukriisiga seisavad pea kõik Eesti erakonnad silmitsi liikmeskonna langusega. Alates Ainsatena jätkavad veel kasvamist 14 liikmega Eesti suurim erakond Keskerakond ja liikmega EKRE, kuid seda eeskätt eakamate inimeste toel ehk mõlemad parteid jätkavad, nagu kogu Eesti elanikkondki, vananemist.

EKRE puhul on sobiv lisada, et liikmeskonda pigem taastatakse, kuna hetkel jäädakse veel tuhandete liikmete võrra maha Rahvaliidu kuldaegade mastaabist. Samal ajal on märgatavalt kahanenud nii Reformierakonna, IRL-i kui ka sotsiaaldemokraatide liikmeskond ning uute liikmete juurdevool nendesse on praktiliselt peatunud.

Suurenda liikme arvamust Steroidide suurendamine liige

Vabaerakonna liikmeskond on absoluutnumbrites vähenenud küll marginaalselt, kuid seda põhjusel, et erakonna liikmeskonnal pole eriti kuhugi kahaneda.

Kusjuures on üsnagi märgiline, et neli aastat pärast erakonna asutamist on riigikogusse kuuluval parteil vähem liikmeid kui erakonna asutamise hetkel.

Mis on MinuArvamus.ee?

Oluline on tähele panna ka ligi kaheksa aastat suurema tähelepanuta tegutsenud ja toetusküsitlustes Suurenda liikme arvamust valimiskünnise all paiknenud roheliste liikmeskonna arenguid. Tartu ülikooli politoloog Martin Mölder kirjutas 5.

Sama põhimõte kehtib ka nende liikmeskonna kohta. Roheliste suurim vaenlane on nemad ise. Kui üheksa aastat tagasi oli rohelistel liiget ehk üle 50 protsendi rohkem kui praegu, siis peamine liikmete väljaastumise põhjus olid eelkõige sisemised vastuolud, mitte üldine poliitiline konjunktuur.

Komitee edastab oma arvamuse, kui komisjon, nõukogu või parlament on komiteega aluslepingutes ettenähtud valdkondades kohustuslikus korras konsulteerinud, või pärast vabatahtlikku konsulteerimist. Komitee võib esitada arvamusi ka omal algatusel.

Viimasel neljal aastal ei ole roheliste liikmete arv aga praktiliselt langenud ning on stabiliseerunud liikme tasemele. Allikas: Priit Kallakase arvutused Äriregistri andmete põhjal Parteid on kaotanud poliitikavälised funktsioonid Eesti demograafilisel olukorral on parteide liikmeskonna kahanemisele ja vananemisele märgatav mõju.

Samas väheneb erakondadesse kuuluvate inimeste arv üle terve Euroopa.

Suurenda liikme arvamust liikme suurus pustitatud olekus ja mitte

Seda tingivad eelkõige riigipiire ületavad ühiskondlikud muutused. Võrreldes kümne ja enama aasta taguse ajaga on parteid kaotanud poliitikavälised funktsioonid.

Lootus heale karjäärile, seltsiline tegevus või meeleolukad suvepäevad ei ole enam inimeste jaoks määravad stiimulid erakondadega liitumisel.

Suurenda liikme arvamust Suurendage liige 5 kella

Inimeste psüühika ja vajadused ei ole samas aga muutunud. Teine, kuid globaalselt kindlasti olulisem ühiskondlik muutus, mis puudutab kõiki, kuid eeskätt just nooremat põlvkonda, on sotsiaalmeedia esiletõus.

Nädalakiri /3 - Eesti Linnade ja Valdade Liit

Üha rohkem leitakse, et arvamuse väljendamiseks ei pea enam astuma poliitilistesse organisatsioonidesse, vaid seda on märksa mugavam ja turvalisem teha poolanonüümselt, kodus diivanil istudes. Sotsiaalmeediakeskkondades väljendatakse seisukohti äärmuslikumalt kui silmast-silma teistega väideldes ning samas on tagatud ka arvamuse suurem leviala.

Seega on sotsiaalmeedia hakanud üle võtma üht poliitilistele organisatsioonidele aastakümneid ainuomast — arutelufoorumi — funktsiooni.

Siinkohal viskan edasisteks uurimisteks õhku hüpoteesi. Kuna vanem põlvkond ei ole nooremate poliitikahuvilistega võrreldes sama aktiivne sotsiaalmeedia kasutaja, on Keskerakond ja EKRE seetõttu säilitanud oma mittepoliitilised funktsioonid, suutes pakkuda mittevirtuaalset sotsiaalset meelelahutust ja kuuluvustunnet.

Eesti Mis on MinuArvamus.

Selle tulemusel jätkub neist kumbagi liikmeskonna kasv ainsatena Eesti poliitmaastikul. Ehkki summaarselt väheneb erakondade liikmeskond pea igal pool Euroopas, ei vähene liikmete arv kõigis parteides.

Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord – Riigi Teataja

Enim liitlasi kaotavad vanemad peavoolu-massiparteid ning eelkõige sotsiaaldemokraatlikud ja traditsiooniliselt usupõhised nt kristlikud demokraadid erakonnad. Näiteks Rootsis kuulus Suurenda liikme arvamust Nendest 1,2 miljonist tervelt 72 protsenti kuulus sotsiaaldemokraatlikku erakonda.

Pärast kollektiivsete liikmete keelustamist Eestil on seevastu parteistunud 6,3 protsenti valijatest, millega ollakse Euroopa viie kõige parteistunuma riigi seas. Sotsiaaldemokraatide liikmeskonna vähenemise teiseks põhjuseks peetakse Lääne-Euroopas teatud heaolukünnise ületamist, mille järel vähenes nõudlus sotsiaaldemokraatliku poliitika järele.

Suurenda liikme arvamust Liige 30 Watch

Samal ajal suureneb Euroopas roheliste ning väiksemate populistlike ja äärmusparteide liikmeskond, mistõttu on täiesti arusaadav, miks Eestis roheliste liikmeskond ei kahane ning EKRE liikmeskond vastupidiselt üldistele trendidele kasvab.

Pole ühtegi uuringut, mis kinnitaks liikmeskonna kasvu või languse põhjuslikku Suurenda liikme arvamust valimistulemustega.

Kuidas see töötab?

Samas on kinnitust leidnud, et liikmete vähenemine toob kaasa vabatahtliku tööjõu kasutamise vähenemise ning erakondade professionaliseerumise ja sellega seoses riigist sõltumise suurenemise.

Liikmeskonna vähenemine tekitab juba lähikümnendil ühiskondadele ja parteidele mitu suuremat probleemi.

Esiteks samastavad valijad end üha vähem erakondadega ja seeläbi ka valitsejatega. See külvab usaldamatust ning võib suurendada poliitilist ebastabiilsust. Teiseks peab erakondades säilima loomulik verevahetus ning uute poliitikute kasvatamine, kuid kui parteidega ühineb üha vähem inimesi, siis on ka nende hulk, kelle seast kandidaate ja tulevasi riigijuhte sõeluda, palju väiksem. Nii kaua kui parlamentaarse demokraatiaga riikides ei ole leiutatud toimivat alternatiivi parteidele, peavad eeskätt erakonnad antud küsimuste peale tõsiselt mõtlema.

Kuna Eesti ei ole ülejäänud maailma trendidest isoleeritud, võib eeldada, et peavooluparteide liikmeskonnad on saavutanud oma maksimaalse suuruse ning jätkavad vananemist või isegi kahanemist. Traditsiooniliste parteide kaugenemine valijatest soodustab niinimetatud ühe suve projektiparteide sündi ning kindlustab valimisliitude edu jätkumist kohalikel valimistel.

Sellest tulenevalt on üsnagi tõenäoline, et juba lähitulevikus suureneb surve riigikogu valimistel valimisliitude osalemise lubamiseks. Eesti parteimaastik on ja jääb avatuks kõigile ning sellel on ka praegu ruumi niši- ja populistlikele protestiparteidele nii parteimaastiku paremal kui ka vasakul serval mõistagi ka ideoloogiliselt määratlemata keskosas.

Seda, kas keegi tärkavatest projektiparteidest valimiskünnise ületab, Suurenda liikme arvamust tõenäoliselt Õigus otsustada artikli või lugejakirja avaldamise üle on toimetusel.

Toimetaja: Rain Kooli.