Ühine põllumajanduspoliitika ÜPP peab põhinema tugevatel ühistel ELi eeskirjadel, eesmärkidel, näitajatel ja kontrollidel, mille alusel saaksid liikmesriigid välja kujundada oma riiklikud strateegiad. Lisaks ohutute ja kvaliteetsete põllumajandustoodete tootmise toetamisele peaks ühine põllumajanduspoliitika toetama üleminekut kestlikkusele ning kõigi Euroopa põllumajandusettevõtete integreerimist ringmajandusse.

Suurenda parlamendiliikme

Haldusreform pole ühekordne otsus, vaid pikk protsess, kus riigi ja omavalitsuste koostöö ja ühine areng on olulisem kui kunagi varem, õnneks on ka koostöö riigi ja omavalitsuste vahel viimastel aastatel tublisti paranenud. Mitmedki parlamendiliikmed toetavad mõtet kaotada ära riigikogu liikmete kuluhüvitised, mida oleme ühtlasi ka juhatuses arutanud, kuid ühtset kõiki rahuldavat alternatiivi pole leitud.

Nõustun, et tuleks luua rohkem võimalusi poliitilisteks debattideks nii erakonna esimeeste kui ka teiste poliitikute vahel. Samuti toetan, et teatud küsimustes tuleks kaaluda ja võtta arvesse rahvaküsitlusi või —hääletusi.

Seminar \

Keskerakond on aastaid toetanud ideed valida Eesti Vabariigi president just rahvahääletusel. Kriisiolukorrad vajavad vastavaid meetmeid ning liikmesriigid on need kasutusele võtnud, et piirata Covid pandeemiat. See on tihti toonud kaasa piiranguid inimeste õigustele, nagu näiteks kogunemis- ja ühinemisvabadusele, vaba liikumise õigusele, ning suurendanud täidesaatva võimu volitusi.

Kuigi Parlament mõistab vajadust erimeetmete jaoks, siis ELi põllumajanduspoliitika peaks edaspidi toetama pigem tulemuslikkust kui nõuetele vastavust, aga põllumajanduslik tegevus peaks kõigis liikmesriikides vastama samadele ELi standarditele ja nende rikkumine peaks endaga kaasa tooma samasuguseid karistusi, leiavad parlamendiliikmed.

Üle 70 Briti parlamendiliikme nõuab Assange'i Rootsile välja andmist

Lisaks ohutute ja kvaliteetsete põllumajandustoodete tootmise toetamisele peaks ühine põllumajanduspoliitika toetama üleminekut kestlikkusele ning kõigi Euroopa põllumajandusettevõtete integreerimist ringmajandusse. Samuti peaks ÜPP edendama uuendustegevust, teadusuuringuid ja moderniseerimist põllumajandussektoris.

Suurenda parlamendiliikme

Eestis on olukord parem — mais korraldatud Eurobaromeetri küsitluse kohaselt 36 protsenti küsitletutest pigem usaldab riigikogu. Samas, võrreldes eelmise, Miks peaks parlamendi maine minema korda kellelegi peale parlamendi enda?

Saadikud leiavad, et põllumajanduspoliitika raamistikus peab liikmesriikidel olema mõistlikul määral paindlikkust, et tagada põllumajandusettevõtjatele võrdsed tingimused. Samas ei nõustu parlamendiliikmed ühise põllumajanduspoliitika võimaliku taasriigistamisega, mis suurendaks konkurentsi tasakaalustamatust ühtsel turul.

Maine halvenemine suurendab lõhet valijaskonna ja valitud kogu vahel. Demokraatia on aga ehitatud usaldusele.

Kaja Kallas: riigikogu eetikakoodeks – mida oodata?

Valijad usaldavad valitutele otsuste tegemise ja oma huvide esindamise. Kui inimesed ei usu, et otsustajad tegutsevad ausalt ja väärikalt, siis on neil ka raske tehtud otsuseid mõista ja aktsepteerida.

  • Kriisiolukorrad vajavad vastavaid meetmeid ning liikmesriigid on need kasutusele võtnud, et piirata Covid pandeemiat.
  • Kuidas suurendada Dick Videod Videod
  • Kas peenise suurendamine on voimalik
  • Kaja Kallas: riigikogu eetikakoodeks — mida oodata?
  • Suurendage liiget 15 cm vorra
  • Liige suureneb kahjustamata

Järelikult ka parlamendi vastu võetud seaduste järgi elada. Kujutlemaks ette, mis võib sellisel puhul juhtuda, on paslik uuesti üle lugeda William Goldingu romaan «Kärbeste jumal».

Enn Eesmaa: igale parlamendiliikmele isikliku apoliitilise abilise andmine ei kõla mõistlikult

Kui soov parlamendi mainet parandada võib olla eetikakoodeksi loomise tõukeks, siis koodeks ise on suunatud eelkõige parlamendiliikmete professionaalsuse suurendamisele, leppides kokku ühtsed käitumisreeglid. Iseseisvuse taastamise aastapäeval augustis rõhutati paljudes kõnedes, et meie riik on jõudnud täiskasvanuikka.

Suurenda parlamendiliikme

Täiskasvanule on omane suurem professionaalsus kui noorukile, sama võib nõuda ka täiskasvanud riigi parlamendilt. Professionaalsele parlamendile ei anta enam andeks pisivigu.

Suurenda parlamendiliikme

Kirjapandud käitumisreeglid aitavad teadmatusest tingitud eksimusi vältida.