Seda toetavad käitumisjuhised toovad näiteks parlamendi liikmele endiselt kolleegilt sünnipäevaks kingitud šokolaadi, mis on lubatud. Algis Perens. Mitme juhatuse liikme puhul võib lepingu allkirjastada ühe juhatuse liikmega teine juhatuse liige. Ent suur valik võib esialgu pea segamini ajada. Kui osakonnal on oma üldkoosolek ja juhatus, kohaldatakse nendele käesoleva seaduse §-des 18—22, 24—26, 28—30 ja 32 sätestatut.

Aga needsamad itsitajad on täiesti tõsise näoga, kui juttu tuleb juriidiliste isikute huvitavatest seiklustest… Juriidiline isik on fiktsioon, kus registrikande tegemisest alates eksisteerib õigusruumis õigussubjekt, keda keegi pole oma silmaga näinud.

Milline liige on oige

Ja sellest hoolimata võib juriidilisel isikul olla väga palju ja eripalgelisi õigussuhteid nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikutega. Kuidas see ometi võimalik on, kui sellel juriidilisel fiktsioonil pole suud ega silmi, et oma tahet õigussuhete loomiseks väljendada?

Lastesuu Milline on õige juht?

Siin tulevadki appi juhatuse liikmed, kelle üheks põhifunktsiooniks on juriidilise isiku esindamine. Lihtne ja selge ju?

Milline liige on oige

Pealtnäha tõesti, kuid igapäevaelus üsna nüansirikas teema. Kõigil juhatuse liikmetel on seadusest tulenevalt ühetaoline ja piiramatu esindusõigus ning seda saab registrist vaadata, kes on ühe või teise ühingu juhatuse liikmed.

Milline liige on oige

Või kas ikka saab? Koolitusel uurime, milline tähendus on registrisse kantud infol, kuidas ja millal algab ja lõppeb juhatuse liikme ametiaeg ning sellega kaasnev esindusõigus.

Milline liige on oige

Arutleme ka selle üle, millal ja miks on mõistlik juhatuse liikme esindusõigust piirata ning kes ja kuidas seda tegema peaks. Ja lisaks seadusest tulenevale esindusõigusele võtame jutuks ka tehinguga saadud esindusõiguse. Kui ka Sulle tundub, et juriidilise isiku õigusvõime ja esindamisega seonduv väärib lähemat uurimist, siis on see koolitus just õige koht selleks.

Milline liige on oige

Aeg: