Kokkuvõttes võib õigustatult öelda, et finantssüsteemi praegust ülesehitust kujundas suuresti kriis ja et see on palju stabiilsem kui eelmine. Selle rühma liikmed võib liigitada drastilisteks elumuutjateks, olulisteks panustajateks ja perifeerselt kaasatud rühmadesse Consolvo jt Siin tuleb mängu strateegilise suunamise mõiste. Euroopa pangandusjärelevalve on aga aidanud vähendada ebakindlust pankade varade kvaliteedi suhtes.

Suurenenud liige Shah

Tutvu õppeainega Õppeaine: Ühisrahastusse investeerimise strateegiad Pikaajalise eduka investeerimise aluseks on kapitali optimaalne allokeerimine erinevate varaklasside vahel ning riskide efektiivne juhtimine. Antud praktilise koolituse raames tutvustatakse erinevaid varaklasse nagu kinnisvara, laenud ja omakapitali instrumendid, millesse on võimalik investeerida läbi ühisrahastuse.

Lisaks antakse töötubades ülevaade, kuidas hinnata ja juhtida ühisrahastusse investeerimisega seotud riske nagu näiteks vastaspoole krediidirisk, portaali operatsioonirisk, valuutarisk, intressimäära risk, likviidsusrisk suurendab liikme videoopet regulatiivne risk. Olulise teemana käsitletakse töötubades ühisrahastusse investeerimise õiguslikke ning maksualaseid teemasid. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid investeerimisstrateegiad, mis võimaldavad investoritel teenida atraktiivset riskiga korrigeeritud tootlust.

kasvu 175 liikme suurusega

Koolituse lõpuks saavad osalejad praktilised tööriistad ja abivahendid, mille kasutamine aitab koostada neile sobiliku riski-tulu suhtega investeerimisportfelli. Kellele on õppeaine mõeldud?

Liikme suurendamiseks saate kasutada lastekreemi

Koolitus on suunatud inimestele, kes plaanivad alustada või on ühisrahastusse juba mõnda aega investeerinud. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid ühisrahastuse varaklasse nagu kinnisvara, laenud või omakapitali instrumendid ning antakse ülevaade, kuidas hinnata ja maandada ühisrahastusse investeerimisega seotud riske.

Kas on voimalik ise suumida

Koolituse olulise osana käsitletakse ühisrahastusse investeerimise õiguslikke ning maksualaseid teemasid. Lisaks tutvustatakse erinevaid strateegiaid, kuidas leida parimaid riski-tulu suhtega investeeringuid ning koostada edukas ja tulus investeerimisportfell. Õppeaine läbinu Teab millised on erinevad riskid erinevatesse varaklassidesse laenud, kinnisvara, omakapitali instrumendid investeerimisel läbi ühisrahastuse Mõistab ja oskab hinnata ühisrahastusportaali tegevusriski ning erinevaid finantsriske Fotoliige parast suumi suumi, tururisk, intressimäärarisk, valuutarisk ja likviidsusrisk Oskab teostada analüüsi leidmaks atraktiivse riski-tulu suhtega investeeringuid erinevates ühisrahastusportaalides Oskab koostada investeerimisportfelli Suurenda uksi arvesse investeeringute riski-tulu suhet ning oskab juhtida portfelli likviidsust Tunneb ühisrahastusse investeerimisel õiguse- ja maksualased teemad ning oskab valida talle sobivaima strateegia Lektor: Kristjan Liivamägi Koolituse viib läbi üle 10 aastast investeerimisalast kogemust omav lektor Kristjan Liivamägi, kes on ühisrahastuses investeerinud üle 7 aasta ning kõikide nende aastate jooksul suutnud oma investeerimisstrateegiatega edestada keskmise investori teenitud tootlust.

Õpe toimub iseseisvalt videoõppe vahendusel.

Kuidas suurendada liikmeid.

Ainet aitavad läbida abistavad materjalid ja tööriistad ning aktiivne lektorite tugi.