Ekspertrühm esitab valdkonna taotluste paremusjärjestuse koos täidetud konsensuslike hindamislehtedega rakendusüksusele hiljemalt 21 kalendripäeva jooksul taotluste nimekirja saamisest. Aidata Issanda viisili. Russell Ballard.

EdTech Estonia juhi Maria Rahamägi sõnul on haridusteenused Eesti jaoks üks perspektiivikaimad ekspordiartikleid.

Video torrent suurendada liige

Näiteks võtta sarnaselt Soomega sihiks tõsta haridusteenuste ekspordi mahu ühe miljardi euroni aastas. Eestvedajana on seni tegutsenud Startup Estonia, tänu kellele on meil tugev ja koostöine Haridus ja suurendamine liige innovaatorite kogukond.

Taotlusvoorude väljakuulutamine 1 Rakendusüksus kuulutab välja alameetme abikõlblikkuse perioodi jooksul projekti taotluse esitamiseks avatud taotlusvoorud lähtudes rakendusasutuse kirjalikus ettepanekus toodud alameetme raames toetatavate tegevuste valdkondlikust jaotusest ja nende valdkondade eelarvetest ning projektide abikõlblikkuse perioodist. Taotlusvoor kuulutatakse välja vähemalt 30 kalendripäeva enne projekti taotluste esitamise tähtpäeva. Nõuded taotlusele 1 Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele: 1 taotlus on esitatud õigeaegselt alameetme tingimustes ettenähtud korras ja vormis; 2 toetust taotletakse alameetme tingimustes sätestatud toetatavale tegevusele ning nimetatud tegevuse elluviimiseks kavandatud kulud on kooskõlas abikõlblikkuse reeglitega; 3 taotlus vastab käesoleva määruse §-des 7 ja 8 sätestatule; 4 taotluses sisalduva projekti tegevused planeeritakse lõpetada hiljemalt taotlusvooru väljakuulutamise teates näidatud tähtpäevaks; 5 taotletav toetus ei sisalda kulu, mille hüvitamiseks on varem saadud riigieelarvelisi, Euroopa Liidu või muid välisabi vahendeid; 6 taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged; 7 taotluses esitatud partner vastab käesoleva määruse § 9 lõikes 3 sätestatule; 8 taotluse on allkirjastanud taotleja esindusõiguslik isik. Paberkandjal esitatud taotlusele tuleb lisada selle elektrooniline koopia.

Kogukond on kasvanud tugevaks ning mõistab täna ühiselt vajadust viia Eesti parimad hariduslahendused maailmakaardile. Haridustehnoloogia ettevõtete ühine eesmärk on parendada hariduse kvaliteeti ja ligipääsetavust.

{{c.training.title}}

Eestis juba luuakse maailma tippklassi lahendusi, mis toetavad õpetajaid ja õpilasi õppetöös. Näiteks Tartu ülikooli uuringu alusel aitab keeleõppe tarkvara Lingvist õppida keeli neli korda kiiremini võrreldes alternatiivsete lähenemistega.

Mis ja kuidas peenise suurendada laiuses

Samuti on Eestist pärit mitmeid silmapaistvaid IT-lahendusi, mis aitavad haridusasutustel kokku hoida administratiivtöö jaoks kuluvat aega nagu lasteaedade platvorm ELIIS.

Haridustehnoloogia ettevõtete koostöö sai hoogu juurde Covidi kriisi alguses, kui hakati ühiselt pakkuma tasuta lahendusi, et toetada distantsõppele üleminekut. Oma teenuseid laiendati Education Nationi egiidi all lisaks Eestile ka teistesse riikidesse.

Opetajate liikme suurendamiseks

EdTech Estonia peamised tegevused on järelkasvu tagamine hariduse innovatsiooni vallas, koostöö suurendamine õpetajate, õppurite, lapsevanemate, haridusasutuste ja riigiga ning sektori ekspordi suurendamine.

Just viimane on ühenduse liikmete jaoks võtmetähtsusega, sest kvaliteetse, skaleeritava ja jätkusuutliku hariduse innovatsiooni tegemiseks on sageli tarvis kordades suuremat kasutajaskonda, kui meid Eestis on.

Vastavalt Startup Estonia kokkuvõttele on erainvesteeringute maht EdTech sektorisse viimastel aastatel jõuliselt kasvanud.

  • Liige suurenenud veenid
  • EdTech Estonia juhi Maria Rahamägi sõnul on haridusteenused Eesti jaoks üks perspektiivikaimad ekspordiartikleid.

Kahe aastaga on sektori käive kasvanud kaks korda, ületades aastal 10 miljoni euro piiri. Maksudena on sektori ettevõtted riiki panustanud samal perioodil kokku üle 8 miljoni euro.

Rühmatööde tegemine videotundides

EdTech Estonia kutsub üles koostööle kõiki, kelle jaoks laste ja noorte arenguvõimaluste suurendamine või haridusse panustamine on oluline. Samuti on oodatakse ühinguga liitumiseks avaldust esitama kõiki haridustehnoloogia ettevõtteid.

Tänavuse tähtpäeva puhul edastab EHL möödunud aasta kokkuvõtte ning jagab ka poliitilisi kultuuri ja koolikogukondi puudutavaid üleskutseid.

EdTech Estonia ühendab 28 haridusinnovatsiooni ettevõtet, alates tõusvatest tähtedest nagu Mentornaut kuni Eesti haridusmaastiku hiidudeni nagu eKool ja juba globaalselt tegutsevate haridustehnoloogia ettevõteteni nagu DreamApply välja.