Mitu liikmesriiki soovivad eriolukorra mõjude leevendamise abinõusid laiendada siiani katmata sektoritele, sealhulgas linnu-, sea- ja veiselihatootjatele. Tervisekontrolli tegemise maht 1 Tervisekontrolli tegija teeb õppima asuja ja meremehe tervisekontrolli §-s 7 ettenähtud mahus. Piirangud sõidupiirkonnale on kas kohaliku rannasõidu ja laevatatavate sisevete piirkond, Läänemere piirkond või Euroopa piirkond. Meremees kinnitab tervisekontrolli kaardi esimeses osas esitatud andmete õigsust oma allkirjaga. Terviseuuringute läbimise aeg 1 Õppima asuja ja meremees peavad läbima terviseuuringud ühe kuu jooksul terviseuuringutele suunamise päevast arvates. Lisaks paluti arvestada ka USA kehtestatud tariifide mõjudega sektorile.

Minister ütles oma sõnavõtus, et Euroopa Komisjoni ettepanek anda ajutist toetust kuni eurot ühe tootja kohta ei ole piisav, et lahendada põllumajandustootjate probleemi.

Keskmise liikme liige

Tema sõnul on Eesti jaoks oluline ka see, et lisaks seni võetud meetmetele mõeldaks ka sellele, kuidas sektorit aidata kriisijärgsel ajal, mil majandus pole veel taastunud. Mitu liikmesriiki soovivad eriolukorra mõjude leevendamise abinõusid laiendada siiani katmata sektoritele, sealhulgas linnu- sea- ja veiselihatootjatele.

Kui liige 12 cm

Aiandussektori puhul soovitakse kompenseerida sektori saamata jäänud tulu. Lisaks paluti arvestada ka USA kehtestatud tariifide mõjudega sektorile.

Big Dick on parem kui keskmise suuruse liige

Osale liikmesriikidest valmistas muret ka vabakaubanduslepingute sõlmimise kiirendatud protsess, eelkõige lähtudes raskest olukorrast veiselihasektoris. Euroopa Komisjon tõdes, et valikute tegemine on vajalik ning kõiki sektoreid aidata ei ole võimalik; samas viitas komisjon võimalusele anda riigiabi.

Siiski ei välistanud komisjon võimalust, et tulevikus, olukorra halvenemisel võidakse võtta lisameetmeid siiani katmata sektorite abistamiseks.

Kondoomi suurus toiduvalmistamise liige

Kalanduse valdkonnas pidasid liikmesriigid COVID mõjude leevendamiseks võetud meetmeid üldjuhul ajakohasteks.

Siiski rõhutasid mitu ministrit, et eriolukord kestab ilmselt oodatust kauem ja seetõttu on raske praegu hinnata, kas Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi EMKF muudatused on piisavad. Põhilised EMKFi kriisimeetmed, mida liikmesriigid plaanivad võtta, on püügitegevuse ajutine peatamine ja kalakasvatuste kahjude kompenseerimine.

Liige suureneb kahjustamata

Lisaks on Liige 30 Watch riigil plaanis anda riigiabi. Sellest lähtuvalt palusid mitu ministrit komisjonil analüüsida täiendavaid rahastamisvõimalusi. Minister Aller märkis oma sõnavõtus, et tuleb hakata kiiremas korras valmistuma kriisist väljumiseks ja vältida rahastuse katkemist programmiperioodi lõpus.

suurendada liige mehest, mida

Selleks tuleb ette näha üleminekusätted. Lisaks Eestile mainisid ka mitme teise riigi ministrid üleminekusätete vajalikkust.