Ma ei usu, õigemini ma ei märka, vähemasti keegi ei ole selgelt deklareerinud fraktsioonide vahel suuri maailmavaatelisi ega ökonoomilis-filosoofilisi erinevusi. Nad kasvatavad kartuleid ja kaktusi, sest üks jumalavili kõik, nad armastavad koeri ja kas või kirpe, sest nn üks kui ka teine on koduloom, nad mängivad suurt osa pulliühingutes ja iludusvõistlusel, sest nad usuvad, et mõlemal pool on tegemist jõulise järeltuleva sooga, nad veaksid sisse kas või rästikuid ning välja mädamune, kui aga kõliseks kuld, veniks hõbe ja krabiseks paber. Seetõttu - et jääda ustavaks Jumala loomusele tuleb neil, kes on silmapaistvamad erilise hoolega jälgida et nad austavad neid kelle väline au on väiksem s

Ihu ei saa olla vaid üks asi Teisipäev, Mai Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr Kogudusest kui ihust 12Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus.

Pumba suurendamiseks videoliige

Kui kogu ihu oleks kuulmine, kuhu jääks siis haistmine? Kuid Jumal on ihu nõnda seadnud, et ta on andnud puudulikumale rohkem au, 25et ihus ei oleks lõhestumist, vaid et liikmed üksmeelselt muretseksid üksteise eest.

Suurenenud veenide peenisega

Meenuta ande mida Jumal on sulle andnud. Ütle Talle oma tänu nende ja et liige teiste õnnistuste eest!

CNT liikmete osamaksud

Kui inimesed hakkavad kogema Püha Vaimu tekib 2 probleemi: võistlemine ja ühetaolisus. Paulus on eelnevas tekstis just rõhutanud, et Vaimu avaldused on väga erinevad s ja nüüd jätkab ta seda teemat kasutades ihu metafoori. Tema eesmärgiks ei ole argumenteerida andide paljususe ega ka isegi mitte ihu ühtsuse poolt.

The Great Gildersleeve: Town Is Talking / Leila's Party for Joanne / Great Tchaikovsky Love Story

Vaid, Paulus veenab, et ihu ei saa olla ainult üks asi. Tundub, et korintlaste jaoks oli kõige olulisemaks Vaimu saamise tunnuseks saanud keeltega rääkimine.

Peenis vahenes koguses

Sinu ja minu jaoks võib see aga olla õpetamine või ka näiteks ülistamine. Aga ihu ei ole ainult nina või üks suur jalakujuline monstrum.

Jõuluvana: Austatud riigikogu liikmed, ma muretsen teie pärast Jõuluvana, Mul ei ole kaasas vitsakimpu, sest te ei ole lapsed. Mul on tegelikult kaks muret ja üks neist nagu seostub vitsakimbuga või selle puudumisega.

Püha Vaim toob eelkõige esile andide mitmekesisuse, ning seda vastastikuse edendamise võtmes Ef Kahtlemata, siis kui and ise asetatakse keskmesse võivad need kellel see on, hakata mõtlema et nad on kõrgemal ja eelistatumad kui need kes ei ole nõnda aulised. Ja need kellel siis ei ole parasjagu kõige kõrgemaks kiidetud andi, kogevad end väljatõugatuina. Ometi on igal annil oma koht.

Isa liikme suurus

Veelgi enam - kuna Jumal on see, kes ande jagab ja täpselt nii nagu ta kellelegi seda soovib, muutub igasugune kiitlemine absurdseks s Selle asemel peaks meil kõigil olema hool üksteise eest Ps On tõesti nii, et mõned inimesed paistavad enam silma kui teised s Ma muretsen selle eest - aga, Jumalal ei ole plaanis olnudki panna meid kõiki sama funtksiooni täitma.

Seetõttu - et jääda ustavaks Jumala loomusele tuleb neil, kes on silmapaistvamad erilise hoolega jälgida et nad austavad neid kelle väline au on väiksem s See on tõesti imeline visioon, eriti meie praeguses maailmas kus võistlemine ning eneseupitamine on jätkuvalt esiplaanil.

Ihu ei saa olla vaid üks asi Teisipäev, Mai Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr Kogudusest kui ihust 12Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus. Kui kogu ihu oleks kuulmine, kuhu jääks siis haistmine?

Milline rõõm oleks olla sellises keskkonnas, kus taolistel suundumustel puudub igasugune mõjujõud! Palu, et Jumal aitaks sul olla enam avatud Tema töö erisuse rikkusele meie keskel.

Kuidas ma saan suurendada peenise laiust

Selle kommentaari autor: Rikk Watts.