Uuenenud välismaalaste seadusega reguleeriti küll diginomaadide töötamist Eestis viisa alusel, kuid neile ei tehtud maksuerandeid. Lisainfo ja fotod: Martin Mark, , martin vunkimano. Nõude omandamise eesmärk oli vähendada juhatuse liikme kohustust tema valduses oleva äriühingu vastu. Antsla noored tegid esimesed sammud möödunud aasta Kuldre talgutel ja tulid oma ideega tagasi. Diginomaadi viisa taotlemiseks peab minema kohale Eesti saatkonda või Politsei- ja Piirivalveameti teeninduspunkti. Pakume sulle võimalust teha Eestis midagi ainulaadset, luua suurt ühiskondlikku väärtust ning kujundada hoolivat ja tarka Võru maakonda.

Suurenenud liige viisa

Visiidid Alates diplomaatiliste suhete taastamisest 90ndate alguses on Kanada olnud Eestile oluline partner nii kahepoolses suhtluses kui multilateraalsel tasandil. Kanada on märkimisväärselt panustanud iseseisva Eesti institutsioonide ülesehitamisse.

Suurenenud liige viisa

Esile tuleb tõsta Õigustõlkekeskuse rajamist, keelekümbluse projekte ja Kanada Linna Instituudi tööd. Märkimata ei saa jätta Kanada poolt sõjalise väljaõppe programmi raames antud abi, millel oli kindlasti oma osa Eesti ettevalmistumisel Põhja-Atlandi Alliansiga liitumiseks.

Pikka aega sidus meie riike panustamine Afganistanis. Eesti ja Kanada kahepooles suhtluses on oluline roll parlamentidevahelistel kontaktidel.

Suurenenud liige viisa

Riigikogus on Eesti-Kanada liikmeline parlamendirühm. Kanada parlamendis tegutseb Põhja-Balti sõprusgrupp, mida juhib konservatiiv Jamie Schmale.

Suurenenud liige viisa

Olulisel kohal Eesti ja Kanada vahelistes suhetes on vastastikune viisavabadus, mis kehtib alates Tähtis on ka Eesti esindamine Kanadas, arvestades Kanada geograafilisi mastaape, tugineb paljuski aukonsulite võrgustikule. Eesti saatkond Ottawas.

Suurenenud liige viisa