Lisaks tõuseb kõigi kolme ja enama lapsega perede kolmanda ja enama lapse toetus seniselt 57,lt 95,9 euroni. Arvati ka, et pensionärid ja töötud peaksid üldse olema liikmemaksust vabastatud. Eestil on tänases ülemaailmses võlakriisis väikese välisvõla ja konservatiivse eelarvepoliitikaga väga hea maine. Veebruari lõpus avas Reformierakond kontori Jõhvis.

IMFi Üldkogul valiti erakonna esimeheks ligi tuhande häälega tagasi Andrus Ansip. Erakonna juhatuse koosseis uuenes poole võrra.

Jaanuaris toimunud uue juhatuse esimesel koosolekul otsustati, et erakonna aseesimeestena jätkavad Pentus, Paet ja Ligi. Eesti julgeolek on kindlam ja me ise oleme enesekindlamad. Tänu Reformierakonnale on täna Eestit rohkem. Minnes Reformierakonna teed mööda, on Eesti paljudes valdkondades oma näitajatelt märkamatult jõudnud Ida-Euroopast ihaldatud Skandinaaviasse. Aasta Liberaaliks valiti rahandusminister Jürgen Ligi, liberaalsete maailmavaadete seismise ja riigi rahanduse korras hoidmise eest Eestis.

Maikuu alustas Reformierakond üle-Eestilise laienemiskampaaniaga, mille eesmärgiks oli kutsuda erakonnaga liituma inimesi, kes on valmis Eesti parema tuleviku nimel kaasa rääkima. Eesmärgiks seati liikmeskonna kasvatamine seniselt liikmelt 10 liikmeni Riigikogu valimisteks See eesmärk ka saavutati.

Tulumaksu langetamine Ajalugu Eesti Reformierakond asutati

Liitumiskampaania käigus ühinesid Reformierakonnaga väga paljud ettevõtlikud, tuntud ja tublid Eesti inimesed. Juunis Haapsalus toimunud Reformierakonna üldkogul seadis erakonna esimees, peaminister Andrus Ansip eesmärgiks, et Eestist saaks Põhjamaade tiiger. Tahan, et Eestis saaks põhjamaiselt parimat haridust. Haridus, energeetika ja majandus ongi järgmise nelja aasta võtmeteemad," rääkis Ansip. Euroopa Komisjoni rahandus- ja majandusvolinik Olli Rehn õnnitles eestlasi nii eurotsooniga liitumise kui ka eelarvetasakaalu säilitamise puhul.

Septembris toimunud erakonna volikogul seadis eelseisvate riigikogu valimiste põhiküsimuseks, kuidas saavutada stabiilne majanduskasv, et tekiksid uued töökohad, pensionid tõuseksid, tagatud oleks perede turvalisus ja suudaksime pakkuda kvaliteetset haridust. Sügisel alustas Reformierakond Eesti majanduskasvu soodustava programmi eri peatükkide avalikustamist. Reformierakonna tegevuskava iga lõik valmis arvukate arutelude ja konsultatsioonide tulemusena erakonna programmitöörühmas ja juhatuses.

Navigeerimismenüü

Programmipeatükkide koostamisse kaasati hulga eri eksperte, spetsialiste, teadlasi ja huvitatud osapooli. Samuti arvestati avalikkuse tagasisidega, mis oli üsna suur. Novembris kogunenud erakonna juhatus otsustas välistada koostöö Edgar Savisaarega ning astmelise tulumaksu kehtestamise Eestis.

Viimase aastaga suurenes erakond laienemiskampaania käigus liikme võrra. Reformierakonna On päris selge, et inimeste heaolu saab toetuda vaid tugevale majandusele ja stabiilsele kasvule.

Selle saavutame, kui Eesti areng on kindlates ja kogenud kätes.

Praegu on Eestis registreeritud 10 erakonda, mis omavahel võimule tulemise nimel konkureerivad. Positsioonide nimel erakonnas ja valimisnimekirjades konkureerivad erakondade liikmed, keda ainuüksi neljas parlamendis esindatud erakonnas on kokku rohkem kui 40 Erakonnad võivad raha saada riigieelarvest, liikmemaksudest, üksikisikute annetustest ning tehingutest erakonna varaga.

Reformierakond on kõige rohkem valitsusvastutust kandnud erakond, kelle algatusel ja elluviimisel on sündinud paljud viimasel kümnendil Eestile edu toonud otsused," ütles Reformierakonna peasekretär Kristen Michal. Eestil on tänases ülemaailmses võlakriisis väikese välisvõla ja konservatiivse eelarvepoliitikaga väga hea maine. Riigi hea maine ja korras rahandus tuleb Eesti inimeste huvides tööle panna," lausus erakonna peasekretär.

Teiste suuremate erakondade liikmete arv on aasta jooksul vähenenud.

Detsembris kogunenud Reformierakonna juhatus pidas Reformierakonna aseesimehe, rahandusminister Jürgen Ligi sõnul jätkus Järgmise aasta eelarves on aegade suurim investeeringute hulk, 16 miljardit krooni ning eelarve prioriteetideks on haridus, kultuur ja majanduskeskkond," lausus Ligi.

Euro on vundamendiks tugevale majandusele ja stabiilsele kasvule, mis aitab tööandjatel luua uusi töökohti ja võimaldada palgatõusu ning riigil tagada paremaid teenuseid oma kodanikele ja tõsta pensione," ütles Reformierakonna esimees, peaminister Andrus Ansip. Reformierakond võitis 6.

Kuidas suurendada Sex Dick paksus

Uue võimuliidu otsustas Reformierakond peale läbirääkimisi sõlmida senise valitsuspartneri Isamaa ja Res Publica Liiduga, kellega kahepeale omatakse Riigikogus 56 kohta. Uue valitsusliidu tegevusprogramm nägi ette riigieelarve ülejääki viimist hiljemalt aastakstööjõumaksude ja üldise maksukoormust vähendamist aastast Aastast lepiti kokku seada ülempiir eurot ületavale töötasu sotsiaalmaksu sellele osale, mis ei sisalda ravikindlustust, kehtestada huviringiraha, et lastel oleksid paremad võimalused spordi- või muu huvitegevusega tegelemiseks ning langetada alates Samuti nägi uue valitsusliidu tegevuskava ette eri- ja sooduspensionide reformi läbiviimist, stabiilse pensionikasvu tagamist ja kõigi võimekate noorte võimaluste suurendamist saada Eestis tasuta kõrgharidust.

kas liikme suurus mangib rolli

Riigikogu aseesimeheks esitati Laine Randjärv. Aprilli alguses nimetas erakonna juhatus ametisse ka uue peasekretäri, kelleks sai Martin Kukk. Pärnus toimunud Reformierakonna volikogul valiti uueks volikogu esimeheks justiitsminister Kristen Michal. Sellele järgnenud erakonna üldkogul valiti erakonnale uus juhatus ja kinnitati järgmiseks kaheks aastaks ametisse erakonna senine esimees Andrus Ansip.

Uue juhatuse esimesel koosolekul valiti Reformierakonna aseesimeesteks rahandusminister Jürgen Ligi, keskkonnaminister Keit Pentus ja välisminister Urmas Paet. Juunis võeti Riigikogus vastu kodualuse maa maksuvabastust kehtestav seadus, mis hakkab kehtima alates 1.

Augustis Pärnumaal Lepaninas toimunud erakonna suvepäevadel kohtus reformierakondlastega Toomas Hendrik Ilves. Sama kuu lõpus tegi Eesti parlament ajalugu - esimest korda iseseisvuse taastanud Eestis suutis parlament leida riigipea valimiseks põhiseaduses nõutava laiapõhjalise konsensuse. Ühtlasi täitus Reformierakonnal Valitus kiitis jaanuaris heaks maagaasiseaduse muutmise, mis loob võimalused konkurentsi tekkimiseks Eesti gaasiturul ja suurendab oluliselt Eesti riigi energiajulgeolekut.

Märtsis võeti riigikogus vastu seadusemuudatus, millega kaotatakse riigikontrolli ja õiguskantsleri eripensionid 1.

  • Олвин молчал.
  • Возможно, он надеялся, что тот выразит ответное понимание и воздаст благодарностью Совету за то, что с ним обошлись столь милостиво.
  • Ajalugu | Reformierakond
  • Erakonnad: liikmemaks | Eesti Koostöö Kogu

Märtsi lõpuks on Reformierakond laienenud üle 11 liikme. Aprillis tõusis keskmine vanaduspension euro võrra aastas. Juunis võeti Riigikogus vastu vanemapensioni süsteemi kehtestav seadus. Juunis erakonna üldkogul Viljandis nimetas Andrus Ansip valitsuse üheks kõige olulisemaks ülesandeks lastetoetuste reformi läbiviimise. Augustis toimusid erakonna suvepäevad Nelijärve puhkekeskuses.

Septembris leppis koalitsioon kokku lastetoetuste tõusu reformis, mille kohaselt tõstetakse suhtelises vaesuses elavate ühe lapsega perede lastetoetused senistelt 19,18 eurolt kahekordseks 38,36 euroni ja kahe lapsega peredel 76,72 euroni kuus.

Account Options

Lisaks tõuseb kõigi kolme ja enama lapsega perede kolmanda ja enama lapse toetus seniselt 57,lt 95,9 euroni. Kolmikute sünnitoetus tõstetakse seniselt rohkem kui kolmekordseks ehk euroni. Samuti ei arvestata lisanduvaid lastetoetusi toimetulekutoetuste arvestamisel. Oktoobris esitati eelnõu ka riigikogule arutamiseks.

Novembris valiti Reformierakonna Tallinna piirkonna uueks juhiks Valdo Randpere. Uueks justiitsministriks sai Hanno Pevkur ning sotsiaalministriks Taavi Rõivas. Kristen Michali Riigikogu saadiku volitused taastati, Riigikogu Reformierakonna fraktsioonist lahkus asendusliige Terje Trei. Märtsis sai Reformierakonnast esmakordselt Eesti suurim erakond.

Reformierakonda kuulus Aprillis allkirjastasid Reformierakond ja Murtud Rukkilille Ühing koostööleppe.

Sotsialistlik Vasakpartei – Vikipeedia

Lisaks valiti erakonnale uus juhatuse koosseis. Juuli lõpus valiti Lääne-Virumaa maakondliku organisatsiooni juhiks Hanno Pevkur. Augustis toimunud Tallinna piirkonna üldkogul valiti kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste Tallinna linnapeakandidaadiks Valdo Randpere.

Suurendage fotosid fotosid

Valimistele mindi vastu läbi aegade pikima kandidaatide nimekirjaga, rohkemates piirkondades kui kunagi varem. Reformierakond oli kohalikel valimistel esindatud oma nimekirjaga omavalitsuses kandidaadiga. Valimised võideti 27 omavalitsuses. Detsembris astus tagasi kultuuriminister Rein Lang, kelle järel asus ametisse Urve Tiidus.

Reformierakonnaga liitus Riigikogu liige Deniss Boroditš.

Keskerakond

Veebruaris valis Põlvamaa maakonnaorganisatsioon oma esimeheks Riigikogu kultuurikomisjoni esimehe Urmas Klaasi. Tallinna reformierakondlaste juhiks valiti Kristen Michal. Vabariigi Presidendile esitas ta valitsuse tagasiastumisteate 4. Laekunud ettepanekud peavad seda üldiselt negatiivseks ilminguks, mis näitab erakonna liikmete soovimatust erakonda rahaliselt panustada.

  1. Порой ему представлялось, что он отдал бы все свои достижения, если бы только мог услышать крик новорожденного и знать, что это дитя -- его собственное.
  2. Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööliste Partei – Vikipeedia

Leiti, et praegune kord, kus toetuse määramise üle otsustavad toetuse saajad ei ole eetiline ega taga võrdseid konkurentsitingimusi. Erakondade liikmemaksude kohta esitati kokku unikaalset ettepanekut ja argumenti. Liikmemaksud muuta peamiseks rahastamisallikaks ettepanekut ja argumenti Domineeriv ettepanek: jätta liikmemaksud ainsaks legaalseks erakondade rahastamise allikaks 76 ettepanekut; toetushäälivastuhääli Samuti tehti ettepanek muuta liikmemaks kohustuslikuks 18 ettepanekut; toetushäälivastuhääli Need ettepanekud seostus suuresti erakondade riigieelarvelise rahastamise lõpetamisega.

Variatsioon käsitles erandite lubamist: erandina võiks lubada riigieelarvelist toetust üksnes valimisaastal ja sel juhul kõigile võrdsetel tingimustel; erandina võiks riigieelarvelist toetust lubada üksnes uutele tulijatele või vaid Riigikogust välja jäänud erakondadele.

Pooltargumendid: a Kuna erakonnad esindavad eelkõige oma liikmete huve, Suurenenud partei liige peaksid liikmed selle eest ka tasuma; b On ebaõiglane, et erakonna riigieelarvelise toetamise peavad kaudselt kinni maksma ka selle erakonna mittevalijad. Liikmemaksukohustus selekteeriks erakondadest välja formaalsed liikmed ja sedasi kaoks ära nimekirjade pikkuse kasutamine poliitilise retoorika instrumendina d Suurendaks parteide usaldusväärsust.

Vastuargumendid: a Eeldaks suhteliselt suurt liikmemaksu ja looks konkurentsieelise jõukama elanikkonna poolt toetatud parteidele.

Ettepanek 2: erakondade rahastamine peaks toimuma nii liikmemaksudest kui annetustest 90 ettepanekut; toetushäälivastuhääli 84samas lõpetada erakondade toetamine riigieelarvest.

Pooltargumendid: b Suureneb parteide arvestamine valijatega ka valimistevahelisel ajal. Vastuargumendid: a Liikmemaksu ei saa teha kohustuslikuks. Kui igaüks saab toetada, suureneb rahapesu oht.

Harjutused paksendamiseks peenise

Ettepanek 3: erakonnad peavad ise oma tulu teenima 4 ettepanekut; kokku 36 poolthäält, 14 vastuhäält. Veidi rohkem kui seitsme kuuga on partei liikmeskond kasvanud inimese võrra. Isamaasse kuulus eelmise aasta lõpus inimest, selle nädala reedeks oli partei aga inimese võrr väiksem.

Äriregistri andmetel on Isamaa liikmete arv Liikmeid on kaotanud ka sotsiaaldemokraadid. Kui aasta lõpus kuulus sotside ridadesse veel inimest, siis tänaseks on see number 91 võrra väiksem — Kahanenud on ka Reformierakonna liikmeskond.