Kui tualettruumis on mitu klosetipotti, tuleb need üksteisest vaheseinaga eraldada. Tervishoiuruum 1 Laeval, mille meeskonnas on 15 ja enam liiget ning reisi kestus on üle 3 päeva, peab olema laevapere liikmetele esmaabi ja meditsiiniabi andmiseks tervishoiuruum. Kajut ja kajuti sisustus 1 Laevapere kajuti põranda pindala peab vastama vähemalt lisas 1 toodud nõuetele. Järgmiseks leia Kaitseliidu liikmete hulgast endale kaks soovitajat.

Anyone can see who's in the group and what they post.

Liikme suurus 17,5 cm

Visible Anyone can find this group. Ära jaga postitusi, mis pole Sinu omad. Kui postituses puudub märge, et tegemist on Sinu asjaga, siis postitust ei võeta vastu.

Liikme suurus 17,5 cm

Kui jagad postitust, mis pole Sinu oma, siis postitus ei võeta vastu ning sinule pannakse block. Postituses peab olema märge, et tegemist on Teie isiklike asjadega või isikliku firmaga seonduvad asjad.

Liikme suurus 17,5 cm

Ära ropenda, solva, ega kasuta liigseid CAPSe. Lubatud on eesti keelsed postitused ja vene keelsed postitused.

  • Kes kodus suurendas liige
  • Kliinik Suurendada liikmete ulevaateid
  • Foto, kes suurendas peenise

Pea kõikidest reeglitest kinni. Kui te näete, et teid on blockitud ilma põhjuseta, kirjutage kohe administraatori le! Kui asi on müüdud, siis palume postitus kustutada!

Liikme suurus 17,5 cm

Postitusi võib uuendada korra päevas! Korduv postitused lähevad kustutamisele. Väljaspool Pärnumaa piirkonda olevaid postitusi ei võeta vastu.

Kirjeldusse peab olema kirjutatud, et võimaldate transporti Pärnusse või Pärnumaale. Transpordi võimaluse puudumise korral postitus eemaldatakse.

Soovid mitut asja müüa?

Liikme suurus 17,5 cm

Loo oma nimeline kaust ning upita vastavalt vajadusele. Korduvad postitused lähevad kustutamisele. Loodame, et kõik peavad reeglitest kinni.

Määrus kehtestatakse « Mereteenistuse seaduse » § 27 lõike 1 alusel. Reguleerimisala 1 Määrus kehtestab nõuded laevapere liikme majutamise tingimustele Eesti riigilippu kandvatel laevadel kogumahutavusega ja enam, kui määruses ei ole sätestatud teisiti. Üldnõuded laevapere ruumidele 1 Laevapere liikme majutamiseks peavad laeval olema vähemalt järgmised ruumid: kajut, mess, puhkeruum, hügieeniruum ja tervishoiuruum edaspidi laevapere ruumid koos vastava tehnokommunikatsiooniga. Ohtlikud kohad tuleb varustada libastumise vältimiseks käsipuudega või muude ohutust tagavate kaitsevahenditega. Hügieeniruumi põrandalt peab olema vee äravool.

Siis on meil kõigil parem olla!