Põhitöökoha ja seeläbi ravikindlustuse olemasolu tõttu mind ravikindlustuse tekkeks vajalik sotsiaalmaksu miinimummäär ei puuduta. Hambaarsti hirmu tekkimises on süüdi aga just isa, sest nagu kinnitab Madridi Ülikooli teadlaste uuring — ema hambaarstihirm laste meelsust väga ei mõjuta.

Tagatise piisavuse hindamise ja suuruse arvutamise põhimõtted1 Vastu võetud Tervisekahjustusest või surmast tulenevate nõuete hüvitamise tagatis 1 Tagatise piisavuse hindamiseks laevapere liikme kutsehaigestumisest või tööõnnetusest põhjustatud tervisekahjustuse või surmaga seotud lepinguliste nõuete hüvitamiseks kontrollib Veeteede Amet, kas reederil on laeva osas sõlmitud vastav vastutuskindlustusleping või on olemas muu rahaline tagatis.

Liikme suurus L See on see suurus

Kojusõidu korraldamise kulude hüvitamise tagatis 1 Tagatise piisavuse hindamiseks kojusõidu korraldamise kulude hüvitamiseks kontrollib Veeteede Amet, kas reederil on laeva osas sõlmitud vastav vastutuskindlustusleping või on olemas muu rahaline tagatis.

Eeldatakse, et piisav on tagatis, mille suuruseks on vähemalt eurot laevapere liikme kohta.

Liikme suurus L See on see suurus

Laevapere liikme hülgamise korral kulude hüvitamise tagatis 1 Tagatise piisavuse hindamiseks laevapere liikme hülgamise korral kontrollib Veeteede Amet, kas reederil on laeva osas sõlmitud vastav vastutuskindlustusleping või on olemas muu rahaline tagatis. Eeldatakse, et piisav on tagatis, mille suuruseks on vähemalt 25 eurot laevapere liikme kohta.

Määruse kehtetuks tunnistamine Majandus- ja taristuministri 5.

Liikme suurus L See on see suurus

Taavi Aas.