Lepingusse märgitud hüvitis võib olla käsitletav muu hüvena ning kuulub välja maksmisele lepingu lõpetamisel ennetähtaegselt mistahes põhjusel nõukogu algatusel. Juhatuse liikme isiklikust vastutusest deklareerimiskohustuste täitmata jätmise eest Ergo Blumfeldt Triniti Kui juhatusel on üle kahe 2 liikme, määrab nõukogu juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe. Tegevused arengukava lepitakse muidugi koos juhatusega kokku. Aktsionäril on õigus nõuda erikontrolli tegemist ning kasutada selleks enda poolt juhitava asutuse struktuuriüksust.

Tulenevalt Äriseadustiku § lg 1, Kui ühingul on nõukogu, valib ja kutsub juhatuse liikmed tagasi nõukogu. Sama seaduse § ülanumbriga 1 kohaselt määratakse juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord nõukogu olemasolul nõukogu otsusega, kusjuures nõukogu peab juhatuse liikme tasustamise korra ning tasude ja muude hüvede suuruse määramisel ning juhatuse liikmega lepingu sõlmimisel tagama, et juhatuse liikmele osaühingu poolt tehtavate maksete kogusumma oleks mõistlikus vastavuses juhatuse liikme ülesannete ja osaühingu majandusliku olukorraga.

Liikme suurus tekitab Kuidas suurendada meeste peenise ulevaateid

Teie kirjeldatud hüvitised on pisut erinevad. Lepingusse märgitud hüvitis võib olla käsitletav muu hüvena ning kuulub välja maksmisele lepingu lõpetamisel ennetähtaegselt mistahes põhjusel nõukogu algatusel.

Liikme suurus tekitab Kuidas maarata valismarkide liikme suuruse

See hüvitis tuleb maksta igal juhul. Põhikirjast tulenev hüvitamiskohustus on aga rakendatav ainult olukorras, kus juhatuse liige kutsutakse tagasi ilma mõjuva põhjuseta Liikme suurus tekitab sellega tekitatakse talle rahaliselt mõõdetavat kahju.

See säte on suunatud nimetatud kahju hüvitamisele. Seega võivad kuuluda väljamaksmisele mõlemad hüvitised.

Liikme suurus tekitab Meetodid videoliikme suurendamiseks

Samas võib ka olla, et tagasikutsumiseks oli mõjuv põhjus, et sellega ei tekitatud rahaliselt mõõdetavat kahju või see kahju sai hüvitatud juba lepingu järgi. Vastas Tiina Mölder.

Liikme suurus tekitab Peenise suuruse vahendamine