Erikontrolli läbiviijad koostavad erikontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad osanike koosolekule. See õigus ei või tekkida hilisema majandusaasta kui osakapitali suurendamisele järgneva majandusaasta eest saadava dividendi suhtes.

Practice Areas

Majandus Keskkonnaministeerium on saatnud kooskõlastamisringile maa korralise hindamise eelnõu, ministeerium soovib pärast ligi aastast pausi alustada hindamisega Edaspidi toimuksid korralised hindamised iga nelja aasta tagant, maamaksu liiga kiire kasvu pidurdamiseks seatakse piirmäär. Viimane maa korraline hindamine toimus Eestis Enne seda viidi maa hindamine läbi ka Järgmise maa korralise hindamise korraldab maa-amet keskkonnaministri määruse eelnõu kohaselt Erinevates kohtades on hind muutunud erinevas tempos, odavama maa omanikud maksavad rohkem maamaksu ja kallinenud maade omanikud mitte piisavalt.

Ettevalmistused liikme pea suurendamiseks

Uus eelnõu toob ka teisi muudatusi. Kui varem pidid liitsihtotstarbega maal elavad koduomanikud tasuma maamaksu ärimaa sihtotstarbega osa eest, siis uue seaduse alusel vabastatakse ka nemad kodualuselt pinnalt maamaksu tasumisest.

See muudatus puudutab näiteks neid, kelle korrusmaja esimesel korrusel asuvad äripinnad ja üleval eluruumid.

BEST MORMON/CHRISTIAN DEBATE ON YOUTUBE

Ligi kümne tuhande kodualuse maa maksuvabastus jääb ka uues seaduses kehtima. Uus maamaks puudutab seega kinnistuid, mille suurus ületab tiheasustuses ruutmeetrit ja hajaasustuses kaks hektarit. Näiteks Peetri külas Tallinna ligidal 30 korda, aga näiteks Türil kolm korda ainult ja seetõttu inimesed ei maksa enam seaduses ettenähtud põhimõttel ehk turupõhimõttel maamaksu, vaid maksavad aastase taguse maahinna alusel ja sellepärast oli vaja hädasti hindamine läbi viia. Me võime ka öelda, et õiglasem maksustamine," ütles rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja Lemmi Oro "Aktuaalsele kaamerale".

Maamaksu aastasele kasvule kehtestatakse piirmäär Maade hindamisega kaasnevaks peamiseks hirmuks on see, et vahepeal hindamata maa puhul kerkiks maamaks mõne krundi puhul mitmeid kordi. Selle vastu näeb maa hindamise seaduse muudatuse eelnõu ette maksimummäära, mille järgi ei tohi maamaksusumma aastas kasvada üle 10 protsendi. Maa maksustamishinnaga seotud kasutuslepingute tasumäärad ühtlustatakse nii, et aastatasu oleks kolm protsenti maa maksustamishinnast.

Ettevalmistused liikme pea suurendamiseks

Kuna maa maksustamishinnad tõusevad hindamise järel taas turutasemele, pole põhjendatud seniste kõrgete maamaksumäärade rakendamine. Hindamist on plaanis korraldada nelja aasta tagant, sagedamini seda korraldada ei tasu end ära ning üksikute tehingute mõju hindamistulemusele oleks liiga suur.

Pank on teinud ettevalmistusi üldkoosoleku kokkukutsumiseks aprillikuus. Vabariigi Valitsuse poolt on

Kindlaksmääratud periood võimaldab ka korralisi hindamisi paremini planeerida. Maade Ettevalmistused liikme pea suurendamiseks alusel arvestatakse näiteks elektriliinide talumistasu. Lauri sõnul on maamaksu tõus pigem positiivne, kuna selle eesmärk on regulatiivne: Ettevalmistused liikme pea suurendamiseks sunnib maaomanikke oma maad kasutama aktiivselt ja sihtotstarbeliselt.

Praegused hinnad ei ole tema sõnul kooskõlas reaalsusega. Sellest tekivad väga paljud probleemid, inimesed on rahulolematud oma keskkonnaga — on kasutusest väljas maatükk keset arenevat piirkonda.

See peaks ennekõike tegema olukorra, kus väga pika vaatega maade hoidmised muutuvad piisavalt kalliks ja sunnivad leida mõistlikumaid lahendusi ja kasutust maale," lisas Laur. Laur juhtis tähelepanu, et maade hindamine ei puuduta vaid linnakinnisvara, kuhu saab ehitada, vaid ka põllumaid ja muud.

Koormavaks peaks ta muutuma siis, kui seda maad ei kasutata millekski ja ta ei teeni tulu.

Ettevalmistused liikme pea suurendamiseks