Võib tekkida olukord, kus on vaja mingi konkreetne tegevus lõpetada ja inimesed koondada. Sama põhimõte kehtib ka laenu võtmisel, juhul kui laenusumma ületab ühistu eelmise majandusaasta majandamiskulude summa. Kas sel juhul on tegu ikka väikeaktsionäriga?

Uskumatu liikmete liikmed, sotside ja Vabaerakonna liikmete tahe natsionaliseerida enamusaktsionäride põhiõigused on uskumatu oksendus ja see ei peaks vaba Eesti juurde kuuluma.

Teisisõnu tahavad eelnõu autorid kaaperdada õiguse otsustada, kas teha ettevõte tugevamaks või täita omanike taskuid.

Mida teha, kui suurenenud peenis

See oleks põhiseaduse vastu ja väga ohtlik, sest annab maailmale signaali, et Eestis ei kehti normaalsed läänelikud tõekspidamised. Kui lugeda eelnõu seletuskirja, saab aru, et sellega tahetakse anda väikeaktsionärile rohkem õigusi.

Näiteks tuuakse Olympic Entertaiment Groupi lugu, kus enamusaktsionär tahtis aktsia börsil noteerimise lõpetada.

Suurenda 4 nadalat

Kahjuks on eelnõu selles osas mõttetu ja pakub ainult näilist lahendust, proovides sisse murda lahtisest uksest. Juba praeguse regulatsiooni järgi on sellises olukorras enamusaktsionär kohustatud pakkuma igale aktsionärile võimalust müüa enda aktsiad samadel tingimustel suuraktsionäriga.

Liikmesuuruse suurendamise meetod

Kas hakkame jälle tegema uut seadust asjale, mis on juba teises seaduses lahendatud? Kas sel juhul on tegu ikka väikeaktsionäriga?

Korteriühistud Kas korteriühistu juhatuse liikme valimisel loeb ka vastuhääl? Paljudes korteriühistutes on iga-aastase üldkoosoleku pidamine lükkunud sügisesse ja päevakorral KÜ juhatuse liikmete valimine.

Eelnõu ei anna mitte mingisugust uut kaitset tõelistele väikeaktsionäridele ehk nendele, kellel on vähem raha ja aktsiaid. Eelnõu esitajad tahavad näida väikesest inimesest hoolijatena, tegelikult hoolitsevad nad ainult teatud ärieliidi eest, kes on firmades vähemuses, aga omavad suurt tükki ettevõttes.

Riigikogu istung, 3. juuni 2019

Kaval trikk! Kõige hullem on lugu kõnealuses küsimuses osaühingutega, sest eelnõu esitajad tahavad anda võimaluse viia kogu kasum välja, aga just kasumi arvelt on võimalus kasvada ja areneda.

Liikme suuruse funktsioon

Mõelgem olukorrale, kus ettevõte on kahjumis, aga omab eelmiste aastate jagamata kasumit. Samas on väikeaktsionäril rahavajadus ja ta otsustab nõuda dividendide jagamist, nagu eelnõu ette näeb. Selle tulemusena võib juhtuda, et ettevõte, mis toodab kahjumit ja vajaks olemasolevat raha enda tarbeks, satub kriisiolukorda, sest ühel vähemusaktsionäril on vaja raha enda kukrusse panna.

Alalise liikme suurus

Võib tekkida olukord, kus on vaja mingi konkreetne tegevus lõpetada ja inimesed koondada. Valel ajal ja vägisi nõutud dividendid võivad viia ettevõtte pankrotini. Eelnõu vastuvõtmine annaks selge signaali välisinvestorile: "Ära siia investeeri, või kui investeerid, ära võta partnereid.

Videoprogramm Suurenda Dick