See välismaal tegutsemise punkt andis ette ju ebavajaliku piirangu. Organic Estonia […] Organic Estonia: Liikmete sügiskohtumine reedel See on siiski kogukonna ühisprojekt ja me teeme seda eesti keele heaks.

Kes on 16 kella liige Milline liige suurus nagu rohkem

Andres Ehk mõtlesid siinset lehekülge? Ivo Juba siinsamas lehel on öeldud, et tuleks kirjutada eraldi lehekülg: Kirjutada valmis vastav MTÜ-d tutvustav lehekülg Vikipeedia nimeruumi see siin pole selleks! Mis jäi arusaamatuks? Võib ka sellele siin teise pealkirja panna.

Kasutaja nimeruum ei ole selliseks kõiki puudutavaks asjaks sobiv. Asutused, ettevõtted, organisatsioonid, ühendused. Kui ühingu liigi nimetust mittetulundusühing kavatsetakse alati kasutada kõige lõpus s.

Kes on 16 kella liige Kuidas suurendada peenise suurust mehi

Vääralt toimitaks siis, kui lausutakse Wikimedia Eesti selmet sõnada Eesti Wikimedia, sest peetakse ju silmas Eesti Wikimediat, mitte Wikimedia Eestit tähenduses 'Wikimedia omanduses olev, loodud või kujuteldav Eesti'. Järgmine võimalus on jätta Wikimedia tuntust arvestades ja lühidust taotledes kohanimi ära, sest nimi mittetulundusühing Wikimedia viitab juba ise sellele, et asutus on registreeritud Eestis.

Ürituse kava

Nõnda et isikute vabatahtliku ühenduse nimi saab olla mittetulundusühing Wikimedia nagu äriühingu, aktsiaseltsi Stockmann puhul.

Kui kohanimi Eesti on ühenduse nimes eesti keeles, siis võib nimes kasutada Wikimedia asemel eestikeelset vastet, mis on Vikimeedia. Varem on tarvitatud ühenduse asukohamaa Kes on 16 kella liige haakuvat või haakuvamat nimekuju Wikipedia Projects, initiatives and chapters. Isegi siis, kui kohanime ei jäetaks Eestis loodud ja registreeritud isikute vabatahtliku ühenduse nimme, ent otsustataks Wikimedia asemel pruukida selle eesti- ehk riigikeelset vastet, siis oleks meil eraõiguslikuks juriidiliseks isikuks mittetulundusühing Vikimeedia.

Nii et ühingule viitava täiendi s. Uwe Riisenberg Kuna täpsed plaanid pole paigas, siis eelarvest ilmselt veel vara rääkida. Kas kandidaadid esimesse juhatusse on juba paigas? Kas MTÜ loomine muudab midagi reaalselt paremaks?

Ma saan aru, et mingid võistlused ja õpitoad toimuvad juba praegu. Kas MTÜ loomisega hakataks ka tihemini koos käima hoogtööd jne.

Navigeerimismenüü

Kas MTÜ hakkab mingil määral kehtestama Kes on 16 kella liige artiklite toimetamisele? Ütletlem, et kokku näiteks Praegu nagu vara rääkida sellest minu arvates. Kui puuduks usk, et MTÜ loomine midagi paremaks muudaks siis miks seda üldse ajama sai hakatud?

MTÜ ei saa ära võtta aktiivsete kaastööliste aega kuna kogu tegevus toimuks ju Vikipeedia heaks ning ei tekiks juurde mingeid täiendavaid ja aega neelavaid tegevusi.

Pigem on lootus, et igasugu koolituste korraldamine ja Vikipeedia propageerimine muutuks senisest hulga lihtsamaks, mis tähendaks pigem aja kokkuhoidu. Ning, et organisatsiooni olemasolu annaks suurema kaalukuse ja rohkem kaasarääkimisõigust ühiskonnas.

Kes on 16 kella liige Kas on voimalik suurendada vaakumpumba liiget

Mind huvitaks aga, et milline saaks olema loodava MTÜ sümboolika 1. MTÜ-l on iseseisev raamatupidamine, sümboolika ja pitsat. Muide ID-kaardiga e-äriregistris on riigilõiv Kes on 16 kella liige. Sammuti juhendite koostamise, kui see vajalik on.

Sektori ettevõtjad pingutavad ellujäämise nimel. Olukorda raskendab teadmatus iga järgmise päeva ees. Täname teid, kes te olete teinud kõik endast oleneva ning teete ka edaspidi, et viirus ei saaks levida.

Ave Maria Mis tõlkimisse puutub, siis ma ei mõelnud, et MTÜ selle otseselt käsile võtaks, aga tõlkimisüritusi vms võib ju ikka korraldada. Siis saaks ettekujutuse, milleks MTÜ-d üldse teha.

Palun täiendage. Kui adminnidele võib MTÜ loomine tekitada ajanappust, siis vaevalt seda MTÜ-d vaja on, sest sel juhul töötab ta ju oma eesmärgile vastu.

  1. Suurushooldustoetused haige pereliikmele
  2. Koige tohusam meetod suurendab liige
  3. Organic Estonia: Liikmete infovahetus neljapäev
  4. Kuidas teada saada, mida ta on peenise

Võib ju loota, et keegi toetab, aga toetuse saamiseks tuleb ilmselt kuhugi taotlus saata ja selleks ümbrike ja marke postkontoris just tasuta ei jagata, paberist rääkimata, kuhu see avaldus trükkida. Ja nii need kulutused tekivad.

Ja ei ole mõtet luua organisatsiooni, mille raames keegi midagi teha ei taha. Võtke seda summat kui sümboolset makset, sest reaalsuses see seda on. Ma võin ka kinnitada, et MTÜ tegelikud aastaeelarved tulevad kindlasti viiekohalised ning neid sissetulekuid tuleb oluliselt enam kui see mõnisada krooni.

Aga nagu Kyng ütles: "ühel organisatsioonil on väga raske elada puhtalt õhust ja armastusest".

Ave Maria teisena välja käidud kartuse kõrvaldamisele pühendaksin ma aga juba üksjagu rohkem tähemärke. Alustuseks võin käsi südamel kinnitada, et MTÜ eesmärgiks on tõesti korralda rohkem võistluseid ja koolitusi, kaasata Vikipeedia tegevusse uusi inimesi ja organisatsioone, tutvustada Vikipeediat ja selle võimalusi laiemale auditooriumile jne.

Aga ma arvan, et mitte ajakulu ei ole siin see oluline faktor, millest me kõnelema peaksime. Kui näiteks artiklikirjutamise võistlused tähendaksid ainult ajakulu siis me neid ju läbi viia ei sooviks. Aga me ju soovime, sest me usume, et sellele pühendatud aeg ja vaev tuleb kuhjaga tagasi värske kaastöö näol ning loodetavasti lisandub selle abil ka uusi kaastöölisi.

Kes on 16 kella liige Poolaliikmelised mehed Tema suurus

Seega mitte kvantiteet vaid kvaliteet on see, mida me taga aja peame. Me peaksime oma ressursse kasutama võimalikult otstarbekalt ja ka aeg on üks sellistest ressurssidest — arvatavasti neist kõige olulisem. Ma usun, et MTÜ aitab seda saavutada ja kuigi me kulutaksime nö kõrvalisele tegevusele senisest rohkem aega, tuleb see tagasi uue kaastöö näol ning toob kaasa uute vikipedistide esilekerkimise ning inimeste teadlikuse kasvu Vikipeedia osas. Pea kõik lisanduv nö kõrvaline tegevus oleks ju tehtud Vikipeedia heaks ja ma loodan, et MTÜ aitab neid tegevusi oluliselt lihtsustada ning pakub ka ühtlasi uusi võimalusi.

Püüame selle poole, et kui eestikeelse Vikipeedia positsioon suuremate Vikipeediate nimekirjas muutub siis see muutus viib meid ülespoole. Ning ärme unusta ka võrukeelset Vikipeediat. See on siiski kogukonna ühisprojekt ja me teeme seda eesti keele heaks.

Olen ise ühe MTÜ juhatuses. Koostööpartner oleks ehk parem sõna. Me saame Horisondis avaldada tasuta reklaam ja viimasel neljapäeval sai arutatud ka näiteks võimalust korraldamaks fotokonkurssi läbi nende.

Kes on 16 kella liige Napunaiteid seksuaalse keha suurendamiseks

Ei ole sellist plaani, et mingit infot kellegi eest varjata. Lihtsalt pole tarvis kohe kõike plaanitavat ning kuulujutu tasemel olevat esimesel võimalusel üles riputada — seda võiks enne kuskil vähe läbi arutada. Aga juba toimunud sündmused võiksid mingil omaette leheküljel kirjas olla. Seda enam, et see arutelu kipub jälle nurgataguseks asjaks. Eks ma pean siis jälle siin see lapsesuu olema. Ja minu jaoks ilmneb kogu arutelu juures mingi üldine hoiak, mis sunnib ka ehk veidi üle reageerima.

TULI üleskutse: aitame ühiselt avalikku sektorit kriisiolukorras

See siin ja seal teisel lehel pole ju mingi arutelu, kui kõik läheb ikka kirja nii, nagu Ivo heaks arvab. Mille poolest see meililisti arutelu erineks?

Pealegi, miks ma peaksin meile saatma inimestele, kes arutelus ei osale. Ma arvan, et kõik, kes oleksid asjast huvitatud, peaksid kokku saama ja vahetult asjad selgeks rääkima. Praegu on ju lihtsalt nii, et Ivo annab teada, kuidas asjad on, võtke või jätke. Tema "kinnitab käsi südamel", et hakkab olema nii ja naa. Kui keegi avaldab arvamust, siis saab vastuseks "miks me kogu aeg vaidleme" mis kostab küll rohkem nii, et miks te mulle vastu vaidlete.

Võib-olla siis ikka ei peaks tegema organisatsiooni, mis kuidagi Vikipeedia nimel esineb. Sellel ühingul peaks mingi teine nimi olema; selliseks tegevuseks sobib minu arvates osaühing või aktsiaselts, mitte aga vabatahtlike võrdsete liikmete ühendus.

Kas kogu see MTÜ tegevus hakkakski olema selline nagu praegu see asutamine? Et kõik on juba ette ära otsustatud, ilma et vaevutaks Kes on 16 kella liige põhjendama vt aasta alguse arutelu ; paar inimest esitavad ettepanekuid, mida ignoreeritakse; ja ülejäänud ei arva midagi. Ja kas näiteks võistlused ja muud projektid hakkavadki edaspidi olema mingid sooloprojektid, millest teised tagantjärele teada saavad. Ja teemadel, millest ainult üksikud inimesed kirjutada oskavad.

Muide, kes neid IT-artikleid toimetama hakkab? Senise kogemuse põhjal on need vist ühed jubedamatest. Mina panin oma nime kirja ainult selleks, et püüda kuidagi ohjeldada midagi, mis tundub katsena hoida kogu Vikipeediat samasuguse kontrolli all nagu on praegu esileht või piltide valimine või Rubiku kuubik jne, mille puhul keegi nagu ei tohikski suud lahti teha.

Ja ka tegevuse kirjeldus ei saa olla mingi sisutu loosunglik mull-mull nagu arendamise propageerimise saavutamine. Minu arvates oleks ühendust äärmisel juhul tarvis ainult kui juriidilist keha konkreetsete ürituste jaoks raha küsimiseks ja selle administreerimiseks, eelkõige selleks, et võimalikud annetajad saaksid annetatud raha valutult kuludesse kanda.

Sellest ei saa teha mingit massiivset ja kulukat organisatsiooni, mille ülalpidamine kogu sissetuleku ära sööb ja seni Vikipeedia sisule pühendatud aja endale nõuab. Kõiki neid teisi asju saab ju teha ka ilma organisatsioonita, nagu me oleme ka norra võistlusega tõestanud.

Organisatsioone ei looda selleks, et keegi saaks oma visiitkaardile kirjutada "juhatuse esimees". Praegu igatahes selline mulje jääb. Minu meelest on ta Kes on 16 kella liige väheseid, kes üldse reaalseid samme Vikipeedia promomise suhtes on ette võtnud. Ja, mis on seal halba, kui keegi aktiivne saab omale kaela MTÜ esimehe vms tiitli? Väga tubli temast. Ainult ma ei saa aru, keda ta siinjuures koondab ja kelle tööd ta organiseerib. Mõnda lugejat, administraatorit või muidu toredaid inimesi.

Mis list see nüüd olema saab. Samahästi võib asju ju ka siin arutada???? Samuti on oluline välja töötada konkreetne tegevuskava, mitte selline asi, mille kohta eespool öeldi mull. Mulle paistis ta samuti ühe suure ümmarguse jutuna. Ja üldse, alustuseks me peaks siiski kokku leppima, kas MTÜ esindab eesti suur suurus liige cm võro vikit või liikmeid, ning kes nendeks liikmeteks olla võivad, kas Leon võib?

Mis eesmärk tal siis ikkagi on ja kas seda on vaja. Kas vanaviisi ei saa???? Ei jää meil ka keegi igavesti Vikipeediaga tegelema ja nõndasamuti hakkavad vahetuma juhatuse liikmed.

  • Vikipeedia arutelu:MTÜ Wikimedia Eesti/Põhikiri – Vikipeedia
  • MTÜ-l on iseseisev raamatupidamine, sümboolika ja pitsat.
  • Seminarid - Organic Estonia
  • Massaaz liikmete suuruste suurendamiseks

Ning kui MTÜ liikmed pole juhatusega rahul siis peaks olema samuti täitsa mõistetav, et säärane juhatus järgmist aastat pukis ei ole. Seega demokraatliku organisatsiooni puhul ei ole vist väga võimalik, et keegi mingeid nurgatagusi võimumänge vms.

Ma püüan pidevalt iga oma seisukohta ära põhjendada ja parandage mind, kui ma eksin, aga mulle vähemalt tundub, et seni on see õnnestunud. Võin ka tunnistada, et mõne möödalaskmise olen teinud — näiteks tahtsin ma seda alguses oma kasutaja alamlehena hoida, et mõtet enne arendada jõuaks, kui see Vikipeedia nimeruumi üles seadmiseks piisavalt küpse on nagu näiteks Ave Maria on geoloogia-teemalise võistluse kohta infot riputanud ainult oma kasutaja alamlehele.