Kuid kui silmapiiril terendab Nobeli preemia, on kõige tähtsam olla ise justnimelt see esimene avastaja. Die tägliche Mittheilung seiner Ideen, das stete Reiben der Meinungen gegen einander läße nicht leicht Irrthümer aufkommen, die nicht bald ihre Critik oder Berichtigung fänden. Kuid pärast narkootikumide MachoMani kasutamist tundsin end nagu päris mees.

Maybe in time he will explain why he did it. Nanoteadus Belli laborites Belli laborites mis erinevalt Lawrence Berkeley laboritest on kaubanduslik ettevõte ja ka paljudes teistes keskustes käib praegu forsseeritud uurimistöö tahkisefüüsikas, kaasa arvatud nanotehnikas mis haarab ka molekulaarelektroonikat. Kui transuraanide uurimisel on tegu põhiliselt fundamentaalfüüsikaga, siis nanoteadusel võib olla ka palju suurt äriedu lubavaid rakendusi, näiteks odavad molekulaarlaserid, molekulaararvutid tohutu arvutusvõimsusega, ülijuhtivad polümeerid jne.

Paljudest sel alal edukatest teadlastest hakkas viimastel aastatel järjest suuremat tähelepanu äratama praegu aastane Jan Hendrik Schön. Ta oli kaitsnud doktorikraadi Konstanzi ülikoolis Viimane oli rahvusvaheliselt kuulus kui suurepärane eksperimentaalfüüsik ja kõrgtemperatuursete ülijuhtide spetsialist ning parajasti otsimas noort kaastöötajat.

Schöni koostöö Batloggiga ning keemikust proovidevalmistaja Christian Kloci ja teistega osutus erakordselt tulemusrikkaks: kahe aasta jooksul avaldati molekulaarelektroonika alal enam kui 60 artiklit sellistes soliidsetes ajakirjades nagu Nature, Science, Phys.

See kõik tekitas muidugi äärmiselt suurt tähelepanu ja Schöni vaadati kolleegide poolt kui hiilgavat tähte, kes viis nanoteaduse ja -tehnoloogia ülimalt huvitavatele ja futuristlikele aladele.

Ta töötas probleemide kallal, millega ka sadu Pihustid suurendamiseks Sex Dick mahus teadlasi üle maailma tegeles, kuid ta tulemused olid niivõrd ainulaadsed, et võis juba aimata Nobeli preemia kontuure mitte eriti kauges tulevikus Physics Today, nov Ja siis tuli katastroof — hiilgus lõppes hävinguga.

Seda fakti oli veel kuidagi võimalik seletada: ehk oli asi katseobjektide erilistes omadustes, ehk oli tal erakordselt osav proovidevalmistaja? Kuid Loodi komitee, mida juhatas Malcolm Beasley Stanfordülesandega lähemalt uurida Schöni töid. Kuuel juhul ei saadud sohki kindlaks määrata, kuid leiti, et tulemuste analüüs oli lohakas, halvasti dokumenteeritud ja kõvasti allpool normaalset standardit.

Beasley aruanne [7] sisaldab ka hulgaliselt konkreetseid pettusenäiteid. Nüüd võib esitada palju küsimusi. Miks hakkas Schön, kes kahtlemata on võimekas teadlane, sohki tegema? Miks ei avastanud seda tema kaasautorid? Miks läks nii kaua aega, enne kui teadlaste kogukond sohile reageeris? Kas ta võis tunda survet Belli laborite poolt, kus temalt nõuti järjest uusi ja järjest põnevamaid tulemusi? Võis ju ka nii olla, et ta ise uskus, et ta fabritseeritud tulemused kirjeldavad tegelikke füüsikalisi efekte ja et on vaid ajaküsimus, millal ta ise või teised teadlased need katsetes kätte leiavad.

Kuid kui silmapiiril terendab Nobeli preemia, on kõige tähtsam olla ise justnimelt see esimene avastaja. Selles võidukihutamise meeleheites jõudis Schön lõpuks uue publikatsiooni avaldamiseni iga kaheksa päeva järel. Kas ta koostas oma katsetulemuste kirjeldusi üleoleva ah-ma-tean-naguniimis-sealt-välja-peab-tulema tundega? Üleoleva — või fanaatilise, või haiglase? Ta vallandati Belli laboritest Küsimusi tõuseb ka seoses Batloggiga, kes on enamiku nende artiklite kaasautor, mille kohta komitee kinnitas, et tegemist on sohiga.

Kuidas oli võimalik, et tema kui Schöni šeff ja mentor Belli laborites ei avastanud valskust, mida kahe aasta jooksul publitseeriti ühes artiklis teise järel tõe pähe? Komiteel ei läinud ju rohkem aega kui paar kuud, et kindlaks teha sohk — tulemuste võltsimine, ebarealistlik täpsus ja efektid, mis on üksteisega vastuolus.

Oleks võinud oodata, et Batlogg, kes oli keskne kuju tulemuste levitamisel nii teaduskonverentsidel kui finantseerijate juures, oleks nendesse ka põhjalikult süveneda püüdnud ja lõppude lõpuks ebaaususe ära tundnud.

Cobeco Kobra (30 Tabs) | Desiree Erootikakaubad

Kas see võis olla nii, et ta siiski hakkas midagi aimama juba sügiselkui kriitikat oli tulnud? Talle heidetakse ette, et tema roll maailmarändurina ja tulemuste ettekandjana oli väga mugav ja igaks juhuks? Sest kui tulemused oleksid olnud korrektsed, siis on tõenäoline, et neid mõlemaid oleks hinnatud Nobeli preemia väärilisteks ja sel juhul oleks Batlogg koos Schöniga esinenud poodiumil Stockholmi kontserthoones.

Kuid kui loota au jagamisele, siis peab ka olema valmis kriitikat jagama! Huvitav on asjaolu, et mõlemad komiteed vabastasid kõik Ninovi ja Schöni 34 kaasautorit võltsimise või võltsimisest teadlik olemise süüst.

Tooted kirjeldus

Kaasautorite vastutuse küsimus jääb siiski lahtiseks ja võib loota, et põhjalikel aruteludel füüsikute seas räägitakse need probleemid selgemaks. Kaasautor, kes hiljem ju lisab artikli oma publikatsioonide nimekirja ja kasutab seda oma karjääri edendamisel, peaks siiski ka vastutama selle eest, et artiklite teaduslik sisu oleks õige, vaatamata sellele, et tema enda panus võibolla puudutab ainult mõnda osa tööst.

On tõstatatud ka küsimus, kellel õieti on õigus kirjutada oma nimi artikli autorite hulka. Eugen Tarnowi hiljutine küsitlus Ameerika Füüsika Seltsi liikmete seas ca vastust näitas, et rohkem kui nelja autoriga artiklite autoritest arvas tervelt veerand, et nende viimases artiklis olid neljas ja järgnevad autorid üleliigsed. Peeti õigeks, et autorite hulka kuuluksid need, kes on osalenud uurimuse põhimõttelises ja praktilises kavandamises, läbiviimises ja tulemuste interpreteerimises, kuid finantside muretsemise, andmekogumise ja töörühma üldise juhendamise märkimine peaks jääma vaid tänuavalduste rubriiki Physics World, septlk 17 — On olemas ka vastupidine probleem — töö, mis tegemise ajal tundub olevat rutiinne ja mitteatraktiivne, vormistatakse artikliks, mille autorite koosseisust jääb ühel või teisel põhjusel mõni tegelik osaline välja; kui siis mõnes hilisemas kontekstis osutuvad tulemused vägagi silmapaistvateks, on tõelist autorlust Pihustid suurendamiseks Sex Dick mahus mitte võimatu, siis igal juhul üsna raske välja selgitada.

Kuid ajakirjad, eriti Science ja Nature, kus suur osa Schöni artikleid avaldati, ei ole sellega pääsenud kriitikast. Vastuseks kirjeldab Nature 3. Nature töökuulutuste rubriigi toimetaja märgib 1. Kuid siiski tundub, et toimetuste kiusatus avaldada oma ajakirjas põneva sisuga artikkel Nobeli preemia lõhnaga!

Niisamuti tundub, et retsensentidel on vahel kiusatus ilma pikemalt mõtlemata tagasi lükata vastupidiste sotsioloogiliste parameetritega töö — tundmatud autorid Pihustid suurendamiseks Sex Dick mahus instituudist kaugel suurtest keskustest ja töö, olgugi et igati korrektne, seetõttu natuke teises tonaalsuses kui teadusuuringute ühiskatla ümber istujatel.

Nimetatud kaks skandaali on kahtlemata kahjustanud füüsikat ja füüsika positsiooni ühiskonnas. Arvatavasti on suurenenud skepsis füüsika tulemuste suhtes üldse, lisaks sellele on paljud doktorandid ja nooremad teadlased kaotanud väärtuslikku aega, katsudes kinnitada ja edasi arendada võltsitud tulemusi.

On siiski rõõmustav, et füüsikud ise avalikustasid petuartiklid ja otsivad nüüd abinõusid, mille abil saaks niisugust võltsimist tulevikus takistada.

Nobeli preemiad Nagu juba oleme nentinud, on paljud asjatundjad leidnud, et eespool kirjeldatud teaduslikud tööd oleks võinud olla Nobeli preemia kaliibriga, ja võib oletada, et ka Ninov ja Schön ise mõtlesid niisamuti. Nobeli preemia saamiseks on enamasti tarvis olla esimene, kes suure avastuse teeb. See, kes publitseerib võltsitud tulemusi, mida õigel ajal ei ole avastatud, võiks teoreetiliselt preemia saadagi.

Ja kui võltsimine alles hiljem selgub, tekib suuri probleeme. Siinkohal võib nimetada, et Schön, Batlogg ja Kloc võtsid Rootsi Kuninglikul Teaduste Akadeemial ja teistel Nobeli preemiate väljaandmist otsustavatel institutsioonidel on suur vastutus ja nad peavad tegema kõik, mis nende võimuses, et garanteerida preemiate jagamise aluste ja premeeritute ausus. Vähemalt füüsika ja keemia alal pole õnneks seni veel ühtegi preemiat vaidlustatud.

Huvitav lugu oli füsioloogias ja arstiteaduses, kus taanlane Johannes Fibiger — sai Siiski ei olnud siin tegemist otsese sohiga, vaid katsematerjali vigase tõlgendamisega. Võib nimetada, et Fibiger ise suri vähktõve kätte kuu aega pärast oma auhinna kättesaamist Stockholmis Järgmine Nobeli preemia vähiuurimise eest anti Enrico Fermi — võttis vastu Siin ei olnud küll tegemist väga suure veaga ja Fermi võis auhinna vastu võtta puhta südametunnistusega, sest tal oli ka mitmeid teisi avastusi, mis oleksid preemiat küllaldaselt põhjendanud.

Kui vaadata ka maailmakirjandust, siis võib nimetada vene autorit Mihhail Šolohhovi —kes Poleemika selle kirjandusliku plagiaadi üle jätkub tänaseni, kindlaid tõendeid ei ole ei poolt ega vastu, originaalkäsikirjad on kadunud, tekstoloogiliste analüüside lõppotsus näib sõltuvat tegijate eelhoiakutest [8].

Kui palju Macho Mani maksab ja kust osta?

Veel mõned kommentaarid See annab huvitava ülevaate sellest, kuidas pettus võib teadlaste tegevusse sisse sattuda ja kuidas sohk — kogemata või meelega — võib rikkuda teaduslikke tulemusi. Kas leidub ratsionaalseid selgitusi miks sohk ja pettused esinevad teadustes ja miks võib võtta palju aega, enne kui need avastatakse?

Goodsteini arvates mõjutasid kõik need kolm tegurit oluliselt ka Ninovi ja Schöni käitumist. Sohki teaduses võib ehk võrrelda dopinguga spordis. Nii nagu Ben Johnson, Katrin Krabbe, Johann Mühlegg jt, olid ka Ninov ja Schön jõudnud omal erialal tipu lähedale, kuid nad tahtsid ilmtingimata võitjateks saada — kasvõi keelatud vahendite abil. Diskvalifitseeritud sportlastel on lootust pärast paariaastast võistluskeeldu rajale tagasi tulla, sest spordireeglid, mida nemad rikkusid, ja karistused rikkumiste eest on spordikorraldajate poolt kehtestatud.

Kuid missugune saatus ootab ees sohki teinud füüsikuid, kes on rikkunud tõeotsimise kirjutamata reegleid? Ajaloost on seni? Saksa teadlane Emil Rupp —? Ta võttis N. Motti viis aastat varem ilmunud teoreetilise artikli ja väitis, et on eksperimentaalselt kinnitanud selle järeldusi lisame, et oma tuntuse teadusemaailmas pälvis Rupp 20ndatel aastatel sellega, et võttis ühe A.

Einsteini artikli valguse kvantiseloomu kohta ja kinnitas katseliselt?

Macho Man: mis see on?

Kui sai selgeks, et tegemist oli võltsimisega — tema tulemusi ei õnnestunud kellelgi korrata ja pealegi ilmnes, et Ruppi laboris ei olnud katseks vajalikku kõrgepingeaparatuurigi — võttis ta kõik artiklid tagasi ja esitas arstitõendi mis ka ajakirjades ära trükitiet ta oli olnud vaimuhaige, kui noid Pärast Teist maailmasõda töötas Rupp ühes trükitööstuse teadusliku uurimise instituudis Ida-Saksamaal [10]. Kaebus tuli ühe teise teadlase poolt, kellel ei õnnestunud tema tulemusi korrata.

Asi puhuti üles ajalehtedes — kuulus Nobeli laureaat on sohiga seotud! Kongress Washingtonis pani käima juurdluse — riiklik toetus ja sohk!! Baltimore kaitses oma noort alluvat, kuid kaotas — tema teadusgrandid lõpetati ja ta pidi lahkuma Rockefelleri ülikooli rektori kohalt.

Ajujaht ei olnud veel lõppenud, kui pärast 10 aastat kestnud uurimisi selgus, et tegemist ei olnud sohiga, vaid katsetulemuste lohaka analüüsiga vähekogenud noore teadlase poolt.

Viimane sai lisaks korralikule kahjutasule võimaluse oma teadustöö jätkamiseks. Ka Baltimore rehabiliteeriti. Ta valiti See lugu, mida võiks peaaegu võrrelda Dreyfusi afääriga Prantsusmaal, illustreerib täpse ja asjaliku teadusliku uurimise vajadust, enne kui ajalehed, kohtud ja poliitilised instantsid lavale ilmuvad. Viimasest teatas umbes 40 a. Kui Derjagin siis mõned aastad hiljem teatas, et ta on valmistanud sünteetilisi teemante, ei võetud teda enam tõsiselt.

Kuid seekord oli Derjaginil õigus, sünteetilised teemandid olid tehtud ja tema labor muutus sellel alal juhtivaks keskuseks maailmas [12]. Teaduses on oluline teha vahet teadliku sohi, lohaka analüüsi ja muude vigade vahel. Lisaks sellele ei saa mööda minna tegevusest, mis samuti nimetab end teaduseks, kuid tegelikult ei hooli füüsikaseadustest üldse ja eelistab lihtsalt nõidumist. BBC kodulehekülje Ka Ükski teine labor tema tulemusi saavutanud ei ole, kuigi on proovitud nii Jaapanis, Euroopas kui USA-s.

Oma Moskva laborisse ei lase Podkletnov teiste riikide eksperte ligi, vihjates tehnilistele saladustele.

Tõesti, teoreetiliselt siin saladusi pole, katsekirjeldus viitab üsna üheselt mingite gravitatsioonipööriste arvatavale toimele, mis teoorias ei ole põhimõtteliselt ei uudis ega ka mitte võimatu. Tundub lausa uskumatuna, et hoolimata teadlastest ekspertide hoiatustele — meelega salajas hoitud katseseade ja teooriaga räiges vastuolus olev mõõtmistulemuse suurusjärk — on Boeing Podkletnovile oma rahakotirauad lahkesti lahti teinud.

Selle pettust ja sohki täis artikli lõpetuseks võiks ehk meelde tuletada varasemate aegade ülikooliteaduse vaimsust, mida ligi kaks sajandit tagasi, Denn sein natürliches Streben ist auf Wahrheit und auf Zerstörung des Falsches gerichtet. Die tägliche Mittheilung seiner Ideen, das stete Reiben der Meinungen gegen einander läße nicht leicht Pihustid suurendamiseks Sex Dick mahus aufkommen, die nicht bald ihre Critik oder Berichtigung fänden.

Curtist ja prof Hans Rydet huvitavate kommentaaride eest. Kirjandus S. Hofmann, Rep. Oganessian et al, Nature Smolan´ czuk, Phys. C 59 Ninov et al, Phys. Ravimi koostis on järgmine: Glütseriin glütseriin. Aitab kaasa peenise veresoonte laienemisele, veresoonte lõõgastumisele. Betaan beetaan. Parandab erektsiooni, lisab tugevust ja energiat, aitab suurendada peenise suurust. Alaniin Alanin. See võimaldab teil saavutada võimas erektsiooni, aitab tunda maksimaalset seksuaalset naudingut, suurendab orgasmi seksi ajal.

Arginiin arginiin. Komponent on suurepärane potentsi stimulaator. Arginiini kasutatakse tugevuse suurendamiseks, samuti seksuaalvahekorra ajal. Glütsiin glütsiin. Tugevus MachoMan'i spray sisaldab glütsiini, millel on kasulik mõju erektsiooni suurendamisele.

Peenis muutub kõvasti, peaaegu "kivi", mis võimaldab teil oma partnerit pikema seksuaalvahekorra ajal rahuldada. Naatrium PCA. See looduslik koostisosa suurendab ka tugevust, soodustab verevoolu mehe suguelundisse. Preparaat sisaldab ka muid olulisi komponente: kofeiini, sidrunhapet, proliini, vett jne. Need koostisosad on võimelised täitma neile määratud peamist ülesannet - toime tulla meeste erektsioonihäirete probleemidega. Nüüd võib inimene tunduda täieõigusliku mehega, kes mitte ainult ei tea, kuidas, vaid ka teab, kuidas pakkuda talle meeldivat rõõmu.

Vahendite tõhusus Kas MachoMan pihustab abielulahutuse või mitte? Sarnane küsimus võib tekkida ainult nende inimeste seas, kes ei Pihustid suurendamiseks Sex Dick mahus kunagi proovinud ravimi mõju iseendale. Neile, kes on MachoMeni juba kogenud, on täiesti selge - intiimne sprei on kõige tõhusam viis tõhususe suurendamiseks ja seksuaalvahekordade pikendamiseks. Ravimi kasutamine võib mõne nädala pärast saavutada järgmisi tulemusi: Võimas püstitus.

Tugev seksuaalne ärritatus. Pikk sugu, mis toob suurt naudingut mõlemale partnerile. On võimalik pikendada seksuaalvahekordi nii palju kui mõlemad partnerid tahavad. Võime olla kirglik sugu ka pärast kõva päeva tööd, intensiivset töökoormust jne Esimest positiivset tulemust võib tunda juba pärast ravimi esmakordset kasutamist mõni minut enne seksi.

ÜLDKOGU MATERJALID

See seksuaalakt meenub pikka aega, see on särav, õrn ja kirglik samal ajal, mitmekesine ja fantastiline. Algne MachoMani pihusti on tänapäeval meie veebisaidil ostmist väärt, kuna seda müüakse tarnija ametlikus portaalis, et homme nautida suurepärast seksi teie kallimale tüdrukule. Kuidas Macho Man töötab? Enne Macho Mani pihusti rakendamist peate arvestama ravimi põhijoontega. Kui teate, kuidas seksuaalne lähedus toimib, pole kahtlust selle kasulikkuse ja tõhususe suhtes.

Macho Mani spray'i toime on ainulaadne, nii et ravimit omandavad miljonid inimesed. Mida ta teeb, mida ükski muu ravimeetod ei saa korrata? Tugevdab seksuaalset iha, kuna see soodustab genitaalide verevoolu. Suurendab iga seksuaalvahekorra kestust, kui enne sprei algust pihustati meessoost peenisele. See muudab seksi palju meeldivamaks, mõlemal partneril on võimalus saada unustamatu rõõmu intiimsest intiimsusest.

Spray suurendab mehe psüühilist kindlustunnet tema võimuses. Mõne aja pärast on võimalik keelduda preparaadi kasutamisest, kui vereringe normaliseerub, tugevus suureneb ja libiido on ka kõrgel tasemel. MachoMan töötab tõrgeteta, iga kord, kui lovers tahavad seksida, saavad nad seda ilma probleemideta teha.

Osta MachoMani pihustit saab ametlikul veebisaidil. Pihustid suurendamiseks Sex Dick mahus sellel leiad originaalseid tooteid ilma lisaainete ja lisanditeta. Miljonid kliendid on juba näinud seksispiraali kvaliteeti. Nüüd on nende seksuaalelu ainult kadedus! Narkootikumide kasutamine Toote pakendil on toodud lühike, kuid arusaadav MachoMani pihusti kasutamise juhend. Toote kasutamisel pole midagi rasket, nii et iga mees suudaks spreid sprayiga hõlpsalt pihustada oma elus õigel ajal.

Täpsemalt peate täitma järgmised sammud: Veenduge, et peenis on täiesti puhas ja lähimad nahapiirkonnad on kuivas olekus. Avage ravimi pakend, avage see õrnalt. Spray tee "psika" intiimsete piirkondade nahale. Oodake minutit, pärast seda saate oma elus edasi liikuda kauaoodatud ja kõige unustamatuma seksi poole. Kuidas suumida liikme penimaster MachoMan on aga lihtne ja mugav, aga ka ravimi enda kasutamine.

Protseduur ei kesta kauem kui 5 minutit, mis on nendel minutitel väga mugav, kui ei ole aega spetsiaalseid manipuleerimisi teha. MachoMoni seksi spray - unistus kõigist meestest, kes on kunagi varem silmitsi seisnud enneaegse ejakulatsiooni, seksuaalvahekorda võimetusega jne. Vastunäidustused On märkimisväärne, et ravimil ei ole vastunäidustusi.

Sprayit pole soovitatav kasutada ainult siis, kui isikul on üks või mitu komponenti, mis moodustavad MachoMeni. Nagu näitab praktika, on sellised juhtumid äärmiselt haruldased, nii et saate tööriista kasutada oma tervise hirmu tõttu. Seda saab teha ainult meie veebisaidil.

1. EFS juhatuse 2015.a. tegevusaruande ja majandusaruande kuulamine ja kinnitamine;

Pakume kõige soodsamaid tingimusi ostmiseks: Esialgne toode, saanud kvaliteeditõendi ja toote ohutuse eraldusmärgi. Taskukohane kauba hind. Tootel on soodne allahindlus, nii et peate oma ostuga kiirustama, kuna laos olevate kaupade kogus on piiratud.

Saate tellida toote otse saidil. Ostu sooritamiseks ei saa maja isegi lahkuda, kohaletoimetamine viiakse läbi kodus või lähimasse postiasutusse ja makse tehakse kauba kättesaamisel. MachoMani pihustatud soodsa hinna ja selle kõrge efektiivsuse poolest on parim kingitus nendele inimestele, kes on otsustanud osta vahendeid võimsuse suurendamiseks ja seksuaalvahekordade pikendamiseks. Kuidas tellida? Tellimuse tegemiseks ei pea te internetis ostma ega müüma mingeid erilisi teadmisi ja oskusi.

Lihtsalt minge ametliku MachoMani spreiplatsile ja asetage tellimus siia. See nõuab: täitke nõuetekohaselt tellimisleht ostja peaks märkima elukohariigi, perekonnanime, eesnimi ja isa tähesuurus, samuti telefoninumber, kus tal on ettevõtjaga suhelda ; oodake natuke aega, kuni ettevõtte esindaja helistab ja täpsustab tellimuse üksikasju; kinnitage tellimus ja oodake selle kättetoimetamist; tasu kauba kättesaamise eest; kasuta seda kuni viimase "psikki". Reeglina tellivad kliendid selle toote pärast selle kasutamist esimest kuud.

Abielulahutus või tõde? Kas MachoMan pihustab pettust või tõde? Kas liikme video suurus küsimust saab sageli kuulda nendelt inimestelt, kes pole toodet veel ostnud, kuid kavatsevad seda osta. Meie üheselt mõistetav vastus - MachoMan tõesti aitab, seega pole siin pettust.

See veenab miljoneid tarbijaid, aga ka arste, kes ei peida oma imetlust seksispihustamistegevuse ja tõhususe üle. Tutvumised tõelistest inimestest Tarbijate ülevaated MachoMani sprayidest võivad rääkida ravimist veelgi rohkem kui selle tootjad. Tavapärased kliendid ei petta teisi inimesi ravimi mõjust, eriti kui tegemist on intiimse teemaga nagu intiimne elu. Tänaseks kogesid paljud mehed MachoMeni tegevust, pärast mida nad ei suutnud vaikida oma fenomenaalsetest omadustest ja kõrgekvaliteedilisusest.

Igor aastane, Peterburi "Kuni Selle probleemi tõttu oli mul piinlik, et tüdrukutega tutvuda, et alustada tõsisemat suhet, sest ma mõistsin, et tulevikus oleksin väga hädas. Kuid pärast narkootikumide MachoMani kasutamist tundsin end nagu päris mees. Esiteks, mul oli tugev seksuaalne soov. Teiseks hakkas naiste sugu tundma rõõmu mitte ainult minule, vaid ka neile. Iga seksuaalvahekord kestab vähemalt pool tundi, kuigi varem ma suutsin minutit minna.

Peenis on sama kivi kui kivi, tänu millele saavad mu partnerid ja ma saan maaläni Pihustid suurendamiseks Sex Dick mahus. Üritasin neid probleeme kuidagi lahendada, pöördusin arstide poole, kuid mitte midagi aitas. MachoMan sai suhteliselt hiljuti pihustusmaterjalist, ostis kohe selle ja proovis pihustada see seksuaalorganile enne seksi.

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Ma ei unusta kunagi seda seksuaalvahekorda ega mu naitu. Me tegime armastust umbes tund, sai mitmeid orgasme, ja ma lõpuks ei tundnud mingeid probleeme erektsiooni. Jätsin ravimit ühe kuu jooksul ja tulemused mulle šokeerisid. Nüüd on mul võimalik seksida peaaegu igal ajal, isegi kui ma olen väga väsinud või pärast rasket tööd.