Pärast seda, kui üldkoosoleku päevakorrapunktid, sealhulgas kõik täiendavad küsimused, on käsitletud, võivad aktsionärid esitada juhatusele küsimusi Aktsiaseltsi tegevuse kohta. Sellist nõuet polegi ju kuskil kirjas.

Osalejate registreerimine algab Nõukogu poolt määratud üldkoosoleku päevakord ning nõukogu ettepanekud on toodud allpool: 1.

Kaapo Kakko 1+0 vs Washington

Kasumi jaotamine Nõukogu ettepanek: katta majandusaastal 1. Maksta dividendid aktsionäridele välja Sven Kunsing'u nõukogust tagasiastumine Nõukogu ettepanek: võtta teamiseks Sven Kunsingu tagasiastumine Aktsiaseltsi nõukogust. Uue nõukogu liikme valimine Nõukogu ettepanek: valida Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks üldkoosolekul aktsionäride poolt üles seatud nõukogu liikme kandidaat.

Mis minu peenise suurus

Nõukogu liikmete tasu Nõukogu ettepanek: määrata Aktsiaseltsi nõukogu liikme brutotasu EUR kuus alates 1. Ühist boonust hakatakse arvestama majandusaasta dividendide põhjal. Aktsiaseltsi põhikirja muudeti seoses Aktsiaseltsi asukoha muutumisega ning vajadusega viia põhikiri kooskõlla Eesti seaduste ning Aktsiaseltsi juhtimisvajadustega.

Broneerige liikme suurendamiseks

Oma aktsiate tühistamine ja aktsiakapitali vähendamine Nõukogu ettepanek: vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali EEK 3 võrra Aktsiaseltsi oma A-aktsia tühistamise teel, nii et aktsiakapitali suuruseks jääb EEK Aktsiakapitali vähendamise eesmärgiks on Aktsiaseltsi aktsiate väärtuse suurendamine.

Nimetatud otsuste eelnõud kui neid esitatakse on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi ruumides Akadeemia tee 33 Tallinnas.

Ainult foto suurendab peenise

Pärast seda, kui üldkoosoleku päevakorrapunktid, sealhulgas kõik täiendavad küsimused, on käsitletud, võivad aktsionärid esitada juhatusele küsimusi Aktsiaseltsi tegevuse kohta. Aktsiaseltsi Aktsiaselts võib koopiate tegemise eest küsida mõistlikku teenustasu. Kirjalikud või digiallkirjastatud teated esindaja määramise või esindaja volituste tagasivõtmise kohta võib saata Aktsiaseltsi allpool sätestatud kontaktaadressile kuni kella ni hommikul Eesti aja järgi Füüsilisest isikust aktsionärid peavad kaasa võtma kehtiva isikut tõendava dokumendi.

Liikme suurus on oige

Aktsionäride esindajad peavad kaasa võtma kehtiva isikut tõendava dokumendi ja kirjaliku volikirja. Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta ka kehtiva registrikraadi koopia.

Kirjutatud Kogukonna uudiste partner Täna teatame oma suuruselt teisest päevas kokku uuest juhtumist. Peame veenduma, et me ei kuulu nende teiste riikide hulka, kus nende juhtumid plahvatavad. Meil on veel aega tegutseda.

Kõik välisriigi asutuse poolt väljastatud dokumendid peavad olema kas legaliseeritud või apostiliga kinnitatud ning eesti keelde tõlgitud.

Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus üldkoosolekul hääletada, fikseeritakse aktsiaraamatu põhjal seisuga kell Küsimused üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta võib saata 21 kella liige allpoolmärgitud kontaktaadressidele.

MTÜ-l on iseseisev raamatupidamine, sümboolika ja pitsat. Seadus ei nõua.