Sai Liinal neljas. Tarede juurde on ka vajalik uus Kavas on 4-ndalase kestvusega su- puurkaev, kuna vana kaevu veest on vekodu eesti keelt rkivatele laste- leitud ebasoovitavaid baktereid, le. Suurt muret teeb peab jrjekordselt suvekodu korral- vajadus kahe veekloseti sisseseade damisele mtlema.

Ta ju-tustas, et ta oli sdal, kui Saare" positsioon olikusagil Eesti ja Gotlandi vahel, lukusta-nud neli magavat meeskonnalii-get kajutisse ja sundinud kapte-nit signaalpstoliga hvardades, vtma kursi vastu Gotlandi ran-nikut.

Pereterapeudid

N i i juhtuski, et laev sitis rahulikult neljaslmelise kiiru-sega sisse Slite sadamasse. Lembit Zielinski lahkus p-rast seda nnestunud hivamis-aktsiooni laevalt ja Rootsi ameti-vimud alustasid tema lekuula-mist. Tema varjupaiga taotluse otsustavad vimud tavalises kor-ras. Saatkond soovis nd kok-kusaamist Lembit Zielinskiga, kes aga keeldus sellest.

Nagu selgub, Papaveri zoom liige ole Lembit' Zielinskil perekond Eestis.

Ajaleht Expressen" jutustab, et Lembit Zielinskih noore merekooli lpe-tanuna veti ndatel aastatel kord ra rahvusvaheline mere-mehepass ja ta oli vahepeal sun-nitud end lal pidama taksojuhi-na; Kalastusinspektsioonilaev ,Saare" sai Rootsi kaitseve- ringkonna lemalt vljasidu loa samal peval ja lahkus sadamast-kell Lembit Zielinski toime-tati Visbysse lekuulamise jt-kamiseks. Energiline toetus on tulnud ksi National Gitisens' Coalition'i kest. Esialgselt oli kavas seda peva pidada Suurenda 5 minutit tles, et peva mte on lemaailmselt thelepanu juhtida nendele mijonitele inimeste-le, kes kannatavad N.

Liidu trannia all nii Balti riikides kui ka Ida-Eu-roopas. Sellega sobib Musta paela aktsioo-n pn musta lindi riputamine vastaval peval sil-mapaistvale kohale oma kodu ette, auto antenni otsa vi rinda ja selleks kaasa tmmata oma naabreid, spru, kaastlisi, kohalikke poliitikuid jt.

Hess rhutas, et E K N - i poolt alus-tatud aktsioon on leidnud lemaailm-set toetust. Keldriakendele sissemurdmise vastu metallkaitsed.

Papaveri zoom liige

Tasuta hindamine. Helistage: tkoja tel. Kahanev lumi ja pikenevad pe- te plekk-katuste asemel. Samuti on vad kuulutavad kevade lhenemist, insuleeritud tarede lagesid ja seinu.

Tutorial: Come realizzare dei papaveri di carta crespa - La Figurina

Hakkame tahtmatuh tegema plaane Td on enamuses tehtud talgute kor-eelolevaks suveks, mis siin tavaliselt ras. Vaja oleks veel uuendada poiste peale lhikest kevadet nagu le tare sisemus, esmaabi ruum ning saabub.

Meie elu, April 10, 1986, page 4

Samuti vajaksid Eks ole kevadel ja suvel ka oma kaks tare seest vrvimist veel enne mured ning rmud. TENS juhatus suvekodu algust. Suurt muret teeb peab jrjekordselt suvekodu korral- vajadus kahe veekloseti sisseseade damisele mtlema. Taas otsime kas- poiste taresse, samuti nende tare in-vatajaid, abisid, kgipersonali ja sulatsiooo. Samuti vajab seltskonna-muidugi ka lahkeid annetajaid nii ruum insuleerimist ja seest lpeta-majandusliku abi kui ka tjuga, mist.

Papaveri zoom liige

Tarede juurde on ka vajalik uus Kavas on 4-ndalase kestvusega su- puurkaev, kuna vana kaevu veest on vekodu eesti keelt rkivatele laste- leitud ebasoovitavaid baktereid, le. Algab phapeval 6. Nende nud nd juba le 25 aasta. Haamer rrii T. Seltsi V Majas phapeval, 6.

Papaveri zoom liige

Ka paarikmneminutiline ootamine el Srra. Prast vperandtunnilist vaheaega esitas Eesti Rahvapillide Orkester noore juhi, Marja-Leena Roosi juha-tusel kolm rahvatantsulugu: ,Eide-ratas", ,Kalamies" ja ,Tuljak", saa-des kordamistnudva aplausi.

Papaveri zoom liige

Papaveri zoom liige on organisatsioon, kus k-sikes ttavad kolm generatsiooni juba viis aastat, pdes levitada Seksuaalne liige maailma suurim suurus edasi kanda eesti rahvapillide kasu-tamist ja mnguoskust. Enno unapuu esitas rea estraadi-laule ja,Ritmika" vimlejad pakku-sid pallidega vimlemist, saades tub-li aplausi. Eeskava lpunumbriks esitas T.

Kungla" mne rahvatant-su, lpetades hoogsa ,Tuljakuga".

Kahjuks lks tekstist dajad, E. Metsala juhatusel esitas mitu tud l i l l i. Esimese numbrina ettenhtud Eesti Rahvapil-lide Orkestri esinemine tuli orkest-rijuhi, Mrja-Leena Roosi palvel jt-ta kava teise ossa, sest he orkestri-liikme tkohustus ei vimaldanud tal kella kolmeks kohale tulla. Parandus- ja uuendustd ei noored!

Papaveri zoom liige