Üha laienevad internetibaasiliste sotsiaalsete võrgustike mõjud ja UGC User Generated Content ehk kasutajate endi poolt sisu tekitamine - foto- ja videoalbumid, blogid. Projektis on ka hea meel võtta oma raamatukogus kvalitatiivne töö. Mobiil-ID soodustab suurt turvalisust nõudvate e-teenuste, näiteks e-panganduse, e-maksuameti, kasutamist, muutes selle võimalikuks ka avalikus internetipunktis või välismaal viibides.

See annab ülevaate biokütuste säästva tootmise ja kasutamise põhiprobleemidest ja väljavaadetest.

Stock Foto kasutamise suurendamine Liikme

See põhineb ulatuslikul kirjandusuuringul, võttes arvesse hiljutisi suuri ülevaateid. Keskendutakse nn esimese põlvkonna biokütustele, arvestades samas edasisi arengusuundi. Ressursside tootlikkuse suurendamise üldises kontekstis uuritakse võimalusi biomassi tõhusamaks ja jätkusuutlikumaks tootmiseks ja kasutamiseks.

Stock Foto kasutamise suurendamine Liikme

Eelkõige käsitletakse "kaasaegset biomassi kasutamist" energeetilistel eesmärkidel, näiteks biomassi, mida kasutatakse soojus- ja elektrienergia koos tootmiseks, ning vedelaid biokütuseid transpordiks, ja see on seotud biomassi kasutamisega toiduainetes ja materjalides.

Kui biomassi tootmise tõhususe suurendamine mängib jätkusuutlikkuse suurendamisel teatud rolli, sõltub edu lõppkokkuvõttes biootiliste ja abiootiliste ressursside tõhusamast kasutamisest sh näiteks autoparkide suuremast kütusekulustkuigi kõik asjakohased strateegiad selle eesmärgi saavutamiseks nt kõrge loomse toiduga toitumise muutmine ja toidukadude vähendamine jäävad käesoleva aruande raamest välja.

Stock Foto kasutamise suurendamine Liikme

Kas teadsite? Biokütuste kasvatamine suurendaks seda.

Stock Foto kasutamise suurendamine Liikme

Jaga seda.