Et suurendada oma kliendibaasi, peaks ettevõte tegelema oma kuvandi loomisega, kasutades selleks internetiturunduse võimalusi. Kui ettevõte on juba aga mõnda aega tegutsenud ning plaanitakse juba suuremat kasvu, siis sageli vajab see tükk maad suuremaid ressursse kui äri esialgne püsti panek. Oma äri püsti panemiseks on Eestis võimalik taotleda mitmeid erinevaid toetusi. Börsiaktsiaselts peab otsuse eelnõu avalikustama ka oma kodulehel. Allkirja notariaalset kinnitamist asendab hääletusprotokolli digitaalallkirjastamine käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud isiku poolt. Juhatuse liikme ametiaja pikendamine

Ka turundusmeetmestiku loomise aluseks on vajalik uurida enne, milline on potentsiaalsete klientide tarbijakäitumine. Läbi turundusuuringu on võimalik teha järeldusi, milliseid sihtgruppe on läbi milliste müügitoetusvahendite võimalik püüda.

  • Suure liikme suuruse kondoomid
  • Mis on peenise suurus 16-aastane
  • VPS vs.
  • Liikme suuruse reiting

Antud lõputöö eesmärgiks oli Milliseid viise laiendamise voimalusi ettepanekuid ettevõttele Moonstar OÜ kliendibaasi laiendamiseks lõpptarbijate seas. Eesmärgi saavutamiseks analüüsiti turunduse teoreetilisi allikaid, mille abil pani autor küsimustiku ja viis läbi ankeetküsitluse. Saadud tulemused analüüsiti, kasutades kirjeldavat statistikat. Lisaks viis autor läbi intervjuu ettevõtte juhiga, et tuvastada ettevõtte hetkeolukord ja sihid.

Saadud tulemuste alusel tehti järeldused ja ettepanekud ettevõttele turundusmeetmestiku loomiseks.

Äritegevuse globaalne laiendamine: Google'i head tavad

Kvalitatiivsest uuringust selgus, Video kursused suurendavad elemente ettevõttel puudub hetkel turundusmeetmestik. Ettevõte on loobunud oma toodete müügist jaekaubanduses ning hetkel kättesaadav lõpptarbijale vaid läbi informatiivse kodulehe.

Ettevõte on hetkel pigem keskendunud allhangetele, kuid on seadnud eesmärgiks jõuda lõpptarbijateni ka omatoodanguga. Läbiviidud kvantitatiivse uuringu tulemustest selgus, et ettevõte Moonstar toodang on Eestis kui sihtturul vähetuntud.

Kuidas suurendada seksuaalset liiget ainult rahvaagendi poolt Kuidas suurendada vaikest liiget

Et suurendada oma kliendibaasi, peaks ettevõte tegelema oma kuvandi loomisega, kasutades selleks internetiturunduse võimalusi. Suurem osa uuringutele vastajatest otsib enne ostu sooritamist eelnevalt infot läbi otsingumootorite ja on mõjutatud lähedaste arvamusest.

  1. Ka turundusmeetmestiku loomise aluseks on vajalik uurida enne, milline on potentsiaalsete klientide tarbijakäitumine.
  2. Tavalise liikme suurus
  3. Kliendibaasi laiendamise võimalused Moonstar OÜ näitel - TTK/UAS Repository
  4. 3 viisi VPN-i säästmiseks raha, mis teie meelt lööb - Elu -
  5. Kuidas suurendada liikme seksuaalset elundit

Praegusel ajal, mil suurem osa infot liigub ka läbi sotsiaalmeedia, võetakse rohkem arvesse ka teiste samu tooteid kasutanud tarbijate tagasisidet.

Tasuks leida edasimüüjaid kuna ostjad otsivad küll Internetist infot kuid eelistavad kodutekstiili tooteid osta füüsilisest poest. Abstract [en] The aim of this graduation thesis Opportunities for expanding the customer base on the example of Moonstar OÜ is to make proposals to Moonstar to create a marketing mix. Thesis consists of two main parts.

Kas pangad keeravad laenukraanid kinni?

The first chapter outlines the importance of marketing activities: the importance of marketing research, mapping of target audiences, consumer buying behavior and the need for internet marketing for the company. The second section describes the influencers of the marketing mix. The empirical part gives an overview of the current situation and goals of the researched company and describes the results of the quantitative research carried out in this thesis.

The quantitative survey conducted through a questionnaire among potential consumers.

Millised tooted aitavad kaasa liikme suurenemisele Peenise rekordi suurus

The results are analyzed using descriptive statistics. Proposals and conclusions are then made to create marketing mix to expand the company's customer base.

A qualitative study revealed that the company does not currently have a marketing mix.

Vaakumpump Suurendage liikme videot Moota oigesti pikkuse pikkuse ja paksuse

The company has terminated the retail sale of its products and is currently only accessible to the end user through an informative website. The company is currently focused on outsourcing, but has also aimed to reach end users through its own production.

The results of Milliseid viise laiendamise voimalusi quantitative survey showed that the production of Moonstar is not well known in Estonia as the target market.

Kuidas suurendada peenise vere laagrit Kuidas suurendada meesse munn suurust

In order to grow its customer base, the company should work on creating its own image using the Internet marketing opportunities. Most survey respondents search in advance through search engines before making a purchase and are influenced by the opinions of friends and family.

Abstract [en]

At a time when much of the information is flowing through social media, feedback from other consumers who have used the same products is also being taken into greater consideration.

Finally, it is a good idea to present products in a both of the sale channels as the consumer prefer search for the information on the Internet but prefer to buy home textiles at a physical store.

Item Type:.