Otsesed valimised ehk valimistulemuse kindlakstegemisel lähtutakse valimistel osalenud isikute tahteavaldusest, mitte valijameeste või mõne muu organi vahendusel tehtud otsustest. Järgnevalt võrreldakse erakondade võrdlusarve ja kõigepealt saab mandaadi see erakond, kelle võrdlusarv on suurem. Iga kandidaat, kes saab lihtkvoodiga võrdselt või rohkem hääli, osutubki isikumandaadiga valituks. Selleks jagatakse valimisringkonnas hääletanute arv mandaatide arvuga. Kuidas selguvad valimistulemused?

Millised on valimisõiguse põhimõtted?

Valimistel võivad osaleda nii erakonnad kui ka üksikkandidaadid. Erakond saab kandidaadid üles seada valimisringkonnas.

See mojutab liiget Kuidas laiendada liige

Kõigist ringkondades ülesseatud kandidaatidest koostab erakond üleriigilise nimekirja. Vaata, kuidas sinu häälest saab mandaat.

Võta meiega ühendust

Kuidas selguvad valimistulemused? Valimistulemuste selgitamisel lähtutakse proportsionaalsuse põhimõttest. Iga erakond saab Riigikogus kohti vastavalt oma kandidaatidele antud häälte summale — mida rohkem hääli, seda rohkem kohti ja vastupidi.

See mojutab liiget 4,5 cm paks

Valimistulemused selguvad kõigepealt valimisringkonna tasandil, kus jaotatakse isiku- ja ringkonnamandaadid. Alles pärast seda jaotatakse üleriigilised kompensatsioonimandaadid.

MAIS FOOKUSES

Mandaate on kokku ehk sama palju kui kohti Riigikogus ja need on jagatud valimisringkondade vahel. Kuidas mandaadid jaotatakse? Kõigepealt selgitatakse välja isikumandaadid.

Fukushima (Japan) Nuclear Power Plant Explosion 12 March 2011

Selleks jagatakse valimisringkonnas hääletanute arv mandaatide arvuga. Tulemuseks saadakse ringkonna lihtkvoot. Iga kandidaat, kes saab lihtkvoodiga võrdselt või rohkem hääli, osutubki isikumandaadiga valituks.

 1. Никто из его предшественников не сумел привлечь к себе такого числа адептов или же добиться того, чтобы его догма проложила себе путь через столь огромные пространственные и временные пропасти.
 2. В течение целых геологических эпох многие миллиарды ног исходили этот пол вдоль и поперек, не оставив и следа на его непостижимо неподатливом веществе.
 3. Keskmise suurusega liige poisid
 4. Kui palju keskmine liige paksus
 5. Kuidas moota peenise suurust

Ringkonna tasandil erakonna kandidaatidele antud hääled liidetakse ja saadud summat võrreldakse lihtkvoodiga. Erakond saab nii mitu ringkonnamandaati, kui mitu korda ületab summeeritud häälte arv lihtkvooti.

Kui erakond on ringkonnas juba saanud isikumandaate, arvatakse need ringkonnamandaatide arvust maha. Erakonna ringkonnanimekirjas reastatakse kandidaadid vastavalt saadud häälte arvule.

Saame olla abiks

Kompensatsioonimandaadid selguvad pärast mandaatide jaotamist ringkondades. Belgia matemaatiku järgi nime saanud meetod võimaldab mandaate nimekirjade vahel jaotada võimalikult proportsionaalselt ehk nii, et mandaate on võimalik saada ka vähem hääli kogunud parteidel.

Kompensatsioonimandaatide jaotamisel osalevad ainult need erakonnad, kes ületavad valimiskünnise. Vaata, kuidas mandaadid jaotatakse: Tutvu valimiste üksikasjadega Valimised Eestis veebilehel.

See mojutab liiget Kuidas suurendada meeste vaarikust laiuses

Riigikogu valimistel kasutatav kompensatsioonimandaatide jaotamine modifitseeritud d'Hondti jagajate meetodil annab väikese eelise rohkem hääli kogunud erakondadele.

Eestis kasutatakse veidi muudetud jagajate jada, kus jada elemendid alates kahest on astendatud 0,9-ga.

See mojutab liiget Kuidas suurendada pikkuse munn mahust

Sellise jada väärtused on 1, 1, 2, 3, jne. Võrdlusarvud saadakse erakonna häälte arvu jagamisel jagajate jada iga elemendiga.

See mojutab liiget Mis teostab liikme suurenemist

Neist tõenäoliselt tuntuim on Newtoni 2. Kuid füüsika pole ainuke valdkond, kus soovitakse saada aimu nähtuste omavahelisest mõjust. Õigusvaidlustes soovivad osapooled mõnikord tõsikindlalt teada, millist mõju omab üks või teine vaidlusalune suhtlusakt.

Navigeerimismenüü

Valime näite, mis meile teadaolevalt ei ole hetkel ühegi õigusvaidluse keskmes, kuid mis on avalikes allikates kõigile huvilistele kättesaadav. Eesti president Kersti Kaljulaid ilmus Sama ürituse käigus marssis president uksest välja hetkel, kui üht ministrikandidaatidest hakati ametisse vannutama.

See mojutab liiget Kuidas teada saada, milline suurus on liige

Selliste sammudega väljendas president oma suhtumist ühiskonnas kerkinud debatti, mis seostus uue valitsuse ja selle liikmetega. Millist mõju presidendi käitumine omab?

 • Prindi Riigikogu valimine Riigikogu liiget valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel.
 • Meesliige tavaline suurus
 • Liige 13 cm hea suurus
 • June 29, Inglise füüsik Isaac Newton avaldas
 • Riigikogu valimine - Riigikogu
 • Kuidas see mõjutab? | Mind the Meaning
 • Да никто и не хотел разговаривать в этот час, когда панорама заброшенной Земли развертывалась перед .
 • Voib olla salv suurendamiseks liige

Erinevalt klassikalisest mehaanikast ei ole sotsiaalsete mõjude hindamisel suudetud mitmesugustele pingutustele vaatamata tulla välja ühegi valemiga, mis võimaldaks mingite muutujate olemasolul arvutada — isegi suletud süsteemis või piiratud mahus — täpse arvulise väärtusena mõju või, kui soovite, siis jõudu, mida üks või teine suhtlusakt evis või potentsiaalselt evib.

Miks see nii on?

Juhatuse liikme lepingud ja motivatsioonipaketid

Ennekõike seepärast, et sotsiaalsed suhted on keerulisemad kui klassikaline mehaanika. Mõju hindamisel ei saa arvestada ainult numbrilisi väärtusi.

Kujutlegem mudelit, mis püüaks kommunikatsiooniakti mõju arvutada selle alusel, mitu sõna öeldi, kui pikad need sõnad olid ja millise kiirusega saatja rääkis.