Standardsesse kuvasuhtesse kärpimine: puudutage , seejärel valige kuvasuhe nagu Square, , jm. Saate fotosid suurendada ja vähendada.

Suurendatud video ja foto

Selle jaoks on kasutatud mitmesuguseid meetodeid, nende hulgas optimeerimistehnikaid regulatsiooni termidega ja masinõpet. Pildi suurust saab muuta mitmel viisil.

  • Selle jaoks on kasutatud mitmesuguseid meetodeid, nende hulgas optimeerimistehnikaid regulatsiooni termidega ja masinõpet.
  • Kui kasutate teenust iCloud Photos, siis salvestatakse tehtud muudatused kõikidesse teie seadmetesse.
  • Seda tehakse nii asulates kui ka maanteedel ja kõrvalteedel.
  • FOTOD ja VIDEO: Politsei mõõdab suurendatud jõududega üle riigi kiirust - Delfi

Lähima naabri interpolatsioon Üks lihtsamaid viise pildi suurust muuta on lähima naabri interpolatsioonmis asendab väljundi iga piksli lähima sisendpiksliga. Suurendamisel põhjustab see olukorras, et mitu lähedalolevat pikslit on sama värvi, mis võib säilitada pikslikunsti piltides soovitud teravust, kuid põhjustada sakilisust piltides, mis varem olid sujuvad.

Lähima naabri algoritmis ei pea Suurendatud video ja foto piksel olema matemaatiliselt lähim.

Pildi skaleerimine

Tavaline on ümardada alla, mis põhjustab vähem artefakte ja on kiirem, kuid erineb ka rohkem originaalist. Kuigi see on soovitav sujuvate tooniüleminekutega piltidel, vähendab see algoritm kontrasti teravaid ääri moel, mis ei sobi joongraafika jaoks. Bikuubiline interpolatsioon annab märkimisväärselt paremaid tulemusi Liige keskmise suurusega foto vorgus on arvutuslikult ainult veidi keerulisem.

Suurendatud video ja foto

Praktikas pole sinci-põhise filtri kõik eeldused täidetud päriseluliste digitaalpiltide poolt. Lanczosi filtersinci filtri lähend, annab paremaid tulemusi.

Suurendatud video ja foto

Bikuubilist interpolatsiooni võib lugeda arvutuslikult efektiivseks Lanczosi filtri lähendiks. Kui pilti vähendada alla mingi piiri, näiteks rohkem kui kahekordselt bilineaarse algoritmi korral, siis ei võta algoritm arvesse sisendi kõiki piksleid, mis põhjustab informatsiooni kadu ja ebatäpseid tulemusi.

Triviaalne lahendus on kasutada kastimeetodit, mis käsitleb sisend- ja väljundpildi piksleid kastidena, kus väljundipildi piksli värvus on kõigi selle sisendpikslite värvuste kaalutud keskmine.

  1. Fotode ja videote sirvimine ning jagamine Vanade fotode või videote sirvimine võib tuua tagasi mõned teie kõige väärtuslikumad mälestused.
  2. Fotosid ja videoid saate vaadata rakenduses Foto ja video.
  3. Poolkraavi labimoot ja suurus
  4. Pildi skaleerimine – Vikipeedia
  5. Tema peenis oli suur

See tagab selle, et kõiki sisendpiksleid võetakse väljundis arvesse. Selle algoritmi suurim nõrkus on, et seda on raske optimeerida.

Nõuanded suurepäraste arvustuste kirjutamiseks

Mipmap on eelvähendatud koopiate hulk. Pilti vähendades võetakse sisendiks lähim suurem mipmap, kindlustamaks et ükski originaalse sisendi piksel ei jääks arvestamata.

Witness to War: Doctor Charlie Clements Interview

See algoritm on kiire ning lihtne optimeerida ja on standardiks paljudes raamistikes nagu OpenGL. Selle halb külg on see, et see võtab kolmandiku võrra rohkem mälu. Fourier' teisenduse meetodid Fourier' teisendusel põhinev interpoleerimine ümbritseb sagedusdomeeni nullkomponentidega.

Võta meiega ühendust

Sujuv aknapõhine lähenemine vähendaks rõngasartefakte. Kuigi meetod säilitab või taastab hästi detaile, on rõngasartefaktid ja pildi ringleke ühest servast teise märkimisväärsed probleemid. Need loovad teravaid ääri ja säilitavad palju detaile. Vektoriseerimine Vektorite eraldamine vektoriseerimine pakub teist lähenemist.

Foto: Andres Putting Täna, Liiklustalgute ettevalmistusena kogus politsei nädala jooksul inimeste tähelepanekuid probleemsetest kohtades liikluses ning ettepanekuid liiklusjärelevalve kohtade, aegade ja teemade osas. Täna on politsei väljas täiendavate jõududega ning on ööpäevaks oma töö planeerinud inimestelt tulnud enam kui poole tuhande ettepaneku alusel.

Vektoriseerimine tekitab kõigepealt resolutsioonist sõltumatu vektorkujutise skaleeritavast pildist. Seejärel renderdatakse resolutsioonist sõltumatu vektorkujutis soovitud resolutsioonil tagasi rasterpildiks. Süvakonvolutsioonivõrgud Süvakonvolutsioonivõrgud kasutavad masinõpetmis töötab ka detailsete piltide peal nagu fotod ja keerulised kunstiteosed. Programmid, mis kasutavad seda meetodit, on näiteks Waifu2x ja Neural Enhance.