Seda võib mõista meeste lühikestest telefonikõnedest või katkendlikest jutuajamistest, kus korduvad väljendid «Tehke ta asukoht kohe kindlaks! Samuti on oluline välja töötada konkreetne tegevuskava, mitte selline asi, mille kohta eespool öeldi mull. Ma oleksin kusjuures väga rahul sellega, kui keegi tuleks ja aitaks mul esilehega tegeleda.

Koroonaviiruse hoiatavad sildid Tartu Kaubamajas Foto: Anni Õnneleid Täna saab nädal ajast, mil valitsus kehtestas teise koroonalaine kõige karmimad piirangud. Kuigi viimaste päevade nakatumiste statistika pole oluliselt muutunud, siis ekspertide sõnul võib piirangute mõju ikkagi lähiajal oodata. Kuidas arenevad tegevused võitluses viirusega edasi?

Kas ma saan suurendada liiget kell 18

Loe Delfi otseblogi ja ole kursis! Päeva olulisemad arengud: Valitsus otsustas koroonakriisi mõjude leevendamiseks teha miljoni eurose lisaeelarve. Eile sai see valitsuse veebis toimunud kabinetiistungil ka kinnituse. Täna antakse see üle riigikogule. Kasutaja nimeruum ei ole selliseks kõiki puudutavaks asjaks sobiv. Asutused, ettevõtted, organisatsioonid, ühendused. Kui ühingu liigi nimetust mittetulundusühing kavatsetakse alati kasutada kõige lõpus s. Vääralt toimitaks siis, kui lausutakse Wikimedia Eesti selmet sõnada Eesti Wikimedia, sest peetakse ju silmas Eesti Wikimediat, mitte Wikimedia Eestit tähenduses 'Wikimedia omanduses olev, loodud või kujuteldav Eesti'.

Järgmine võimalus on jätta Wikimedia tuntust arvestades ja lühidust taotledes kohanimi ära, sest nimi mittetulundusühing Wikimedia viitab juba ise sellele, et asutus on registreeritud Eestis. Nõnda et isikute vabatahtliku ühenduse nimi saab olla mittetulundusühing Wikimedia nagu äriühingu, aktsiaseltsi Stockmann puhul.

KOROONABLOGI | Nädal aega karme piiranguid: kas ja kunas võiks nende mõju avalduma hakata?

Kui kohanimi Eesti on ühenduse nimes eesti keeles, siis võib nimes kasutada Wikimedia asemel eestikeelset vastet, mis on Vikimeedia. Varem on tarvitatud ühenduse asukohamaa keelega haakuvat või haakuvamat nimekuju Wikipedia Projects, initiatives and chapters. Isegi siis, kui kohanime ei jäetaks Eestis loodud ja registreeritud isikute vabatahtliku ühenduse nimme, ent otsustataks Wikimedia asemel pruukida selle eesti- ehk riigikeelset vastet, siis oleks meil eraõiguslikuks juriidiliseks isikuks mittetulundusühing Vikimeedia.

Nii et ühingule viitava täiendi s.

Uwe Riisenberg Kuna täpsed plaanid pole paigas, siis eelarvest ilmselt veel vara rääkida. Kas kandidaadid esimesse juhatusse on juba paigas? Kas MTÜ loomine muudab midagi reaalselt paremaks? Ma saan aru, et mingid võistlused ja õpitoad toimuvad juba praegu. Kas MTÜ loomisega hakataks ka tihemini koos käima hoogtööd jne. Kas MTÜ hakkab mingil määral kehtestama reegleid artiklite toimetamisele?

Ütletlem, et kokku näiteks Praegu nagu vara rääkida sellest minu arvates. Kui puuduks usk, et MTÜ loomine midagi paremaks muudaks siis miks seda üldse ajama sai hakatud?

MTÜ ei saa ära võtta aktiivsete kaastööliste aega kuna kogu tegevus toimuks ju Vikipeedia heaks ning ei tekiks juurde mingeid täiendavaid ja aega neelavaid tegevusi. Pigem on lootus, et igasugu koolituste korraldamine ja Vikipeedia propageerimine muutuks senisest hulga lihtsamaks, mis tähendaks pigem aja kokkuhoidu.

Ning, et organisatsiooni olemasolu annaks suurema kaalukuse ja rohkem kaasarääkimisõigust ühiskonnas. Mind huvitaks aga, et milline saaks olema loodava MTÜ sümboolika 1. MTÜ-l on iseseisev raamatupidamine, sümboolika ja pitsat. Muide ID-kaardiga e-äriregistris on riigilõiv krooni.

Kas ma saan suurendada liiget kell 18

Sammuti juhendite koostamise, kui see vajalik on. Ave Maria Mis tõlkimisse puutub, siis ma ei mõelnud, et MTÜ selle otseselt käsile võtaks, aga tõlkimisüritusi vms võib ju ikka korraldada. Siis saaks ettekujutuse, milleks MTÜ-d üldse teha. Palun täiendage.

Navigeerimismenüü

Kui adminnidele võib MTÜ loomine tekitada ajanappust, siis vaevalt seda MTÜ-d vaja on, sest sel juhul töötab ta ju oma eesmärgile vastu. Võib ju loota, et keegi toetab, aga toetuse saamiseks tuleb ilmselt kuhugi taotlus saata ja selleks ümbrike ja marke postkontoris just tasuta ei jagata, paberist rääkimata, kuhu see avaldus trükkida.

Ja nii need kulutused tekivad. Ja ei ole mõtet luua organisatsiooni, mille raames keegi midagi teha ei taha.

Vikipeedia arutelu:MTÜ Wikimedia Eesti

Võtke seda summat kui sümboolset makset, sest reaalsuses see seda on. Ma võin ka kinnitada, et MTÜ tegelikud aastaeelarved tulevad kindlasti viiekohalised ning neid sissetulekuid tuleb oluliselt enam kui see mõnisada krooni. Aga nagu Kyng ütles: "ühel organisatsioonil on väga raske elada puhtalt õhust ja armastusest".

Ave Maria teisena välja käidud kartuse kõrvaldamisele pühendaksin ma aga juba üksjagu rohkem tähemärke. Alustuseks võin käsi südamel kinnitada, et MTÜ eesmärgiks on tõesti korralda rohkem võistluseid ja koolitusi, kaasata Vikipeedia tegevusse uusi inimesi ja organisatsioone, tutvustada Vikipeediat ja selle võimalusi laiemale auditooriumile jne.

Aga ma arvan, et mitte ajakulu ei ole siin see oluline faktor, millest me kõnelema peaksime. Kui näiteks artiklikirjutamise võistlused tähendaksid ainult ajakulu siis me neid ju läbi viia ei sooviks. Aga me ju soovime, sest me usume, et sellele pühendatud aeg ja vaev tuleb kuhjaga tagasi värske kaastöö näol ning loodetavasti lisandub selle abil ka uusi kaastöölisi. Seega mitte kvantiteet vaid kvaliteet on see, mida me taga aja peame.

Kas ma saan suurendada liiget kell 18

Me peaksime oma ressursse kasutama võimalikult otstarbekalt ja ka aeg on üks sellistest ressurssidest — arvatavasti neist kõige olulisem. Ma usun, et MTÜ aitab seda saavutada ja kuigi me kulutaksime nö kõrvalisele tegevusele senisest rohkem aega, tuleb see tagasi uue kaastöö näol ning toob kaasa uute vikipedistide esilekerkimise ning inimeste teadlikuse kasvu Vikipeedia osas.

Pea kõik lisanduv nö kõrvaline tegevus oleks ju tehtud Vikipeedia heaks ja ma loodan, et MTÜ aitab neid tegevusi oluliselt lihtsustada ning pakub ka ühtlasi uusi võimalusi. Püüame selle poole, et kui eestikeelse Vikipeedia positsioon suuremate Vikipeediate nimekirjas muutub siis see muutus viib meid ülespoole.

Kas ma saan suurendada liiget kell 18

Ning ärme unusta ka võrukeelset Vikipeediat. See on siiski kogukonna ühisprojekt ja me teeme seda eesti keele heaks.

SCP-1981 \

Olen ise ühe MTÜ juhatuses. Koostööpartner oleks ehk parem sõna. Me saame Horisondis avaldada tasuta reklaam ja viimasel neljapäeval sai arutatud ka näiteks võimalust korraldamaks fotokonkurssi läbi nende.

Ei ole sellist plaani, et mingit infot kellegi eest varjata.

Lihtsalt pole tarvis kohe kõike plaanitavat ning kuulujutu tasemel olevat esimesel võimalusel üles riputada — seda võiks enne kuskil vähe läbi arutada. Aga juba toimunud sündmused võiksid mingil omaette leheküljel kirjas olla. Seda enam, et see arutelu kipub jälle nurgataguseks asjaks.

Saan teile kinnitada, et praegu ei ole me selle lähenemisviisi kasuks otsustanud. Meie eelismeetodiks on luua õiguslik raamistik, millega edendatakse autoriõiguste üleeuroopalist litsentsimist.

Kas ma saan suurendada liiget kell 18

See meetod on pragmaatiline ja võimaldaks meil saavutada soovitud tulemusi tõhusamalt kui uue ainulaadse ja tsentraliseeritud autorõiguse kehtestamisel. Lisaks tahan öelda, et see roheline raamat on ääretult oluline ja peab andma meile võimaluse esitada palju küsimusi ning liikuda ideedega edasi. Eriti pean ma silmas vaegnägijate teemat.

Te imestate, miks me ei ole Euroopa ühtse autoriõiguse loomisel edasipüüdlikumad. Lugupeetud parlamendiliige!

Suurim takistus ELi autoriõiguse kehtestamisel on see, et selle toimimiseks peaks see olema riikliku autoriõiguse suhtes kindlasti ülimuslik. Teisisõnu peaks Euroopa Liidu autoriõigus olema tähtsam kui riiklik autoriõigus, kuid selle elluviimine paistab ausalt öeldes nii kultuurilises kui ka poliitilises mõttes keeruline olevat. Isegi kui liikmesriigid selle lähenemisviisiga nõustuksid, oleks selle mõju üsna piiratud, sest seda ei saaks kohaldada vanade teoste suhtes.

Seda saaks kasutada vaid vastloodud teoste puhul. Niisiis ei kehtiks uus autoriõigus ühegi eelnevalt olemas olnud muusikateose puhul. Ütlesin samuti seda, miks tahan teha tööd orbteoseid käsitleva direktiiviga. Siiski pean ma enne direktiivi eelnõu lõpliku sõnastuse koostamist põhjalikult nõu nende parlamendiliikmetega, kaasa arvatud teie, kes on selle küsimusega enim seotud. Küsin seda sellepärast, et meil on vaja õiguskindlust.

Kahjuks on erandeid eri riikides erisuguselt tõlgendatud, mille tagajärjel tehakse eri liikmesriikides samas küsimuses erinevaid otsuseid. Seega usun, et direktiivi läbivaatamine oleks eelkõige uue Lissaboni lepingu taustal meie jaoks kasulik. Vastan teie küsimusele väga selgelt. Praegu ei kavatse me Võtsime kasutusele meetodi, mis on minu arvates koos kolme nimetatud algatusega ühise haldamise, orbteoste ja rohelise raamatu kohta pragmaatiline ja edumeelne.