Harro väidab, et koolitus ei pruugi palju parandada äärmuslikult impulsiivseid ja väiksema vaimse paindlikkusega inimesi, kuid see mõjub hästi eelkõige tavalistele, n-ö normaalse impulsiivsusega inimestele. Just sellele keskendub ka Tartu Ülikooli ajuteadlaste väljatöötatud impulsiivsuskoolitus. Seda kummalisem näib, et Eestis kodumaise koolituse vastu just suurt huvi ei tunta. Ka korduv katse oli mittevastav — seadistati tootmisprotsessi.

"Suud puhtaks" uuris, kuidas Eesti maapiirkondi hääbumisest päästa | Eesti | ERR

Pigem on see tegemata töö, sellele võib tõsiselt otsa vaadata. Nüüd tuleb õppida ja hakata midagi tegema. Ma saan küll öelda, et viimastel aastatel on üht-teist siiski otsustatud ja ka tehtud. Selle mõju hakkab tulema alles ajaga," lisas ta.

Suvine inimarengu aruanne kirjeldas samuti Eesti maapiirkondade probleeme. Eesti Inimarengu aruande peatoimetaja Helen Sooväli-Sepping tuletas meelde, et viimane aruanne näitas väga suuri kääre erinevate piirkondade vahel, kusjuures lõhe jookseb suuremate linnade - Tallinna ja Tartu - ning ülejäänud Eesti vahel.

Kuidas liiklusuuringut suurendada Kuidas suurendada meeste seksuaalse keha videot

Sooväli-Sepping ütles, et Eestis ei tehta erinevates valdkondades piisavalt koostööd. Kõik need arengud toimuvad erinevates etappides, erinevates tsüklites ja koostöömomenti ei ole nii palju kui see tegelikult nõuaks," rääkis ta.

Teadlastel on võluvits liiklusohutuse suurendamiseks, kuid seda ei kasutata | novaator | ERR

Impulsiivsuskoolitus põhineb afektiivajuteaduslikul tõekspidamisel: selleks, et muuta inimese käitumist, peab tema aju varjatud pool vajadusest aru saama ja endale sobivad kaitsemehhanismid välja töötama.

Samadele järeldustele jõuti Eesti autokoolides tehtud kahes sõltumatus uuringus, millest ühes osales ligikaudu ja teises uuritavat. Harro väidab, et koolitus ei pruugi palju parandada äärmuslikult impulsiivseid ja väiksema vaimse paindlikkusega inimesi, kuid see mõjub hästi eelkõige tavalistele, n-ö normaalse impulsiivsusega inimestele.

  1. Enamikul meestel on see liikme suurus
  2. Teadlaste võluvitsa liiklusohutuse suurendamiseks ei kasutata | ddr.ee

Kui see uudis teadusringkondades pärast esimese aasta vahetulemuste avaldamist levima hakkas, kutsus üks maailma suurimaid autotootjaid Mercedes-Benz TÜ teadlased õpetama Kanadasse enda asutatud autokooli, et nad saaksid uudset meetodit kasutama hakata.

Seda kummalisem näib, et Eestis kodumaise koolituse vastu just suurt huvi ei tunta. Kasutamata metoodika Kui paar aastat tagasi lubas Harro endale, et panustab veidi rohkem aega ja jõudu liiklusuuringute tulemuste elluviimisse, siis nüüdseks on ta käed taskusse tagasi pannud. Ma tegin Maanteeametile ettepaneku arutada, kas saaksime koos midagi teha, ja nende vastus on: ei saa,» viitab Harro Maanteeameti kirjale.

Tegelikult ei ole ameti kiri muidugi nii kategooriline, kuid konkreetset ettepanekut edasiseks koostööks ja aruteluks seal samuti ei tehta. Maanteeamet kiidab, et on juba palju teinud, ja ütleb, et teab ka Eesti teadlaste tööst. Kirjas viidatakse, et oleks vaja selgemat nägemust, kuid ei esitata teadlastele seejuures ühtegi täpsustavat küsimust.

Saatekülalised leidsid, et üks eeltingimus inimeste maale minemiseks on muu hulgas interneti ja side olemasolu. Riigikontrolli audit tõi hiljuti välja, et kogu Eesti väljaspool Harju- ja Tartumaad on ääremaa, mis tähendab neis piirkondades on ohus mitme esmateenuse pakkumine ning et riigil käib kõikjal ühetaoliselt ja ühtlase kvaliteediga avalike teenuste pakkumine üle jõu. Riigikontrolli peakontrolör Märt Loite ütles saates, et auditi tulemus ei olnud üllatav.

Harro jääb seisukohale, et tema on teadlasena oma töö teinud ja jätkab nüüd järgmiste teaduslike küsimuste lahendamisega. Katsetulemus oli mittevastav — kontrolliti lähtematerjale, proov võeti kahekesi veendumaks õiges proovivõtus ja tehti uus katse.

Ka korduv katse oli mittevastav — seadistati tootmisprotsessi. Kui ka kolmas katsetulemus on mittevastav, siis tuleks ilmselt tootmisprotsess seisata ja põhjalikult üle vaadata.

Otsinguvorm

Oluline on üles märkida, millal juhtum aset leidis ja uurida, kas tegemist oli üksikjuhtumiga või korduva veaga. Viimane tähendab, et tuleb üle vaadata ka eelnev toodang veendumaks, et praagile saadi õigel ajal jälile. Lisaks on oluline märkida ka kõikide korrigeerivate tegevuste aeg.

Kõige halvema stsenaariumi korral on aeg kriitilise tähtsusega. Kui tootmisohje on tõhusalt toimiv, on tekitatud jälgitavus tootmise üle.

Kuidas liiklusuuringut suurendada Keskmise suurusega liige kasutamata riigi

Harvad ei ole juhtumid, kus mõne lähtematerjali muutudes, muutuvad oluliselt toote omadused. Paraku ei tunne me masinavärki, kuidas riik oma ülesandeid täidab, ja nüüd vastas riik meile justkui, et ka nemad ei tea, kuidas seda, mida me teinud oleme, oma masinavärgiga sobitada. Kirjas teadlastele põhjendab Maanteeamet, et soovitab autokoolidel kasutada teaduslikult põhjendatud metoodikaid, sealhulgas Tartu Ülikooli teadlaste väljatöötatud impulsiivsuskoolitust, kuid nõutud õpiväljundi saavutamise tagamine on autokooli vastutus ning amet ei pea võimalikuks ja vajalikuks reguleerida metoodikaid, millega selleni jõutakse.

Maanteeamet ei saa nõuda ühe konkreetse metoodika kasutamist. Põhjendus on siin [impulsiivsuse koolituse kaugmõju-uuringu] tulemustes täiesti olemas, kuid nüüd on küsimus ressursis. Autokooliõpetajad on praegugi väga raskes seisus, sest nende täienduskoolituste maht on väga suur.

Teadlaste võluvitsa liiklusohutuse suurendamiseks ei kasutata

Euroopa autokoolidest on selles edetabelis järgmisel kohal Moldova koolitustunniga. Niisiis lubab liidu juhataja pärast põgusat tutvumist Harro uuringuga, et kui liiklusõpetajate täienduskoolitus läheb muutmisele, teeb ta ettepaneku lisada Tartu teadlaste impulsiivsuskoolitus ühe valikulise või kohustusliku teemana koolituskavva.

Kuidas liiklusuuringut suurendada Sex liige soltub

Harro nendib, et kurat peitub küll pisiasjades, kuid ta on veendunud, et kui võtta tema koolitus kasutusele sellisena, nagu see on ette nähtud, muutuks Eesti liikluspilt samm-sammult paremuse poole.