Sokrates: Kohtasin. Ruumis oli 60—80 meest ja parimal juhul umbes tosin naist. Ta küsis meie käest: «Hei, ma ei leia oma kaaslast, kas te olete teda kuskil näinud? Kõrvalmadratsil seksis suur mustanahaline kuldset maski kandev mees oma valgenahalise naispartneriga, kes nägi välja nagu Fred Flindstone, kes kannab Wilma kleiti. Kui paarisolek oli reegel «pehmes» ruumis, siis «kõvas» ruumis ei olnud sellest juttugi.

Retseptsioon[ muuda muuda lähteteksti ] See, mida Sokrates või Platon tekstiga meenutamisest mõtleb, on olnud hiljem mitmete filosoofiliste arutelude teemaks.

Platoni õpilane Aristoteles mainis seda korduvalt. Pseudoplatoonilise vääralt Platonile omistatud dialoogi "Voorusest" autor käsitles oma teoses küsimust, kuidas voorus tekib. Seejuures toetus ta tihedalt "Menonile". Ta oli veendunud, et vooruse ratsionaalselt plaanitav edasiandmine teistele ei ole võimalik.

Tema argumentatsiooni järgi ei ole kellelgi ülekantavat voorusteadmist, sest tõeline vooruseõpetaja peaks olema hea inimene ja niisugusena ei hoiaks oma teadmist endale; ta peaks olema sellega ka esinenud ja oma võimet praktiseerinud. Seda ei ole aga juhtunud. Algetest tingitud vooruslikkuse välistas dialoogi "Voorusest" autor samuti, sest muidu oleks olemas selle varase äratundmise tehnika. Ka "Menonis" ettepandud vahepealset teed teadmise ja mitteteadmise vahel, "õiget ettekujutust" ei jätnud ta lahti.

Ilmselt kuulus ta Akadeemiasse ja elas hiljemalt 3.

Võib-olla oli tema teos suunatud stoikute käsituse vastu: nood pooldasid vooruse õpetatavuse vastu ja pidasid ka looduslikku alget olemasolevaks.

Peaaegu pool dialoogi "Voorusest" tekstist koosneb "Menoni" tsitaatidest ja parafraasidest.

Sekspidudel haaravad kõik kõiki. Pilt on illustratiivne.

Menoni ja Anytose asemel vestleb siin Sokratesega tema nimetu sõber. Sellega olevat seletatavad endelised unenäodsest unes suutvat hing keha paigal olles ligi pääseda päeval varjatud universaalsele teadmisele. Diogenes Laertios arvas selle proovilepanevate, st teadmatust paljastavate dialoogide hulka ning mainis alternatiivset pealkirja "Menon". Seejuures viitas ta keskmise platooniku Thrasyllose kaotsiläinud teosele. Aleksandria Klemens kiitis heaks dialoogis esitatud hüpoteesi, et voorust tuleb seletada Jumala annina.

Ka Augustinus vaidles hüpoteesiga, et hing toob kaasa teadmise, mis tal oli olnud juba enne keha tekkimist. Tema vastuväide seisnes selles, et sellisel juhul ei saaks kõik geomeetrilist teadmist kaasa tuua, vaid ainult need, kes olid juba varasemas elus matemaatikud.

Käsikirjaline pärand koosneb umbes 50 koodeksistmis seda teksti täielikult või osaliselt sisaldavad. Selles võttis ta "Menoni" filosoofilise sisu lühidalt kokku tunnetusteoreetilise optimismi vaatekohast kokku. Tõlge on väga originaalilähedane. Eessõnas selgitas Henricus, et tema põhieesmärk oli sisu mitte moonutada, mistõttu ta ohverdas hea stiili.

Sissejuhatuses argumentum "Menoni" tõlkesse ütles ta, et anamnēsis on kõrvalteema ning peateema on voorus.

René Descartes avaldas arvamust, et teadmine Jumala kohta on sama laadi nagu geomeetriline teadmine, mille latentset kohalolu "Menonis" demonstreeriti; mõlemad kuuluvat "meile kaasasündinud tõdede hulka". Ta lükkas siiski tagasi hüpoteesi hinge eeleksistentsist enne keha tekkimist.

Kuidas teada saada liikme suurust mehest ilma teda nagemata

John Stuart Mill märkis avaldatud essees, et "Menon" on juveel; üheski teises dialoogis ei pakutavat nii kompaktselt nii palju Platonile iseloomulikku. Ka dialoogi didaktilisele temaatikale pööravad uurijad palju tähelepanu, eksperiment orjaga kuulub didaktika ajaloo klassikaliste tekstide hulka. Paul Natorp osutas dialoogis rikkalikult esinevatele väga väärtuslikele metodoloogilistele arutlustele.

Ori olevat leidnud teadmise asja kohta "iseeneses järelemõtlemise" teel. Seda olevat Platon suutnud matemaatilise näite varal eriti hästi demonstreerida, sest matemaatikas ei saavat kellelegi midagi õpetada, viimata teda selleni, et ta asja seesmiselt haaraks.

Kuidas teada saada liikme suurust mehest ilma teda nagemata

Jätkamine on kõigile lahkesti lubatud. Tõlge[ muuda muuda lähteteksti ] See lehekülg või osa sellest on esitatud Vikitekstidesse teisaldamiseks.

Menon (dialoog)

Kui lehekülge või vastavat tekstiosa saab entsüklopeediaartikliks toimetada, nii et tegu poleks pelgalt allikteksti koopiagasiis palun tee seda ja eemalda märkus. Muul juhul kopeeri või impordi autoriõiguse kaitseta või vaba litsentsi all olev tekst Vikitekstidesse, võttes vormindamisel eeskujuks varem sinna lisatud tekste.

Kuidas teada saada liikme suurust mehest ilma teda nagemata

Vajadusel tuleks kopeerimisel järgida transwiki-protseduuri. Sokrates: Menon, vanasti olid tessaallased hellenite seas austatud ja imetletud ratsutamiskunsti ja rikkuse pärast, 70b praegu, nagu mulle tundub, ka tarkuse pärast, eriti sinu sõbra Aristippose kaaskodanikud larissalased.

Aga see on teil tänu Gorgiasele ; kui ta oli linna saabunud, võitis ta tarkuse imetlejateks esimesed mehed Aleuaadide seas, kelle hulka Kuidas teha massaazi liikme suurendamiseks ka sinu sõber Aristipposja teiste tessaallaste seas.

Ja pealegi harjutas ta teile sisse kombe kartmatult ja uhkelt vastata millele tahes, mida keegi küsib, nagu on kohane 70c teadjatele, sest ka tema pakkus end vastama kellele tahes hellenite seast millele tahes, mida ta soovib, ja millelegi sellele ei jätnud vastamata.

Siin aga, sõber Menon, on asjad läinud vastupidi: otsekui mingi tarkuse põud on tulnud; 71a tarkus on otsekui läinud siitkandist teie juurde. Kui sa ainult mõnelt siinsetest niimoodi küsid, siis ei ole kedagi, kes ei naeraks, küsides: "Võõramaalane, sa vist arvad, et ma olen mõni õnnistatu — et ma tean, kas voorus on õpitav või kuidas ta tuleb — ma olen nii kaugel sellest, et teada, kas ta on õpitav või ei ole õpitav, et ma ei tea õieti sedagi, mis see voorus üldse on.

Või kas sulle tundub võimalik, et keegi, kes ei tea üldse, kes Menon on, teab, kas ta on ilus või rikas või kas ta on õilis või vastupidi? Kas sulle tundub, et see on Kuidas teada saada liikme suurust mehest ilma teda nagemata Ei tundu.

Aga sina, Sokrates, kas tõesti 71c sa ei tea sedagi, mis on voorus, ja me viime selle sõnumi sinu kohta ka kodumaale? Sokrates: Mitte ainult seda, sõber, vaid ma ei ole veel ka kohanud kedagi teist, kes teaks, nagu mulle tundub. Menon: Mis?

Kas sa Gorgiast ei kohanud, kui ta siin oli?

Sokrates: Kohtasin. Nii et sulle ei tundunud, et ta teab? Mul ei ole väga hea mälu, Menon, Kuidas suurendada oma riista allalaadimist et ma ei oska öelda, kuidas mulle siis tundus, kui ta kohal oli.

Kuidas teada saada liikme suurust mehest ilma teda nagemata

Aga võib-olla ta teadiski ja sina tead, mida ta ütles: tuleta 71d mulle siis meelde, kuidas ta ütles. Või kui soovid, ütle ise, sest ma arvan, et sa vist oled temaga päri.

Menon: Olen küll. Sokrates: Jätame siis tema rahule, sest ta ei ole kohal; ütle siis ise, jumalate nimel, Menon, mis on sinu meelest voorus.

  • Ravikindlustus | Eesti Haigekassa
  • Suurenenud fotoliikmed enne ja parast
  • Menon (dialoog) – Vikipeedia
  • Но мы оба -- и он и я -- будем уже мертвы на протяжении столетий, в то время как вы все еще будете оставаться юношей.

Ütle ja ära ole kade, et ma ei osutuks kõige õnnelikumal kombel petetuks, kui tuleb välja, et sina ja Gorgias teate seda, mina aga ütlesin, et pole veel kunagi kokku juhtunud kellegagi, kes teaks. Kõigepealt, kui soovid mehe voorust, siis on lihtne, et mehe voorus on see, et ta on pädev ajama linna asju, ja ajab neid sõpradele head tehes ja vaenlastele halba, ja vaatab, et ise kahju ei kannataks.

Aga kui soovid naise voorust, siis ei ole raske loetleda, et ta peab hästi maja pidama, hoidma majavara ja olema mehele kuulekas.

Ja teistsugune on lapse voorus, tüdruku ja poisi oma, ja vana mehe oma, kui soovid, vaba mehe oma, ja kui soovid, 72a orja oma. On veel väga palju teisi voorusi, nii et pole raskust öelda, mis voorus on; sest vastavalt igale tegevusele ja eale on igaühel meist igas oma teos voorus; ma arvan, Sokrates, et sama lugu on ka pahega.

Sokrates: Paistab, et mul on väga vedanud, Menon, sest ühte voorust otsides leidsin terve sülemi, mis sul varuks on. Menon, selle 72b selle taru võrdpildi järgi, kui ma küsin, mis on mesilase tõeline olemus, ja sa ütled, et neid on palju ja väga mitmesuguseid, ja ma küsin vastuseks: "Kas sa ütled, et neid on palju ja mitmesuguseid ja üksteisest erinevaid selle poolest, et nad on mesilased, või millegi Kuidas teada saada liikme suurust mehest ilma teda nagemata poolest, näiteks ilu või suuruse või mõne muu omaduse poolest?

Menon: Seda, et nad ei erine üksteisest selle poolest, et nad on mesilased. Menon: Oskan küll. Sokrates: Ja sama lugu on voorustega: kui palju ja mitmesuguseid neid ka ei ole, neil on mingi üks eidos [εἶδος, välimus, kuju, vorm], mille poolest nad on voorused, millele on kindlasti hea tähelepanu pöörata sellel, kes küsijale vastates tahab selgeks teha, 72d mis see voorus õieti on; või sa ei saa aru, mida ma räägin?

Menon: Arvan, et saan aru; küsimus ei ole mulle siiski nii selge, nagu ma tahaksin. Sokrates: Aga kas sulle tundub ainult vooruse puhul, Menon, et üks on mehe oma, teine on naise oma ja teiste oma, või on samamoodi ka tervise puhul ja suuruse puhul ja tugevuse puhul?

Kuidas teada saada liikme suurust mehest ilma teda nagemata

Kas sa arvad, et üks on mehe tervis, teine naise tervis? Või on igal pool sama eidos, ükskõik kelle tervis 72e see on, olgu siis mehel või kellel tahes? Menon: Mulle tundub, et tervis on suurendab liikme maarimise summat nii mehel kui ka naisel. Sokrates: Kas siis mitte ka suuruse ja tugevuse puhul?

Kui naine on tugev, siis ta on tugev sellesama eidosega ja sellesama tugevusega; sellesama all ma pean silmas, et tugevus kui tugevus ei erine, olgu ta siis mehes või naises.

Või sinu meelest erineb? Menon: Ei. Sokrates: Aga kas voorus kui voorus erineb millegi poolest, olgu siis lapsel või vanal inimesel, olgu naisel või mehel?

Menon: Mulle tundub kuidagi, Sokrates, et see ei ole enam sarnane nende teistega. Sokrates: Aga miks? Kas sa ei öelnud, et mehe voorus on linna hästi hallata, naise voorus maja hästi hallata? Menon: Ütlesin.

Retseptsioon[ muuda muuda lähteteksti ] See, mida Sokrates või Platon tekstiga meenutamisest mõtleb, on olnud hiljem mitmete filosoofiliste arutelude teemaks. Platoni õpilane Aristoteles mainis seda korduvalt. Pseudoplatoonilise vääralt Platonile omistatud dialoogi "Voorusest" autor käsitles oma teoses küsimust, kuidas voorus tekib.

Sokrates: Hea liikme suurusena on nüüd võimalik hästi hallata linna või maja või midagi muud, kui mitte hallata seda mõõdukalt [σωφρόνως] ja õiglaselt? Menon: Kindlasti mitte. Sokrates: Kes tahes haldab õiglaselt ja mõõdukalt, haldab õigluse ja mõõdukusega [ σωφροσύνῃ ]?

The real truth about the 2008 financial crisis - Brian S. Wesbury - TEDxCountyLineRoad

Menon: Tingimata. Sokrates: Siis on nii mehel kui ka naisel tarvis samu omadusi, selleks et hea olla, nimelt õiglust ja mõõdukust. Paistab nii. Kuidas on lugu lapse ja vana inimesega?

Kuidas teada saada liikme suurust mehest ilma teda nagemata

Kindlasti nad ei saa kunagi heaks, kui nad on ohjeldamatud ja ebaõiglased? Kindlasti mitte. Vaid kui nad on mõõdukad ja 73c.