Vahendid tunnis ja vahetunnis Koolilaste pikenev istumisaeg on seotud suurema kehakaalu ning vähenenud sportlikkuse, enesehinnangu ja sotsiaalse käitumisega Tremblay et al, Inchley J et al Parim aeg motoorsete oskuste omandamiseks on esimesed kümme eluaastat, mil toimub närvisüsteemi põhiline areng. Liigse kehakaaluga inimeste hulk ning mittenakkushaigustesse haigestumine kasvab paljudes Euroopa riikides. Tranter P, Whitelegg J Kehalise aktiivsuse ja vaimsete elamuste vaheldumise abil saab suurendada aistingute integreerumise efektiivsust ajus.

Ja iga samm loeb! Kuid selleks, et liikumise hea mõju tervisele avalduda saaks, peaks piisavalt palju liikumist mahtuma igasse päeva. Kui palju peaksid lapsed liikuma? Vastavalt rahvusvahelistele ja riiklikele soovitustele peab iga laps ja nooruk liikuma iga päev vähemalt 60 minutit mõõduka ja tugeva intensiivsusega ehk nii, et hingamine kiireneb, tekib soojatunne ja higistamine WHO, See ei tähenda tingimata tunniajast treeningut. Hea on, kui aktiivne liikumine on seotud laste argieluga ning need vajalikud minutid kogutakse kokku terve päeva jooksul erinevatest tegevustest — liikumis- ja sportmängudest, jooksmisest, matkamisest, tõuke- või jalgrattaga sõitmisest, kehalise kasvatuse tunnis või treeningul osalemisest.

Toitumise ja liikumise roheline raamat

Kui liigutakse aktiivselt enam kui 60 minutit päevas, toob see tervisele täiendavat kasu. Tugeva intensiivsusega aeroobseid tegevusi ning luid ja lihaseid tugevdavaid tegevusi peaks tegema vähemalt kolmel päeval nädalas. Ka askeldused, mis on kerge intensiivsusega ja pakuvad kerget koormust, on tervisliku eluviisi juures olulised. Sellised igapäevased tegevused nagu jalutamine, kerge rattasõit, võimlemispallil istumine, koristamine ja aiatööd hoiavad tervist ja mõjuvad hästi heaolule.

Instructional video - Folkrace robot

Lisaks on oluline, et laste, noorte ja ka täiskasvanute järjestikune istumisaeg ei kujuneks liiga pikaks. Laste ja noorte meelelahutuslikku ekraaniaega tuleks piirata alla 2 tunni päevas ja viia miinimumini kehaliselt mitteaktiivne aeg.

Millest lähtuda?

Uuringud - Liikuma Kutsuv Kool

Vähene liikumine on parem kui mitte midagi. Kui lapsed ja noored soovitatud norme ei täida, tuleb nende tervisele LIIKUMISE suurendamiseks I kas või mõningane kehaline aktiivsus.

Mitteaktiivsed lapsed ja noored peaksid alustama vähesemast kehalisest aktiivsusest ning järk-järgult suurendama liikumise sagedust, intensiivsust ja kestust.

LIIKUMISE suurendamiseks I

Väga oluline on tagada kõigile lastele ja noortele ohutud ja võrdsed liikumisvõimalused. Lapsi ja noori tuleks julgustada osalema liikumistegevustes, mis pakuvad rõõmu ja vaheldust ning vastavad nende vanusele ja võimalustele. Vaata Maailma Terviseorganisatsiooni liikumissoovitusi siit.

Miks on liikumine kasulik? Liikumisel on positiivne mõju nii füüsilisele, vaimsele kui ka sotsiaalsele tervisele. Üha enam seostatakse laste pikenenud istumisaega erinevate terviseprobleemidega.

Nimelt on leitud, et koolilaste pikenev istumisaeg on seotud suurema kehakaalu ning vähenenud sportlikkuse, enesehinnangu ja sotsiaalse käitumisega Tremblay et al, Miks on pikk istumine kahjulik? Evolutsioonis on inimene kohastunud eelkõige liikuvaks eluviisiks.

Kaasaegne elukeskkond, kooli- ja töökohustused ning tehnoloogilised mugavused on igapäevast loomulikku liikumist jõudsalt vähendanud. Nii oleme jõudnud olukorda, kus veedame lõviosa päevast mugavalt istudes, kuid meie kehad ei tule sellega toime. Üha enam uuringuid näitavad istuva eluviisi seoseid terviseprobleemidega. Nimelt LIIKUMISE suurendamiseks I sundasendis istumine vähendab meie sooritusvõimet ja heaolu, suurendab erinevaid terviseriske alates luustiku ja lihaskonna nõrgenemisest ning rühihäirete tekkest kuni südamehaigusteni ja ülekaalulisuseni Hamilton et al Tänapäeval istutakse sageli ekraani taga.

Telefoni- ja arvutimängud ning sotsiaalmeedia võimalused arendavad lastel küll aju ja suhtlusvõimet, kuid ülemäärane ekraaniaeg hakkab neidsamu võimeid piirama — mitmete uuringute kohaselt mõjub liigne ekraaniaeg halvasti laste keskendumisvõimele, suhtlusvõimele, keele arengule, ning võtab lõivu nende une- mängu- ja liikumisajalt Sassiakos et alMolet et al Seetõttu soovitatakse laste ja noorte meelelahutuslikku ekraaniaega hoida alla kahe tunni päevas WHO, Lisaks toovad uuemad uuringud välja, et oluline pole mitte ainult ekraaniaeg ise, vaid ka see, kuidas vanemad lastele ekraaniaja reegleid seavad ja kui palju ise digimaailma avastamises osalevad Przybylski et al Kui palju liiguvad Eesti lapsed ja noored?

Nende näitajate poolest on Eesti õpilased aastaste seas Samas ligikaudu viiendik ei täida liikumissoovitusi mitte ühelgi koolipäeval ning veel viiendik täidab soovitusi vaid ühel koolipäeval Mooses, Samas koolis kogutud aktiivsus oli eriti oluline päevase liikumisaktiivsuse seisukohalt väheaktiivsetele õpilastele Mooses, Liikumine ja kool Aktiivne ainetund Õpilased veedavad suurema osa ainetundidest istudes, mistõttu moodustavad ainetunnid laste päevasest istuvast ajast märgatava osa Bailey et al, ; Mooses et al, Liikumist saab ainetundidesse lisada tehes tundides liikumispause ja kasutades aktiivseid, liikumist võimaldavaid õpetamismeetodeid nii klassiruumis kui ka koridoris ja õues.

Suure hulga nõuandeid leiad meie ideepangast.

LIIKUMISE suurendamiseks I

Aktiivne vahetund Aktiivsed vahetunnid LIIKUMISE suurendamiseks I suurendada õpilaste liikumisaktiivusust koolipäeva jooksul Erwin et al, ; Larson et al, Kehalise aktiivsuse suurendamise huvides on eriti hea, kui lastel võimaldatakse aktiivse vahetunni raames kasutada erinevaid mänguvahendeid — näiteks hüppenööre, lendavaid taldrikuid, erinevad palle, hularõngaid jne Broekhuizen et al, ; LIIKUMISE suurendamiseks I et al, Siinkohal maksab tähele panna, et erinevate vahendite uudsus õpilaste silmis kaob ajapikku.

Organiseeritud aktiivsed vahetunnid võivad mõjuda positiivselt ka õpilaste sotsiaalsetele suhetele — kusjuures kiusamist aitavad vähendada ning konflikte ennetada eelkõige organiseeritud aktiivse vahetunni tegevused Bleeker et al,mida viib mõtestatult läbi kas õpetaja või õpilasest mängujuht.

Organiseeritud ja organiseerimata vahetunde võrdlevates uurimustes on leitud positiivseid seoseid organiseeritud vahetunni tegevuste ja õpilaste parema õpikäitumise, suhtumise ning õpivõimega Ramstetter et al, Õuevahetunnid on üks parimaid viise lisada liikumist ka nende õpilaste päevadesse, kes muidu, nii koolipäeval kui ka väljaspool seda, pigem paigal eelistavad olla.

Just kooliõues viibides saavad lapsed olla sel määral liikuvad, mida teaduskirjanduses LIIKUMISE suurendamiseks I mõõdukaks kuni tugevaks liikumisaktiivsuseks.

Lisaks liigutamisele pakub õuevahetund ka vaba mängu võimalusi ja aitab seetõttu taastada laste fookust ja keskendumisvõimet Jarrett et allisaks aitab õuevahetund pikast ja nõudlikust koolipäevast lihtsalt taastuda Burris et al Eri maades läbi viidud uuringutest on selgunud, et füüsilisele arengule lisaks toetab õuevahetund õpilaste sotsiaalset, emotsionaalset ja kognitiivset arengut Holmes Vahendid tunnis ja vahetunnis Koolilaste pikenev istumisaeg on seotud suurema kehakaalu ning vähenenud sportlikkuse, enesehinnangu ja sotsiaalse käitumisega Tremblay et al, Seega on vajalik teha pikaajalisest istumisest sagedamini pause.

LIIKUMISE suurendamiseks I

Üheks võimaluseks on koolides kasutada võimlemispalle. Teise klassi õpilastega Kanadas läbiviidud uuringust on selgunud, et pallidel istumine parandab õpilaste tähelepanu ning see on näidanud positiivset efekti ka ärevuse vähendamisel, mistõttu soovitatakse lastel palle nii koolis kui kodus kasutada Gaston et al, Seejuures on aga väga oluline, et õpilasel oleks pallil mugav istuda.

Chromebooki ekraanikuva sissesuumimine või suurendamine

Kuna lapsed on erinevat kasvu, peavad nad leidma endale istumiseks sobiva suurusega palli, et jalatallad oleksid kindlalt maas ning istumisasend mugav. Istumisest tuleb pause teha aga ka võimlemispallide kasutamise korral ning pallidel võiks istuda pigem üksikutes tundides, mitte terve päeva jooksul. LIIKUMISE suurendamiseks I koolitee Aktiivne transport on liikumine kooli, tööle, trenni, koju kõndides, jalgrattal, tõukerattal, rulal, joostes, suusatades.

LIIKUMISE suurendamiseks I

Aktiivsel transpordil on mitmeid kasulikke mõjusid — seda nii tervisele kui üldisele heaolule. Aktiivne liikumine loob harjumuse. Uuringud on näidanud, et lapsed ja noored, kes on kooliteel aktiivsed, veedavad sootuks suurema osa oma igapäevasest ajast kehaliselt aktiivsemana kui nende kaaslased, kes liiguvad kooli transpordivahendiga — see kehtib ka mujal kui kooliteel Faulkner et alLarouche et al Lisaks omandab aktiivsem ja iseseisvam õpilane vajalikke teadmisi ümbruskonna kohta ja oskusi ise liikluses hakkama saada.

Lisaks on leitud, et koolitee läbimine aktiivselt — toetab kehamassiindeksi vähenemist ja vähendab rasvumist Østergaard et al Samuti vähendab koolitee läbimine aktiivselt südame-veresoonkonnahaiguste riske Andresen et al — arendab liikumisoskusi Tranter et al — parandab kognitiivset võimekust Westman ja toetab üldist kognitiivset arengut, mis toob kaasa paremad õpitulemused Burdette et alMartinez-Gomez et al — koos sõpradega aitab luua suhteid ning mõjutab seeläbi sotsiaalset kapitali Westman — aitab lapsel õppima tundma ja usaldama oma kodukanti Westman — tekitab õpilases püsivamad liikumisharjumused ning suurendab oskust liikluses hakkama saada Shoeppe et al — õpetab LIIKUMISE suurendamiseks I otsuseid langetama Oliver ja toetab orienteeriumisoskusi Risotto et al Eesti koolilaste tervisekäitumise uuring.

Tallinn: Tervise Arengu Kuidas suurendada liiget lihtne Andersen IB et al Physical fitness in relation to transport to school in adolescents: the Danish youth and sports study.

Bailey DP et al Accelerometry-assessed sedentary behaviour and physical activity levels during the segmented school day in 10—year-old children: the HAPPY study.

LIIKUMISE suurendamiseks I

Bangsbo J et al The Copenhagen Consensus Conference children, youth, and physical activity in schools and during leisure time. Steroidid ja liikme suurus M et al Broekhuizen K et al Brown ed.

Liikumise tähtsus tervisele

Play: How it shapes the brain, opens the imagination, and invigorates the soul. New York: Avery, Burdette, Whitaker Resurrecting free play in young children: looking beyond fitness and fatness to attention, affiliation and affect.

Ja iga samm loeb!

Burriss KG, Burriss L Outdoor play and learning: policy and practice. Cooley D, Pedersen S A pilot study of increasing nonpurposeful movement breaks at work as a means of reducing prolonged sitting. Davis et al Exercise improves executive function and achievement and alters brain activation in overweight children: a randomized controlled trial.

LIIKUMISAASTA 2014: Indrek Verro annab soovitusi, kuidas iga päev oma liikumist suurendada

Ekelund U et al Association of moderate to vigorous physical activity and sedentary time with cardiometabolic risk factors in children and adolescents. Erwin HE et al Gastona A et al Faulkner GEJ et al Active school transport, physical activity levels and body weight of children and youth: A systematic review.

Hamilton M et al Too little exercise and too much sitting: Inactivity physiology and the need for new recommendations on sedentary behavior. LIIKUMISE suurendamiseks I G et al Breaks in sedentary time: beneficial associations with metabolic risks.

Holmes RM The outdoor recess activities of children at an urban school: longitudinal and intraperiod patterns. Ickes MJ et al Systematic review of recess interventions to increase physical activity. Inchley J et al Janssen I, Leblanc AG